Zimní zahrada - oáza klidu, pohody a odpočinku (3)

FOUR SEASONS je systém hliníkových profilů a izolačního zasklení, vyráběný stejnojmennou americkou firmou. Systém byl vyvinut pro rozšíření celoročně využitelného obytného prostoru, stavbu zimních zahrad, zastřešení bazénů, teras a balkónů a pro stavby s komerčním využitím. Od roku 1997 je systém FOUR SEASONS dodáván firmou STABOS, spol. s r.o. do České i Slovenské republiky.

FOUR SEASONS je firma je činná již od roku 1975 a postupně se v této oblasti stala největším výrobcem v USA. Vývoj nových progresivních technologií, velmi typických pro tuto oblast, a vysoce uznávaná kvalita výrobků umožnily celosvětovou expanzi firmy a značky FOUR SEASONS. Jen v Evropě a na Blízkém východě je firma zastoupena v 27 zemích. Přímým dovozcem a zpracovatelem tohoto systému u nás je zmíněná společnost Stabos. Všechny systémy a izolační dvojsklo jsou certifikovány CSI, a.s. Praha.

Obytná prosklená přístavba zasahující do přírody působí po celý rok velmi příjemně. Tato architektura, vyjadřující mj. také určitý životní postoj, nemá sice v našich klimatických podmínkách tradici, ale její obliba rychle stoupá. Úzce to souvisí s nástupem nových materiálů, které umožňují celoroční obývání bez vynaložených extrémních nákladů na udržení příjemné vnitřní pohody. Projektování a výstavba prosklené zimní zahrady vyžaduje velmi odborné znalosti o zvoleném systému.

Základním prvkem celého systému jsou hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem a technicky propracované izolační zasklení FOUR SEASONS vynikajících vlastností. Další vítanou předností je možnost využití ohýbaného skla, která u jiných výrobců zdaleka není obvyklá; FOUR SEASONS nabízí ohýbaná skla i hliníkové profily už jako běžnou součást výrobního sortimentu. Dalším originálním prvkem Four Seasons je nosná konstrukce z přírodního vrstveného dřeva (kanadská borovice nebo dub) v interiéru s vnějším krytím hliníkovými lištami, čímž je zaručena naprostá bezúdržbovost.

Tepelná pohoda

Trvalé zajištění tepelné pohody je základním požadavkem, aby prosklený prostor mohl sloužit k celoročnímu obývání. V podmínkách tepelné pohody je součet teploty vzduchu a povrchové teploty stěn uvnitř prostoru kolem 45 °C. Zvolíme-li tedy nejobyčejnější zasklení, musíme se připravit na to, že i když budeme v chladných měsících vytápět vzduch na nezvykle vysoké teploty, mohou osoby uvnitř díky studeným stěnám přesto pociťovat chlad. Řešením je kvalitní termoizolační zasklení udržující povrchovou teplotu zasklení ze strany interiéru na dostatečně vysoké teplotě.

Výrobky FOUR SEASONS této podmínce velmi dobře vyhovují. Udržování vyšší vnitřní teploty zasklení má ještě další a zcela zásadní estetický a stavebně technický význam: při normální pokojové teplotě se na chladném zasklení sráží voda v podobě rosy. Tento jev nejenže nadobro potlačí smysl zimní zahrady, totiž nerušený výhled ven, ale také vede k vysokým nákladům na vytápění z důvodu zbytečné spotřeby tepla na cyklicky se opakující odpařování vody zkondenzované na zasklení. I zde dosahuje termoizolační zasklení FOUR SEASONS vynikajících výsledků.

Příjemný pocit v létě

Systém FOUR SEASONS nabízí dva standardně dodávané typy zasklení, jiný pro svislé stěny, a jiný pro střechu. Rozdíl mezi nimi rozhodujícím způsobem ovlivní vnitřní teplotní poměry v horkých letních měsících. Obecně platí, že na střechu jsou vhodná zasklení s vysokou odrazivostí v celém spektru slunečního záření.
U střešního skla s pokovenou vrstvou systému FOUR SEASONS je odrazivost až 80 % tepelné energie a 90 % UV záření. Skla jsou barevně tónovaná (kvůli světelné pohodě v létě - nadměrná světelnost shora působí velmi nepříjemně). Ve svislých stěnách je zasklení s větší propustností tepelné a viditelné složky kvůli tepelnému zisku v ranních hodinách a zimních měsících, kdy je slunce nízko nad obzorem.

Energetické úspory

S kvalitním zasklením padá představa prosklené přístavby jako prostoru, který lze vytápět pouze za cenu finančních obětí. Se zasklením FOUR SEASONS MC2 Premium se docílí hodnoty prostupu tepla prosklené obvodové stěny U = 1,7 W/(m2K); u samotného dvojskla je hodnota U = 1,3 W/(m2K). Narozdíl od klasického zdiva významná část slunečního tepelného záření prochází prosklenými stěnami a ohřívá vnitřní prostor. Jiná část tohoto záření, což tahé důležité, je absorbována v zasklení, které se tak významně ohřívá. Důsledek je očividný: zatímco na podzim a v zimě za chladného a slunečného počasí je nutno ve zděných budovách naplno vytápět, protože sluneční záření k tepelné bilanci uvnitř budovy téměř nepřispívá, má i toto slabé sluneční záření možnost příjemně vyhřívat prostor zimní zahrady, ale i dalších místností. Prosklený interiér zde připomíná do jisté míry sluneční kolektor.

Technická podpora

Na přání zašle obdrží zájemce od firmy Stabos spol. s r.o. podrobný katalog výrobků, případně CD ROM s technickým popisem a fotografiemi realizací, provedených naší firmou v České republice a na Slovensku. Na základě zaslaných výkresů vyhotoví firma cenovou nabídku, nebo zajistí návštěvu zástupce firmy, který provede nezávaznou a bezplatnou konzultaci a navrhne nejvhodnější řešení pro konkrétní projekt. V nabídce firmy je také možnost počítačové animace budoucí zimní zahrady a počítačové dokreslení návrhu do fotografie domu. Dle umístění zimní zahrady a její orientace ke světovým stranám je doporučen nejvhodnější způsob vytápění a větrání. Před vlastní realizací vypracují technici firmy podklady pro stavební připravenost na montáž.

S využitím pětiletých zkušeností s více než 190 realizacemi zajistí zimní zahrady ze systému FOUR SEASONS od firmy Stabos spol. s r.o. všem uživatelům celoroční pohodu a stanou se nejoblíbenější částí domu, umožňující odpočinek a relaxaci v těsném spojení s přírodou.

Autor: Svatopluk Seibert
Foto: Archiv firmy