Vzduchové clony s energeticky úspornými EC motory

Vzduchová clona je zařízení, které za účelem úspor energií vynaložených na vytápění či klimatizování, vytváří vzduchovou bariéru na vstupu do objektu. Efektivita systému je vysoká, energetické úspory významné, získaný uživatelský komfort značný.

Vzduchové clony jsou právem řazeny k zařízením, které nadmíru pozitivně ovlivňují pohodlí uživatelů. Jsou aplikovány v interiérech převážně veřejných prostor, a to za podmínek, které nijak nenarušují soudobý trend a tlak na energetické úspory. Přesto jsou při projektování budov často opomíjeny. A právě s cílem podpory projektantů byly vzduchové clony 2VV zařazeny do jedné z nejvýznamnějších BIM knihoven v Evropě1).

Vzduchové clony jsou instalovány nad, vedle či pod vstupními dveřmi do objektu. Jejich úkolem je vytvoření dostatečně účinné vzduchové bariéry tak, aby bylo dosaženo co nejmenšího úniku nahromaděného tepla v zimě, či nákladně vyrobeného chladu v létě. Clony brání mimo jiné také průniku hmyzu, kouře, či jiného zápachu do objektu.

Vzduchová clona ESSENSSE NEO v prodejně JIP v Sezemicích.

Rozvoj a inovace

Společnost 2VV je se svou více než dvacetiletou výrobní historií producentem zkušeným, avšak pokorným. Svědčí o tom permanentní investice do dalšího vývoje, díky kterému je v oblasti vzduchových clon řazena k evropským špičkám. Narůstající poptávka přivedla 2VV k rozšíření řady vzduchových clon o typy s energeticky úspornými EC motory. Jejich benefitem je především tichý provoz a při relativně malém rozměru i nadstandardní výkon a dynamika.

ESSENSSE NEO EC

Novinka z portfolia 2VV využívající energeticky úsporné motory je horizontální vzduchová clona ESSENSSE NEO EC (s vertikálním proudem vzduchu) navazující na celosvětově úspěšnou řadu clon ESSENCE NEO. Vybrat si lze ze čtyř délkových možností, maximální rozměr je 2,5 m. Disponuje vzduchovým výkonem až 5 600 m3/h.

Vzduchová clona FINESSE na pardubickém letišti.

FINESSE EC

V letošním roce byla na trh uvedena také clona FINESSE EC. Její provoz je mimořádně efektivní. Hlavní předností je diskrétní vzhled clony díky její instalaci přímo do podhledů. Instalační výška až 5 m nad zemí dovoluje instalaci tohoto typu v halách s vysokými stropy jako jsou letiště, luxusní obchodní centra a další. Lamely zařízení jsou nastavitelné, směr proudění vzduchu lze tedy ušít na míru konkrétním podmínkám.

Automatická regulace

Obě výše prezentované clony mají integrovaný intuitivní řídicí system AirGENIO (ve verzích Master i Slave). Ten reguluje výkon topného výměníku dle aktuálních podmínek tak, aby docházelo k maximalizaci účinnosti daného systému a současně minimalizaci provozních nákladů. Samozřejmá je také možnost výběru mezi typem s elektrickým ohřívačem, vodním výměníkem nebo bez ohřívače.

Nová generace vzduchových clon INDESSE nabízí oproti předchozí řadě vyšší tepelný výkon.

Průmyslová clona INDESSE

Do průmyslových objektů byly speciálně vyvinuty clony s obchodním názvem INDESSE. I tyto stálice produktového portfolia společnosti 2VV prošly vývojem neoddělitelně spojeným s inovacemi. V současnosti je i zde možno vybírat verze s EC motory. Vzduchový výkon těchto zařízení je více než nadprůměrný, dosahuje až 19 000 m3/h. Clonu je možné instalovat vertikálně a horizontálně, vertikálně-oboustranně. Za předpokladu vertikální instalace při šířce dveří 8 m (maximální šířka jednostranné vertikální instalace) dosahuje proud vzduchu na protilehlé straně rychlosti 3 m/s. Oboustranná vertikální instalace (obvykle nahoře s ohřevem, dole bez ohřevu) prodlužuje vzdálenost proudění vzduchu až na 12 m, to vše při významné úspoře nákladů na energie.

Instalace vzduchových clon INDESSE v logistickém centru ve Švédsku.

Pokrokové technologie

Elektrický ohřev nové generace clon INDESSE se za přispění technologie elektrického ohřevu ZIG-ZAG chlubí okamžitým nástupem požadovaného topného výkonu a při vypnutí i okamžitého zchlazení. To významně navyšuje celkovou efektivitu a výkon clony. ”Vodní" verze využívá dvouřadý vodní výměník z mědi a hliníkových lamel s technologicí ANTI-DUST COIL zabraňující zanášení výměníku.

Zásadním prvkem všech zmiňovaných clon je technologie STRAW SYSTEM, která maximalizuje efekt clony. Zajišťuje laminární proudění vzduchu. Proud je rovnoběžný, nemísí se a částice se pohybují vedle sebe ve vrstvách, které se vzájemně nepromíchávají. Je tak garantována vysoká výfuková rychlost i ve velkých vzdálenostech od clony. Kromě toho clona díky STRAW SYSTEM technologii vykazuje i nižší hlučnost.

Vzduchová clona STANDESSE na pardubickém letišti.

2VV referenční projekty

Jedním z mnoha loňských úspěšně realizovaných projektů společnosti 2VV byla instalace vzduchových clon v odbavovacím terminálu letiště v Pardubicích (které jsou zároveň základnou firmy). Byly zde uplatněny již tradiční produkty z řad FINESSE A STANDESSE, v logistických prostorech letiště pak byly využity vzduchové clony řady INDESSE. 2VV se však pyšní realizovanými projekty nejen v našich zemích, reference získává po celém světě od Nového Zélandu, přes Qatar, evropské země až na ostrovech v Karibském moři.

1) Knihovny jsou dostupné na adrese https://2vv.magicloud.com/

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Archiv 2VV