Zdravý sádrokarton Rigips s technologií Activ ́Air

Unikátní technologie divize Rigips společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. využívá vydatné přirozené výměny vodní páry mezi sádrou v sádrokartonu a vzduchem v místnosti. S vodní párou jsou unášeny také molekuly formaldehydu, které technologie Activ ́Air2) přemění na neškodné inertní látky. Obsah formaldehydu v místnostech je tak možno snížit až o 70 %.

Člověk pobývá v interiéru až 90 % denní doby, a proto je pro něj kvalita vnitřního ovzduší důležitá. V dnešní době, kdy jsou objekty zateplené a v obytných místnostech se používají utěsněná plastová okna, prakticky nedochází k infiltraci vzduchu z exteriéru. Intenzita větrání je navíc v zimním období velmi nízká vhledem k obavám z tepelných ztrát. Člověka tak v interiéru ohrožují kromě mikroorganismů (viry, bakterie, plísně) a biologických znečišťovatelů (roztoči a alergeny) také prachové částice, vlákna nebo těkavé organické sloučeniny VOC (Volatile Organic Compounds).

Nejvíce zastoupeným z těchto sloučenin je metanal, triviálním názvem formaldehyd H2CO, který je častou a obávanou škodlivinou v interiérech bytů. Jeho bod varu je –19,2 °C. V běžných pokojových podmínkách má tendenci se zcela odpařit, to znamená, že pokud je ho dost (např. v nábytku apod.), libovolně převýšit i úroveň minimálního tlaku 0,01 kPa, od kterého se definují VOC. U formaldehydu představuje minimální tlak 0,01 kPa koncentraci 125 mg/m3. V místnostech jsou však obvyklé koncentrace asi 1000× nižší. I ty jsou ale považovány za rizikové, zejména při dlouhodobém pobytu. Mezinárodní agentura pro výskyt rakoviny IARC od roku 2004 zařadila formaldehyd do skupiny 1 – prokázaný lidský karcinogen.

Vyhláška MZ definuje „těkavou organickou látku (VOC)“ jako jakoukoli organickou sloučeninu nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž/jejichž částečný tlak při teplotě 20 °C dosahuje úrovně 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího/jejich použití.

Metanal alias formaldehyd

Formaldehyd, systematickým názvem metanal, je bezbarvý, poněkud štiplavě páchnoucí plyn, ve vysokých koncentracích jedovatý. Při nižších koncentracích dráždí dýchací cesty a oči, při vyšších nastává slzení, kašel, bolesti hlavy, dušnost či zvracení. Tyto příznaky, případně alergické obtíže se začínají projevovat již od koncentrace nad 100 μg/m3. Jinou otázkou je dlouhodobý pobyt v zasaženém prostředí. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 6/2003 Hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností říká, že hodinový pobyt v prostředí o koncentraci metanalu nad 60 μg/m3 začíná již škodit.3)

Formaldehyd je zároveň klíčovou součástí života na Zemi, tzn. jejího uhlíkového koloběhu, a v životním prostředí je běžně přítomen. Velká množství ho vznikají v troposféře oxidací uhlovodíků. Jen z methanu cca 4 × 108 tun ročně – pro srovnání, celková roční průmyslová výroba formaldehydu je cca 3,5 × 106 t. V menší míře vzniká rozkladem rostlin a transformací chemikálií uvolňovaných z listí.

Slunečním zářením metanal rychle oxiduje na oxid uhličitý CO2, reaguje také s hydroxylovými radikály. Jeho poločas rozpadu v atmosféře se pohybuje v řádu hodin. Z vodního prostředí se vypařuje pomaleji než voda, je zde však rychle odbouráván mikroorganismy (zdroj: Wikipedia).

Běžné koncentrace ve venkovním prostředí dosahuje od 10 μg/m3 ve volné přírodě až po 100 μg/m3 pro znečištěný městský vzduch. Uvnitř budov pak od 33 až po 150 μg/m3 pro byt vybavený např. novým nábytkem. Koncentrace roste v zimě, kdy je málo denního světla a méně se větrá.

