Montáž je snadná a rychlá. Umístění například pod omítku je rozhodně jednodušší než vykopávat beton z podlahy. Zdroj: ndphoto

Zdravá náhrada klimatizace: Kapilární rohože poskytují maximální komfort

Velkoplošné sálavé systémy zaznamenaly v posledních letech, zejména v západní Evropě, prudký rozmach. V článku si blíže představíme tzv. kapilární rohože, což je komfortní systém pro moderní, energeticky úsporné, bezúdržbové a neviditelné vytápění a chlazení zároveň. Své uplatnění najde v bytových i rodinných domech, kancelářských a historických budovách, při nové výstavbě i rekonstrukci.

Výběr vhodného typu vytápění je jedním z nejzodpovědnějších úkolů, ať už stavíte takříkajíc od píky, nebo rekonstruujete. I když jsou stále v popředí zájmu radiátory, plošné podpovrchové topení postupně získává na oblibě. V případě stropního, podlahového nebo nástěnného sálavého vytápění se často využívají kapilární rohože, které při celoplošné instalaci přinášejí maximální energetické úspory. Sálavé teplo navíc minimalizuje proudění vzduchu a nevíří prach, což ocení zejména alergici. Jako každý systém má ale i tento své nevýhody...

Inspirace z přírody

Kapilární rohože dokonale napodobují to, co příroda zná již tisíce let: rozvod tekutin v listech rostlin a pod kůží lidí a zvířat, k čemuž využívá drobné vlásečnice, které teplo rozvádějí rovnoměrně, bez větších ztrát. Kapilární rohože jsou tvořeny sítí tenkých plastových trubiček z polypropylenu, jimiž je rozváděna chladicí nebo topná voda. Zařízení jsou plněna vodou z vodovodu. Mezi sousedními kapilárami je poměrně malá vzdálenost, což ve spojení s malým teplotním spádem a velkou tepelnou vodivostí tuhé otopné vrstvy (ve srovnání se vzduchem) způsobí prakticky rovnoměrné rozložení povrchové teploty.

Nízká stavební výška konstrukce s tímto systémem (asi čtyři centimetry včetně izolace) umožňuje široké využití v novostavbách i rekonstrukcích budov. 3 Zdroj: Costazzurra

Jak to funguje?

V uzavřeném okruhu sítě trubiček nepřetržitě cirkuluje topná či chladicí voda, která zabezpečuje ideální vnitřní mikroklima se stabilní teplotou a vlhkostí. Pro ohřev lze využít teplo z jakéhokoli zdroje: z kotle, tepelného čerpadla nebo z obyčejné teplárny.

Topný či chladicí systém lze také rozdělit do několika okruhů a s pomocí regulátoru průtoku ovládat každý z nich samostatně. Mezi komponenty systému patří i regulátor průtoku a expanzní nádoba, která absorbuje případný zvětšený objem vody způsobený nahřátím, slouží jako zásobník vody a zachovává minimální přetlak (zachovává tlak). Nedílnou součástí je také oběhové čerpadlo (ideálně s regulovatelným výtlakem a dimenzované s ohledem na protékající množství vody a uvažované tlakové ztráty v potrubí, ventilech, výměníku a rohožích), které je jakousi pumpou umožňující proudění otopné vody v rozvodech.

Systém většinou pracuje na principu tzv. ekvitermní regulace. Teplota vody v okruhu se tedy mění dle venkovní teploty, případně na základě aktuální potřeby či uživatelského nastavení. Jde tak o zajímavou alternativu ke klasickým topným tělesům (radiátorům) či fyzikálně blízkému podlahovému vytápění. Chlazení probíhá – na rozdíl od klimatizací, které chladí vzduchem – bez jakéhokoli foukání a hlučení. Může však plnit i roli doplňkového chlazení v kombinaci s běžnou klimatizací. Výrazný vliv na výkon sálavého systému má nejen materiál konstrukce stěny, ale i umístění trubek ve stavební konstrukci.1

Firmy vyrábějí rohože v libovolných rozměrech, přesně dle konkrétní objednávky. Na stavbu se dodávají jako celky připravené pro montáž na konstrukci stěny, podlahy nebo stropu. 4 Zdroj: New Africa

Maximální pohodlí a zdravé bydlení

Díky tomu, že rohož může místnost v zimě vytápět a v létě ochlazovat, představuje pro své majitele značnou finanční úsporu. Navíc ji lze velmi dobře kombinovat s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou tepelná čerpadla a solární kolektory, což vede k realizaci optimálního teplotního stavu prostředí s minimálními nároky na spotřebu primární energie.2

Vzhledem k tomu, že se kapiláry vyrábějí z polypropylenu PP-R, mají dlouhou životnost (až 50 let), jsou hygienicky nezávadné a odolné vůči chemikáliím a zarůstání. Maximální provozní teplota systému s rohožemi z polypropylenu je asi 65 °C. Pro chlazení se teplota přívodní vody volí ≥ 16 °C, a to z důvodu zabránění kondenzace vodních par na stěnách či stropu místnosti.3

Mezi hlavní nevýhody patří určité omezení dispozice: umístění nábytku před stěnu s instalovanými rohožemi prakticky vyřadí topnou plochu z fungování. V případě stropní aplikace těchto rohoží však podobný problém nehrozí.

Vzhledem k náchylnosti materiálu na pronikání kyslíku do topné vody je ještě nutné provést celý topný okruh z materiálů nepodléhající korozi (plast, mosaz, nerez).4 Není-li možnost vyhnout se korodujícím materiálům, musí se otopná plocha od zdroje tepla oddělit výměníkem.

Zdroje:

  • 1 Krajčík M and Šikula O. The possibilities and limitations of using radiant wall cooling in new and retrofitted existing buildings.
  • 2 Bc. Jan Přikryl: Modelování vnitřního prostředí výdeje léčiv
  • 3 Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Daniel Veselý : Kapilární systém pro vytápění a chlazení
  • 4 Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.: Kapilární rohože v praktických aplikacích

    Autor: Mgr. Kateřina Saidl 1)
    Foto: Shutterstock

    1) redakčně doplněno