Zplynovací kotel Vitoligno 100-S

Předvídání výše nákladů na vytápění na 20 let dopředu (průměrná životnost kotle na tuhá paliva) je vzhledem ke kolísavým cenám surovin velmi těžké. Najít pak tu nejvhodnější variantu, která by byla zároveň šetrná k životnímu prostředí, je ještě složitější. Moderní zplynovací kotle na kusové dřevo nám tuto volbu však usnadňují.

Technologie zplynování

Technologie zplynování využívá energii extrahovanou ze dřeva. Dochází k tzv. pyrolýze, kdy je v první fázi při tepelném rozkladu uvolněn "dřevěný plyn" z tuhého materiálu. Termickým rozkladem vstupního materiálu (v našem případě dřeva) pak vznikají tři hlavní produkty: karbonizační pevný zbytek, kapalný kondenzát a pyrolýzní plyn. V druhé fázi procesu je už spalován vyprodukovaný plyn, a to mnohem efektivněji než tomu je v případě původního tuhého paliva. Díky tomu se zplynovací kotle vyznačují extrémně efektivní účinností spalování, díky které vzniká jen nepatrné množství emisí produkovaných do ovzduší a minimum zbytkového popela. Využívají navíc jako palivo dřevo, které je nejen obnovitelnou, ale i cenově atraktivní surovinou.

Vitoligno 100-S

V tomto článku si vám dovolíme představit jeden vzorový zplynovací kotel, který lze ve své oblasti považovat za skutečně prověřený šlágr. Nabízí jej společnost Viessmann, která je předním mezinárodním výrobcem topných systémů.

Kotel Vitoligno 100-S je moderní zplynovací kotel na kusové dřevo. Je vhodný především do rekonstruovaných rodinných domů a novostaveb. Výrobce doporučuje toto topidlo zařadit jako další (tzv. bivalentní) zdroj tepelné energie (dodávek tepla i teplé vody) vedle již stávajícího olejového či plynového systému. Vitoligno tak v bivalentním systému přebere roli hlavního dodavatele tepla a vody, přičemž běžný kotel je nadále využíván jen v případě nutného pokrytí nadprůměrného zatížení při velmi nízkých venkovních teplotách.

Vitoligno 100-S umožňuje uživateli velmi pohodlné přikládání díky nadprůměrné velikosti plnicích dvířek. Lze si také vybrat otvírání vlevo nebo vpravo

Hlavními benefity tohoto tepelného systému jsou již výše zmiňovaná energetická hospodárnost, ekologičnost, spolehlivost a vysoká účinnost spalování. Kotel je velkým pomocníkem v oblasti úspory nákladů za elektrickou energii. Díky zplynovací technice s až 93% účinností je dosaženo značně nízkých emisních hodnot (nejvyšší, 5. emisní třída v rámci normy ČSN EN 303-5). Na zařízení je tedy možno čerpat finanční prostředky i ze státního dotačního programu Zelená úsporám a Kotlíková dotace.

Kotel Vitoligno 100-S disponuje poloautomatickým systémem čištění kotle pomocí páky a především virbulátorů. Ty jsou umístěny v trubkách výměníku, kde dochází k jejich nepřetržitému posouvání nahoru a dolů tak, aby stěny trubek zůstaly čisté a bylo dosaženo špičkové účinnosti kotle. Každý virbulátor usměrňuje také průtok spalin, aby jejich energie byla co nejefektivněji předána do vodního prostoru výměníku. Za zmínku jistě stojí i spalovací komora vyrobená z odolného karbidu křemíku (SiC), robustní zplynovací tryska z nerezi a šamotový vyhořívací kanál sloužící k přesměrování topných plynů k výměníku. Všechny výše uvedené komponenty kotle Vitoligno včetně velmi spolehlivého spalinového ventilátoru s regulovanými otáčkami přispívají k dlouhé životnosti kotle.

Plnicí prostor kotle je vyroben z 8mm (30 - 45 kW) ocelových plechů, jeho objem činí 180 l a je možnost vkládat kusové dřevo o délce až 55 cm. To umožňuje uživateli využít poměrně dlouhé intervaly pro přikládání i dlouhou dobu hoření bez nutnosti zásahu. To vše samozřejmě značně zvyšuje celkový tepelný komfort majitele objektu. Tepelný výkon kotle se pohybuje dle požadavků investora mezi hodnotami 18 – 45 kW.

Pohodlné přikládání umožňuje i nadprůměrná velikost plnicích dvířek a jejich velký úhel otevření (až 125°). Dle prostorových možností kotelny se pak lze rozhodnout, jestli bude uživatel požadovat otevírání dvířek zleva nebo zprava. Během doplňování se není potřeba obávat zakouření místnosti, je zajištěno automatické odsávání karbonizačního plynu.

Jedinou zřejmou nevýhodou v případě investice do zplynovacího kotle na dřevo může být nutnost mít k dispozici skladovací prostory za účelem uložení dřeva v suchém a zastřešeném prostředí.

Ovládání kotle je zajištěno digitální regulací Ecotronic 100 s digitálním ukazatelem provozního stavu a několika zobrazovacími funkcemi. Ecotronic slouží mimo jiné i k zobrazení teplot u akumulačního zásobníku, který shromažďuje nadbytečné teplo pocházející z kotle. Zásobárna tepla efektivně využívá případné alternativní zdroje tepelné energie a umožňuje provozovat kotel na dřevo s maximální možnou účinností. Zásobník lze využít i v režimu ohřevu teplé vody.

Tímto se tedy dostáváme k doporučení o doplnění multivalentního akumulačního zásobníku ke kotli Vitoligno 100-S. Za tímto účelem nabízí společnost Viessmann výkonný zásobník teplé vody Vitocell. Pokud má zákazník zájem o sestavení špičkové a především kompletní inovativní techniky, jsou k dispozici i další komponenty jako například solární systémy pro úspornou podporu vytápění.

Zplynovací kotle řadíme mezi nejmodernější technologie v oblasti vytápění. Spalování je takzvané dvoustupňové, kdy v se v první fázi palivo proměňuje v plyn, který v druhé fázi shoří. Efektivita spalování je velmi vysoká, v případě kotle Vitoligno 100-S se jedná o 93 %

Závěr

Ať už se rozhodujete pro vytápění dřevem nebo ne, kotle v programu Vitoligno společnosti Viessmann jsou prověřenou moderní variantou vytápění touto obnovitelnou surovinou a lze je jen doporučit. Technika vytápění zplynováním je veskrze účinné vytěžení energie z organického paliva. Laicky řečeno, znamená to méně spotřebovaného paliva, méně znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a méně odpadu (to minimum vzniklého popela lze navíc použít jako ekologické hnojivo). V současnosti se tedy jedná o nejekonomičtější a nejpraktičtější technologii vytápění.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Archiv firmy