Závěsné kondenzační kotle Tiger Condens s vestavěným zásobníkem

Na přelomu roku 2010/2011 byl uveden na český trh nový kondenzační kotel značky Protherm nazvaný Tiger Condens. Jedná se o novinku v oblasti závěsných kotlů zajišťující zejména zvýšený komfort v přípravě teplé vody avšak s minimálními nároky na půdorysnou plochu instalace.

V sortimentu jsou k dispozici dva základní modely (viz tabulka), odlišující se objemem vestavěného nerezového zásobníku s vrstveným ukládáním teplé vody.

Základní charakteristiky

Kondenzační kotle Tiger Condens se vyznačují několika základními charakteristikami, představující technologický pokrok, hospodárnost provozu a komfort při používání:

  • Typ 25 KKZ 21 obsahuje jeden 21-litrový nerezový zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody odpovídající cca 70 litrovému standardnímu zásobníku, resp. typ 25 KKZ 42 obsahuje 2× zásobník odpovídající cca 150 litrům normálního zásobníku.
  • Nerezový výměník a hořák s plynulou modulací výkonu splňující třídu NOX = 5.
  • Vestavěná ekvitermní regulace již z výroby.
  • 12 litrová expanzní nádoba na topení a 2 litrová expanzní nádoba na teplou vodu.
  • Kompaktní rozměry.
  • Ergonomicky uspořádaný ovládací panel s rozšířenou diagnostickou jednotkou a podsvíceným přehledným displejem.
Tab. 1: Přehled typů a základní technické údaje
Typ kotleTiger Condens
Technické údajejednotka25 KKZ 2125 KKZ 42
Nastavitelný tepelný výkon pro topeníkW4,9 - 19,6
Tepelný výkon pro TVkW25,5
Objem vrstveného zásobníkul2142
Průtočné množství TV při ΔT=30 Kl/min.15,018,5
Komfort TV dle ČSN EN 13203-1-***

Příprava teplé vody

Systém přípravy teplé vody s jedním, resp. dvěma zásobníky zajišťuje vysoký komfort v odběru TV a vyznačuje se těmito přednostmi (viz obr. 2):


Obr. 2: Základní přednosti kotle
1. – Malá prostorová náročnost
2. – Rychlá dodávka velkého množství TV s nízkými tepelnými ztrátami
3. – Teplotní stabilita dodávané TV
4. – Vysoký průtok dodávané TV
5. – Rychlá detekce potřeby TV díky vestavěnému Aqua senzoru

Kotel při přípravě teplé vody může pracovat v různých režimech v závislosti na odebíraném průtočném množství. Obr. 3 znázorňuje průtočné množství do hodnoty 12 l/min. s teplotou 40 °C. Kotel pracuje v průtokovém režimu bez jakéhokoliv omezení. Na obr. 4 je zřejmé, že došlo ke zvýšení průtoku na limitní mez 12 l/min. a kotel dodává TV průtokovým ohřevem a navíc ze zásobníku současně. Po ukončení odběru TV kotel natápí oba zásobníky pro další odběr. V porovnání s klasickým kotlem o výkonu 25 kW a 150-litrovým klasickým zásobníkem je doba ohřevu 5 minut oproti 30 minutám. Tento systém zajišťuje vysoké normované průtočné množství TV bez velkých nároků na místo instalace kotle.

Ovládací panel

Tato jednotka se vyznačuje přehledným uspořádáním všech ovládacích prvků včetně podsvíceného displeje. Nastavení pro uživatele je jednoduché a intuitivní. Na displeji se pro uživatele zobrazují základní provozní režimy včetně důležitých hodnot, pro servisního technika je přístup do menu s celou řadou nastavitelných parametrů, jako je např. tepelný výkon, doběh oběhového čerpadla, časová prodleva hořáku.

Samozřejmostí je možnost připojení celé řady regulačního příslušenství – ekvitermní regulátory Thermolink v normálním či bezdrátovém provedení. Dále lze použít tzv. modul 4 funkcí, který se vkládá přímo do vnitřního prostoru elektronické jednotky a potom lze regulovat následující prvky topného systému, popř. další elektrické komponenty domácnosti:

  • přídavné oběhové čerpadlo – vyznačuje se stejným provozním režimem jako vestavěné čerpadlo v kotli,
  • ovládání externího elektromagnetického ventilu v přívodu plynu, např. při provozu na propan,
  • výstup poruchového signálu,
  • ovládání ventilátoru digestoře – v případě provozu kotle se sáním spalovacího vzduchu z místnosti.

Certifikované odkouření

Široký sortiment odkouření rovněž usnadňuje umístění kotle v různých částech objektu. Na trh se dodává certifikované odkouření a to v provedení – ø 60/100 mm, ø 80/125 mm a oddělené odkouření ø 80/80 mm. Maximální délka odkouření je u systému ø 60/100 deset metrů, resp. u ø 80/125 dvanáct metrů.

Široký sortiment regulační techniky, od kouření, komfortní příprava teplé vody, kondenzační provoz v širokém modulačním režimu, to vše zajišťuje jak projektantovi, tak montážní firmě široké možnosti uplatnění těchto kotlů v nejrůznějších obytných či hospodářských prostorách.

Autor: Ing. Libor Hrabačka
Foto: Archiv firmy