Závěsné balkony bytových domů

Balkony lze osadit nejen na domy, kde se již balkony nacházel (avšak nevyhovující), ale také tam, kde dříve nikdy nebyly. Pokud toužíte po soukromém prostoru venku, neváhejte oslovit specializované společnosti, které mají s podobnými realizacemi zkušenosti.

Materiál

Jak náhrady původních betonových balkonů, tak i zcela nové balkony jsou dnes vyráběny z mrazuvzdorných materiálů. Jedná se nejčastěji o prefabrikované konstrukce a desky vyrobené jak z tradičního železobetonu, tak třeba z oceli. Časté jsou také nerezové a hliníkové profily, případně je balkon tvořen kombinací obou těchto materiálů. Zajímavostí je také použití lehkého keramického betonu, který vyniká oproti standardnímu betonu nízkou objemovou hmotností (balkon tak klade menší nároky na statiku) a příznivými vlhkostními parametry (čímž snižuje rizika vyplývající z tepelných mostů). Aby pak do konstrukce balkonu nezatékalo a aby se v ní neakumulovaly vodní páry difundující z interiéru, využívají výrobci povětšinou kvalitní hydroizolační a odtokové systémy. Konečná povrchová úprava konstrukce může být v podobě žárového zinkování, mokrého lakování, práškového lakování.

Instalace nových balkonů na starší rezidenční budovu v Praze. (Zdroj: Viacheslav Kotov, Shutterstock)

Kotvení balkonu

Pokud je objekt osazen stárnoucími balkony, které dávno dosloužily, jsou pro instalaci nových balkonů často využívány původní závěsné háky, na které jsou osazeny prodlužovací konzole. Pokud se jedná o instalaci balkonů na domě, kde se dřív nenacházely, jejich kotvení může probíhat několika způsoby. Buď je realizováno přes zdivo za pomocí šroubovice, kdy uvnitř je na ni připevněna ocelová plotna, z venku nasunuto ucho balkonu a vše spojeno maticemi proti povolení. Další možnost je kotvení táhly do stropní konstrukce, kdy je balkon přisazen přímo k fasádě bez mezery. Způsob chemického kotvení (tzv. chemická malta na bázi vinylesteru) je pak možné využít jak u zděných, tak u betonových staveb. Pevnost se ověřuje trhací zkouškou. Balkony lze také umístit na samostatné, vně objektu zbudované základy, které jsou upevněny ke stávajícím základům domu. Nevýhodou je však nutnost vykoupení pozemku kolem domu. Jednodušší je tedy kotvit ke stávajícím základům budovy na konzoly. Tato varianta však vykazuje negativum v podobě tepelných ztrát způsobených tepelnými mosty, které v případě konzol nelze stoprocentně potlačit.

Důležité je mimo jiné i to, jestli je fasáda již zateplená či nikoliv. Pokud je izolace provedena, je nutné instalovat delší háky, cena je tedy vyšší. V případě, že je balkon kotven na nezateplenou zeď, je namontován v dostatečné vzdálenosti tak, aby budoucímu zateplení nebránil.

Samotná montáž zkompletovaného balkonu probíhá jen několik hodin. Na místo je mobilním (mini)jeřábem osazován finální balkon. Často není potřeba ani lešení, práce na fasádě jsou zajištěny pomocí horolezecké techniky.

Tónované sklo použité na zábradlí balkonu zajišťuje určitý kompromis ve věci propustnosti světla. (Zdroj: U. J. Alexander, Shutterstock)

Vzhled balkonu

V současnosti se na panelových domech vyskytují hlavně historické obdélníkové balkony, na cihlových stavbách jsou k často k vidění čtvercové miniaturní balkony. Tyto lze nahradit zcela jinými tvary a velikostmi. Rozměrová nabídka je široká a lze vybírat z půdorysů již zmíněných čtverců a obdélníků i ze zaoblených balkonů či půlkulatých vzhledů.

Vzhled balkonu zvenčí je velmi důležitý nejen po tvarové stránce. Materiál konstrukce i výplně zábradlí hraje roli nejen proto, že výrazně pozměňuje vzhled objektu, ale i proto, že výběr zábradlí ovlivní propustnost světla do interiéru bytu. Obyčejný panelákový dům se může stát designovou perlou mezi okolními domy, pokud nahradí standardní příčkové zábradlí a využije výplně např. z efektního barevného skla, které zároveň disponuje vysokou propustností světla. Mezi ekonomičtější varianty, které sice nedisponují vysokou světlopropustností, ale jinak jsou neméně vzhledné, spadá i zábradlí z trapézového plechu. K řešením, které designově lahodí oku ještě více než jiná, patří třeba kompaktní desky z kompozitu hliníku či cementotřískové desky. Kombinace uvedených variant pak může uspokojit jak oko okolního pozorovatele, tak peněženku majitele.

Zábradlí balkonu může mít mnohé podoby, jednou z nich jsou i ocelové nerez pláty. (Zdroj: U. J. Alexander, Shutterstock)

Podlaha balkonu je nejčastěji řešena ocelovým plechem či kompozitními panely s výztuhou. Důležitý je především její spád, který by se měl pohybovat mezi 1 a 2 % směrem k odpadu. Povrchová vrstva podlahy balkonu je vyplňována buď dlažbou (neabsorbuje, a tedy ani nesálá přemíru tepla), lakovaným plechem, nebo je ponecháván pohledový beton. Řešením je i polyuretanová pryskyřice, která zajistí jednolitou finální vrstvu beze spár. Působí jako hydroizolace, její výhoda tedy spočívá v odolnosti vůči pronikání vody do konstrukce. Kreativitě se však meze nekladou a výrobci dokáží splnit mnoho jiných požadavků (jako je dřevo, umělý trávník). Zmíníme ještě trend poslední doby – kamenný koberec (kamínky smíchané s pryskyřicí). Těmi je možné vytvořit velmi originální povrch. Při výběru každopádně dbejte na to, aby byl povrch bezpečný, s co nejmenšími nároky na údržbu, odolný proti vlhkosti a teplotním výkyvům.

Keramická dlažba, světlá obzvláště, kombinuje design a praktické užitné vlastnosti. (Zdroj: studiovin, Shutterstock)

Ke zvážení

Pokud Váš byt/dům disponuje okny směřujících do více světových stran, dobře zvažte, na kterou z nich balkon umístíte. Jižní polokruh dodává více světla, které je žádané především v období podzim-jaro. V létě je pak ovšem nutné zajistit kvalitní stínění, například v podobě markýzy. Pokud se rozhodnete umístit balkon na severní polokruh, stínicí technika nehraje už takovou roli, avšak je nutné počítat s tím, že se sluneční záření nebude podílet na ohřevu prostoru balkonu ani sousedícího interiéru.

Uživatelé by také neměli pozapomenout na to, že tam, kde je umisťován zcela nový balkon, je potřeba počítat také s navýšením nákladů souvisejících s výměnou stávajícího okna za okno balkonové. Pozitivem je ovšem navýšení množství světla v interiéru.

Výrobci balkonů většinou nabízejí možnost zasklení a zastřešení balkonu, případně doplňky ve formě různorodých sušáků prádla, květinových truhlíků, balkonového nábytku, držáku anténní paraboly, sítě proti ptákům… Vytvoří balkon na klíč s kompletní požadovanou výbavou.

Pokud se rozhodnete pro instalaci nového balkonu na místě, kde doposud žádný nebyl, počítejte také s navýšením finančních nákladů z důvodu nutnosti výměny starého okna za balkonové. (Zdroj: Cinematographer, Shutterstock)

Závěr

Vývoj materiálů a technik jde neustále kupředu, což je patrné i v oboru výroby a umisťování nových balkonů či lodžií. Balkon se tak může stát velmi užitečným exteriérovým prostorem téměř každé domácnosti. Dnes konstruované a montované nové balkony se navíc významně liší od historických balkonů. Jejich hmotnost je nižší. Je tedy mnohem nižší i zatížení nosných háků. Dodavatelé mají podchyceny potenciální problémy jako je tvorba tepelných mostů, narušení konstrukce vlhkostí apod. Ve výběru dodavatele však buďte pozorní, dbejte na kvalitní posudek statika a komplexnost projektového návrhu za účelem co nejdelší trvanlivosti. Zabraňte tak předčasnému stárnutí staveb.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock