Krb nebo kamna? Toť otázka...

Ceny energií stoupají, a proto nejeden z našich čtenářů zvažuje pořízení alternativního topidla, které by mu přineslo větší svobodu při výběru paliva a jistotu, že jeho dům nezůstane v případě výpadku elektřiny či plynu nevytápěn. Investor potom stojí před rozhodnutím, zda investovat do krbové vložky, kamen či dokonce kuchyňského sporáku. Správnou volbou lze přitom ušetřit nemalé peníze, účinným spalováním a výběrem vhodného paliva lze chránit i přírodu. Která varianta je vhodná právě pro vás?

V první řadě se ujistěte, jaký design a funkci od topidla očekáváte a co především, s jakým rozpočtem se do nákupu pouštíte. Instalace krbové vložky je v souvislosti s nutností pečlivého provedení obezdívky finančně i časově náročnější, složitější je také její potenciální demontáž v případě budoucí poruchy. Naproti tomu krbová kamna jsou často považována za jednodušší a levnější alternativu vložek. Jde o volně stojící objekt, který ke svému umístění nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy.

Při stavbě jakéhokoli krbu či kamen však musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Spotřebič je potřeba umístit na nehořlavou podlahu či podložku, a to v místě s dostatečnou únosností (kamna váží většinou přes sto kilogramů) a navíc tam, kde je ponechán dostatek prostoru k proudění horkého vzduchu. Topidlo musí být dostatečně vzdáleno od všech hořlavých stavebních konstrukcí (dle ČSN 06 1008) a ležet na nehořlavé podložce, svou velikostí přesahující půdorys krbu. Před zahájením provozu musí topidlo zkontrolovat kominík.

Foto: B.A.H. Photography

Výkon

Důležitým ukazatelem vlastností krbu je jeho jmenovitý výkon, a to jak ten, který kamna předávají čistě do prostoru, tak výkon, jejž teplovodní výměník předává do otopného systému. Oba se uvádějí v kilowatthodinách a indikují množství předaného tepla za jednu hodinu při spálení určitého množství paliva.

Výkon zvoleného spotřebiče musí vyhovovat požadavkům konkrétního domu, tedy být v souladu s energetickou náročností stavby a velikostí vytápěných místností, případně i kompatibilní s objemem akumulační nádrže na vodu či daným otopným systémem. Správný výpočet požadovaného výkonu je klíčovým faktorem, bez něhož nelze dosáhnout optimálních výsledků. Poddimenzovaná kamna by nezvládla dům vytopit, naopak předimenzovaný spotřebič by přehříval interiér, přičemž by mohl napáchat i nemalé škody na nábytku či podlaze. Umělým snižováním výkonu jakýchkoli kamen (potažmo nedostatečně účinným spalováním) navíc dochází k nárůstu emisí tuhých částic a znečišťování kouřovodu.

Jak tedy správně spočítat výkon krbových kamen? Orientačně platí, že co kilowatt, to 18−20 metrů krychlových vytápěného prostoru. Před koupí topidla si také ověřte, že požadovanému výkonu odpovídá i váš komín, tedy že disponuje dostatečným tahem. Kamna či vložka musí být napojena na spalinovou cestu takového typu a velikosti, které předepisuje výrobce. V opačném případě hrozí například zakouření při přikládání.

Foto: Marvin Minder

Výměník

Chcete-li vytápět jednu jedinou místnost, vystačíte si s krbem bez teplovodního výměníku. Avšak pokud potřebujete vyhřívat větší část domu naráz či rovnoměrněji, případně použít krb i k ohřevu vody, neobejdete se bez něj. Přes plášť výměníku lze totiž teplo vzniklé spalováním předávat i do vody, která je topným médiem, jež je vodním čerpadlem rozváděno do radiátorů.

Nový výměník lze také připojit ke stávajícímu otopnému systému, například paralelně s kotlem. K tomu poslouží zpětná klapka a oběhové čerpadlo, zapojené před krbem či kamny. Teplá voda tak bude putovat do topných rozvodů a do radiátorů, zatímco studená proudit směrem ke kotli a výměníku. Kamny lze ohřívat rovněž vodu užívanou v domácnosti, v takovém případě je součástí topného okruhu i bojler umístěný před prvním radiátorem, aby k němu teplo proudilo přednostně.

Krbová kamna s výměníkem však musí být zajištěna pro případ, že vypadne elektrický proud. Pojistkou může být nějaký záložní zdroj či vychlazovací smyčka používaná v případě, že je odběratel připojen na městský vodní řad. Některé produkty jsou navíc opatřeny pasivní ochranou proti přetopení v podobě automatické regulace primárního spalovacího vzduchu. Ten je v případě, že dojde k výpadku elektrického proudu, uzavřen, čímž dojde k „udušení“ kamen.

Přívod vzduchu

Naprostá většina současných krbových vložek a kamen disponuje i externím (centrálním) přívodem vzduchu – nejčastěji jde o otvor v zadní části kamen. V pasivních či nízkoenergetických stavbách je to dokonce nutnost, aby nedocházelo k nežádoucímu odvodu a spalování kyslíku z obytné místnosti.

V té souvislosti je potřeba zmínit také pojem takzvaného terciárního spalování (někdy označovaného jako dvoustupňové či trojstupňové). Jde o doplňkový proud vzduchu vedený kanálky podél spalovací komory (případně přes perforovaná záda topidla či skrze trysky v deflektoru), kde se předehřívá a putuje dále až do komory topeniště nad oheň. Prodlužuje dobu hoření, zvyšuje účinnost krbu a napomáhá zužitkovat většinu zbytkových emisí, které by jinak odcházely komínem ven. V neposlední řadě terciární spalování snižuje spotřebu paliva.

Foto: Anatoliy Eremin

Palivo

A čím topit? Na současném trhu jsou dostupné zejména vložky a krbová kamna určené ke spalování dřeva. Oblíbeným palivem jsou však také brikety a pelety, jež se vyrábějí z odpadu vznikajícího při zpracování dřeva (lisované piliny, stlačený dřevní prach, vše bez přidaných chemikálií), a jde tedy o ekonomické i ekologické palivo. Pro zajímavost, čím světlejší jsou pelety, tím větší výhřevnost lze od nich očekávat. V každém případě je pak nutné, aby bylo palivo dostatečně suché, tedy o vlhkosti maximálně 20 %. V Česku se ročně vyrobí více než 300 tisíc tun dřevěných pelet, z čehož většina je exportována za hranice země.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock