Aktuální trend: komfortní vytápění akumulačními krby

Považujete se za milovníky ohně? Pak jsou právě pro vás určeny akumulační krby, které jsou často opatřeny velkými prosklenými dvířky, jež nabízí pohled do plamenů. Krby přitom zároveň dokáží, díky své konstrukci a použitým materiálům, předávat tepelnou energii do interiéru po delší časové období a minimalizovat riziko přetápění prostoru.

Akumulační krby, stejně jako akumulační kamna, nabízejí výhodu ve formě způsobu předávání tepelné energie do svého okolí. Cíleně využívají fyzikálního děje sálání tepla, to znamená cíleně neohřívají "otopný" vzduch, ale sdílí teplo s osobami, nábytkem, stavebními konstrukcemi ap. prostřednictvím tepelného záření (sálání tepla), které vyzařují do svého okolí. Stejně, tzn. sáláním, zásobuje Slunce teplem naší planetu přes vesmírné vakuum. Kdyby k tomu byl nutný vzduch, "těšili" bychom se na Zemi trvale vesmírné teplotě -270°C!

Sálavé teplo je jiný pojem pro tepelné záření, reprezentované elektromagnetickými kvanty - fotony, které vysílají do okolí ohřáté povrchy těles, včetně kamen, plamenů v krbu nebo domovních zdí, podlah, stropů nábytku, osob ap. Všechny povrchy sálají do okolí teplo úměrné čtvrté mocnině své povrchové teploty podle Stefanova–Boltzmannova zákona z roku 1879. Uvádí se, že sálavé teplo od krbu přináší uživateli tepelnou pohodu a napomáhá ke zdravému vnitřnímu prostředí. Na člověka má působit regeneračně, neboť příznivě ovlivňuje nervová zakončení v hloubce ~ 0,1 mm v tkáni.

Jak obsluhovat akumulační krb?

Akumulační topidlo je potřeba adekvátně rozehřát tak, aby akumulační masa topidla absorbovala dostatek tepla a s ní i okolní hmota kolem krbu (podlaha, strop, stěny, nábytek ap.). Následné přikládání je pak již jen "udržovací" pro vyrovnávání tepelných ztrát místnosti, resp. domu při nízkých venkovních teplotách. Většina akumulačních krbů je dimenzována na časový interval mezi přikládáními 8 až 10 hodin.

Jak akumulační krb dimenzovat?

Díky modernímu stavitelství rodinných domů má dnes většina vytápěných objektů tepelnou ztrátu pod 10 kWh za hodinu. Jde o hodnotu, která vyjadřuje ztrátu tepla předmětného objektu při větrání a prostupem tepla stavebními konstrukcemi za jednu hodinu při extrémních zimních venkovních podmínkách. To je zároveň stejné množství tepla, které musíme do objektu každou hodinu přivést, abychom v domě udrželi požadovanou teplotu.

Dodejme, že výše uvedená tepelná ztráta vyjadřuje zimní návrhový teplotní extrém od -18 °C do -10 °C (v závislosti na oblasti a nadmořské výšce nemovitosti). Reálné zimní venkovní teploty se ale pohybují jen okolo cca 2 až 4 °C, což představuje přibližně poloviční tepelnou ztrátu objektu. Když k tomu přičteme fakt, že krbem většinou přitápíme jen lokálně část domu, tak reálné ztráty, které musíme krbem vykrýt, jsou jen několik málo kilowatů za hodinu. A právě proto akumulační krby vytlačují dříve používané krby teplovzdušné, které moderní interiéry nezdravě a nepříjemně přetápějí. Jsou navíc cenově dostupnou alternativou, která vypadá podobně a uživateli umožňuje pobyt ve zdravém a tepelně vyváženém vnitřním prostředí.

Plášť akumulačního krbu

Akumulační krb je takzvaná sálavá stavba. To znamená, že předává tepelnou energii sáláním z masivních teplosměnných ploch krbu (z pláště). Plášť je přitom vyhotoven z materiálů s dobrou vodivostí zajišťujících plynulé odevzdávání tepla.

V komoře krbu se teplo, vznikající hořením, nejdříve šíří sáláním z kovového korpusu krbové vložky, později sáláním z akumulačního tahového systému. Toto nahromaděné teplo prochází pláštěm krbu a je předáváno do prostoru kolmým odsáláváním z pláště (teplosměnných ploch).

Prostorová nenáročnost, široké možnosti provedení

Stejně jako akumulační kamna, tak i akumulační krby mohou být opatřeny různými dvířky. Opět platí, že čím menší dvířka vybereme, tím menší je podíl přímého sálavého tepla od plamenů ohně. Do staveb s nižší energetickou ztrátou je tak vhodné použít dvířka menších rozměrů a naopak.

Akumulační krb není nijak prostorově náročný. Rozměrově jsou si všechny akumulační krby vzájemně podobné, stejně jako jako je tomu u dříve oblíbených a často používaných krbů teplovzdušných.

Jádro akumulačního krbu

Jádrem akumulačního krbu je krbová vložka připojená na takzvaný akumulační tahový systém. Krbová vložka musí být od výroby určena k zabudování do uzavřené obestavby akumulačního krbu. Není totiž chlazena proudícím vzduchem tak, jako například krbová vložka umístěná v teplovzdušném krbu. Díky tomu je teplotně mnohem více namáhána, a musí být proto vhodně zkonstruována.

Na výstup spalin z krbové vložky je u akumulačních krbů připojen akumulační tahový systém. Jeho přesné umístění, délku, průřez a tloušťku materiálu je nutné odborně nadimenzovat přesně na míru konkrétnímu komínu, použité krbové vložce a nadmořské výšce. Pro toto dimenzování využíváme jak tradiční výpočtové metody, tak moderní softwary.

Do krbové vložky se přikládá taková dávka paliva (dřeva), která vytvoří tu správnou teplotu potřebnou pro nahřátí akumulačního tahového systému. Akumulační systém se „nabije“ tepelnou energií, kterou pak postupně vydává ještě dlouho po dohoření v krbové vložce.

Regulace akumulačního krbu

Hoření v akumulačním krbu regulujeme přivíráním přívodu spalovacího vzduchu, a to dvěma možnými způsoby. První možností je ruční regulace hoření, která je součástí každé krbové vložky. Druhou je použití elektronické regulace hoření. Ta na základě teplotního čidla pouští do spalovací komory přesně tolik vzduchu, kolik krb zrovna potřebuje. Přidanou hodnotou elektronické regulace hoření je, že po dohoření zcela uzavře klapku vzduchu a zastaví tak průtok vzduchu přes krbovou vložku a akumulační zásobník. Pokud by totiž vzduch systémem proudil, tak by fungoval jako „chladič“ a odebíral by tepelnou energii do komína.

Další výhodou elektronického řízení hoření je možnost usměrňování komínového tahu pomocí komínové klapky. Ta je regulovaná na základě teploty spalin proudících do komína a hlídá, aby komínem neodcházelo zbytečně velké množství nevyužité energie. Je tak optimalizována účinnost krbu a komín zároveň chráněn proti poškození spalinami.

---------
Redakčně a věcně upravil RNDr. Jiří Hejhálek

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv HOXTER a.s.