Otevřený prostor s přiznanými vazníky vytváří neopakovatelnou atmosféru. Místnost optimálně prosvětlíme střešními okny.

Způsoby prosvětlení bungalovů

Stavby s nízkým sklonem střechy jsou v současnosti jedním z nejrealizovanějších typů staveb. Skýtají však handicap v podobě hlubokých dispozicí domu a výrazných střešních přesahů, které zapříčiňují slabou prosvětlenost interiéru. Uvedeme si proto konkrétní možnosti, které nám střechy bungalovů z pohledu osvětlení a ventilace předkládají, a navážeme tak na první, úvodní část tohoto tematicky laděného seriálu, v němž jsme Vám představili pozitiva otvorových výplní situovaných ve střešní konstrukci.

Obytná část otevřená do krovu

Ponechte alespoň část svých obytných prostor s otevřenými podhledy, případně prostor rozdělte jen pomocí vestavěné galerie, a ujišťuji Vás, že nebudete litovat. Vzdušnost místnosti, která postrádá vodorovné podhledy, okouzlí téměř kohokoliv. Výsledný design může být přitom podtržen jak ponecháním přiznaných vazníků (je tak vyzdvižena krása masivního materiálu, obvykle přírodního dřeva), tak jejich zaklopením třeba sádrokartonem – to pokud upřednostňujete minimalistické, čisté interiéry. V druhém případě jsou v daném místě vazníky nahrazeny krokvemi. Samozřejmostí by měla být dobře zateplená střecha.

Dostatek fasádních a střešních oken

A nezapomeňte na dostatek oken. Kromě standardních umístěných v obvodových zdech doporučujeme obohatit prostor i o střešní, která díky své konstrukci a náklonu dodají do prostoru dostatek světla i v případě, že dům sousedí s vysokým objektem – stromem, jiným domem či pergolou. Při porovnání dvou totožných místností, z nichž prostor A disponuje třemi fasádními okny, zatímco v prostoru B jsou tato okna jen dvě, avšak doplněná o dvě úzká střešní, bylo zjištěno, že je v případě B prosvětlenost vyšší o celých 56 %. A o to tu jde především. Více světla pak navíc opticky rozšíří prostory. Uváženě umístěné střešní okno také zajímavě opticky rozdělí velkou místnost, například na část kuchyňskou, obývací a pracovní. Řešením může být bezúdržbové střešní okno Velux, které disponuje motory a řídicí jednotkou, které zajistí snadné ovládání i oken ve výškách.

Nemalou roli hrají střešní okna i v účinnosti přirozené domovní ventilace. Ta je totiž zásluhou komínového efektu výrazně zefektivněna. Na obr. 4 jsou na protilehlých stěnách umístěna jak okna fasádní, tak střešní. Těmi fasádními do místnosti přichází čerstvý vzduch zvenčí, naproti tomu střešní okno odvádí teplý vydýchaný vzduch ven. Systém napomáhá též rychlejšímu odtahu kuchyňských výparů. Dochází tak k přirozené, byť řízené ventilaci, která nic nestojí, ale udrží vnitřní prostředí komfortní. Celkový výsledek je tedy nejen zdravé vnitřní klima bez nadlimitní koncentrace CO2, ale také nižší únava obyvatel.

Těm v opozici, kteří argumentují navýšenými náklady na vytápění, lze oponovat statistickými údaji. Ty dokládají jen nepatrné navýšení nákladů na energie – cca o 3 %. V létě je pak zamezeno případnému přehřívání interiéru instalací kvalitní exteriérové stínicí techniky (Velux nabízí dálkově ovládané předokenní a vnitřní rolety SML a DML). Nezmínit nelze ani úspory za elektrickou energii, kterých je dosaženo v případě přívodu denního světla do prostor jako je chodba. Snížíme tak potřebu svícení až o 400 h ročně.

Obr 4: Fasádními okny do místnosti přichází čerstvý vzduch zvenčí, naproti tomu střešní okno odvádí teplý vydýchaný vzduch ven.

Světelná šachta

Pokud nechcete či nemůžete ve svém domě zvolit řešení kompletně otevřeného krovu, existuje možnost tvorby světelné šachty. Jde o způsob nasměrování světla a proudění vzduchu na konkrétní místo v prostoru. Jde přitom o ekonomičtější variantu, která nezahrnuje žádné složité zásahy do konstrukce střechy. Světelné šachty se hodí zejména jako přívod denního světla na pracovní plochy, třeba v malé domácí kanceláři. Obzvláště praktické jsou nad kuchyňskými linkami. Silné osvětlení během činností jako je vaření je nezbytné, míru udávají i normy – alespoň 500 luxů. Přidanou hodnotou světelné šachty v kuchyni je pak zisk dalšího úložného prostoru, na rozdíl od kuchyně se standardními fasádními okny je totiž možné skříňky zavěsit po celém obvodu místnosti. Ventilace okny v horní části pokoje je navíc rychlejší, což je v kuchyni, v níž se kumulují pachy a výpary, zvláště žádoucí. Co se týče stavebních úprav, světelná šachta, která je nejčastěji navrhována pro dvě a více střešních oken, může obnášet přiznané vazníky (mohou mimo jiné sloužit jako nosný prvek pro doplňkové osvětlení, například bodová světla), ale lze provést i jejich výměnu. Hloubka šachty je pak odvislá od jejího konkrétního umístění. Čím blíže obvodové stěně se okno nachází, tím mělčí šachta je. Jedna jediná šachta v místnosti přitom zvyšuje prosvětlení až o 48 %.

Obr. 1: Světelná šachta umožňuje i efektivní noční chlazení díky automatickému provětrání prostoru.

Prostor vazníků využitý pro bonusovou místnost

Očekáváte-li potomka, plánujete často hostit přátele nebo jen toužíte po menší pracovně, či rozsáhlejším skladovacím prostoru, tak Vás pravděpodobně potěší možnost vybudování bonusové místnosti v prostoru vazníků, kde je zrovna pro takové účely dostatek místa. K dané realizaci je však lepší mít krov řádně připraven. Myslete na to při výstavbě i v případě, že místnost prozatím nevyužijete, a prostor vazníků upravte a zpřístupněte už na začátku (nejlépe rovnou umístěte i půdní schody). Do budoucna se tato eventualita může kdykoliv hodit. A nač by neměl investor zapomenout rozhodně, je umístění oken či světlovodů tak, aby do budoucích užitných prostor proudilo denní světlo.

Světlovody jsou navíc kapitolou samostatnou. Jedná se o nástroj, kterým lze přivést denní světlo kamkoliv do domu, kde zrovna dispozice nedovoluje instalaci okna. Nejčastějšími prostory tohoto typu jsou spojovací chodby, koupelny a šatny. Světlovody však můžete klidně prosvětlit i místnosti s okny, třeba různá zádveří a tmavé kouty. Instalace světlovodů, například Velux TWR, zahrnuje i systémovou parotěsnou fólii a integrované LED osvětlení.

Koupelna umístěná uprostřed dispozice domu získá díky světelné šachtě vysokou atraktivitu.

Nový životní styl

V historii byly domy stavěny tak, aby okna zabírala co nejmenší plochu. Bylo to jednodušší a především, oproti současné generaci, trávili lidé maximum času venku, netrpěli proto nedostatkem čerstvého vzduchu ani vitaminu D. Dnes je situace zcela opačná. V interiéru člověk tráví běžně 90 % svého života. Je tedy nutné do budov přivést jak přirozené světlo, které je z hlediska zdravotních přínosů umělým osvětlením nenahraditelné, tak čerstvý vzduch. K tomu poslouží nejlépe okno a z důvodů výše uvedených ještě lépe okno střešní. Samozřejmostí by měla být kvalitní montáž a utěsnění. Bezpečné osazení do střechy zajistí například Velux systémové lemování EKW se zateplovacím rámem BDX a parotěsnou fólií BBX. Pokud jsou pak dodržena všechna pravidla, není v současnosti pro eliminaci oken důvod. Směle vpusťte světlo a čerstvý vzduch do svých obydlí a vytvořte zdravý, příjemný domov.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv VELUX