Nově zařízený pokoj může obsahovat vyšší hodnoty formaledehydu, než jsou přípustné. Častými zdroji formaldehydu v interiéru jsou: nábytek z dřevotřísky a překližky, podlahové krytiny, lůžkoviny, nové textilie, ale i např. hračky.

Nejčastější zdroje formaldehydu a dalších VOC v interiéru:

Stavební materiál a vybavení:

 • Nábytek z dřevotřísky nebo překližky
 • Barvy, fermeže, lepidla, mořidla na dřevo
 • Materiály na bázi vinylu – guma, PVC
 • Koberce, linolea, OSB, izolace, lamináty

Předměty běžné domácí spotřeby a další:

 • Čisticí, dezinfekční a konzervační prostředky (formalín 35% až 40% roztok formaldehydu)
 • Osvěžovače vzduchu
 • Kopírky, tiskárny
 • Spalování paliv – plynové sporáky, kamna
 • Nové knihy, časopisy, melaminové nádobí
 • Hračky, nový textil, textil při žehlení
 • Cigaretový kouř
 • Lůžkoviny, matrace

Formaldehyd není problémem jen ve vnitřních prostorách, ale i na pracovištích, např. v papírnách, provozech zpracovávajících dřevotřísku i v nemocničním prostředí.

V atmosféře je formaldehyd odbouráván zejména s pomocí ultrafialové složky slunečního záření. V lidských obydlích a zejména za zavřenými okny, kde toto záření chybí, tak prakticky nedochází k jeho přirozenému odbourávání, a to nejen v noci, ale ani ve dne. Nejrizikovějším obdobím je zima.

Rigips Activ'Air

Ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší přispívá účinné větrání, omezení materiálů s obsahem formaldehydu nebo také technologie Activ'Air, obsažená v produktech Rigips. Účinnost technologie Activ'Air byla ověřena akreditovanými laboratořemi EUROFINS a Vito dle ISO 16000-23 – snížení koncentrací formaldehydu sorpčními stavebními materiály. Dále také měřením Státním zdravotním ústavem.

Tato technologie dokáže pomocí účinné látky permanentně snižovat koncentrace škodlivého formaldehydu tak, že jej přemění na neškodné inertní látky. Je to bezpečný proces, který nemění ostatní vlastnosti desky a je funkční pod běžnými prodyšnými interiérovými nátěry nebo tapetami. Pro zredukování koncentrací formaldehydu o 70 % je optimální na každý 1 m3 vnitřního vzduchu nainstalovat 1 m2 sádrokartonových desek či kazet s technologií Activ'Air.

Princip funkce

V minulosti již byla navržena řešení, jak odstraňovat z vnitřního vzduchu různé škodliviny. Activ'Air je ale výjimečný. Je založen na tom, že polární molekuly formaldehydu se s pomocí slabých elektrostatických sil vážou na molekuly vody, případně se rozpouštějí v mikroskopických vodních kapičkách. Další princip spočívá v tom, že sádra v obkladových sádrových deskách (sádrokarton, sádrovláknité desky) si s vnitřním prostředím vyměňuje velké množství vodní páry, tedy i s formaldehydem, který je v desce přeměněn na neškodné inertní látky. Jde o výměnu v řádu decilitrů či litrů vody za hodinu v jedné místnosti. Probíhá zde jednak stacionární výměna, kdy sádra vzdušnou vodu přijímá a stejné množství (avšak bez formaldehydu) zároveň uvolňuje, a jednak nestacionární výměna, kdy se mění obsah vody v sádře při změnách teploty a tlaku vzduchu.

V současnosti naleznete tuto technologii v těchto produktech Rigips:

 • Zdravá deska RB(A) Activ'Air – sádrokartonová deska (s křídově bílým lícovým kartonem).
 • Gyptone BIG Activ'Air – akustické sádrokartonové desky.
 • Gyptone Activ'Air – akustické sádrokartonové stropní kazety.

¹) Čerpáno z technických podkladů Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
²) Activ ́Air je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např. v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnosti o více než 70 %, a to po dobu delší než 50 let.
³) Podle měření Státního zdravotního ústavu bylo dosaženo koncentrace nad 60 μg/m3 u 56,6 % bytů z celkového počtu měření 120 bytů
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy