Akustická pohoda je jednou z nejdůležitějších vlastností rodinných domů i kancelářských budov. Rozhodující vliv na akustiku mají zvolené konstrukce i samotné stavební materiály. Foto: Srdjan Randjelovic, Shutterstock

Akustické problémy trápí řadu novostaveb. Jak jim předcházet?

Řada developerských projektů vzniká i v dnešní době bez podrobného akustického posouzení. Nadměrný hluk však může z dlouhodobého hlediska způsobovat nepříjemné zdravotní potíže – od nespavosti po deprese. Problémům lze přitom předejít propracovaným projektem a vhodně zvolenými materiály.

Dupot sousedů, hlasitá pračka nebo hra na hudební nástroj mohou proměnit bydlení v pořádné peklo. Dlouhodobě působící hluk poté může mít za následek nejen vaši podrážděnost a nesoustředěnost, ale i nekvalitní spánek a s tím související bolesti hlavy až poruchy imunity [1]. Mnoho stavitelů přitom akustiku stavby podceňuje, ať už v rámci šetření nákladů, nebo „jen” z neznalosti. Dobrá akustika bytu vyžaduje úzkou spolupráci developerů, stavebních firem a odborníků na akustiku.

Co je jeden decibel

Decibel je jednotka hladiny intenzity zvuku. Jde o obecné měřítko podílu dvou hodnot, které se užívá v mnoha oborech. Je tak logicky fyzikálně bezrozměrnou mírou, obdobně jako třeba procento, ovšem na rozdíl od něj je decibel logaritmická jednotka, jejíž definice souvisí s objevením Fechner-Weberova zákona, že totiž lidské tělo vnímá podněty logaritmicky jejich intenzitě (i velké změny velkých podnětů způsobují jen malé změny počitků).

Současné novostavby jsou často navrhovány na hranici minimální hodnoty neprůzvučnosti Rw = 54 dB (decibelů). Takže i když stavba normě vyhovuje, může být vnímán nežádoucí hluk. Zdroj: Duncan Andison, Shutterstock

Nástup industriálního bydlení akustice nepřispívá

Na vině může být jen snaha ušetřit. Zatímco dříve bylo v domácnostech dostatek zvukopohltivých materiálů (koberce, závěsy, čalouněný nábytek) zajišťujících dobrou a přirozenou akustiku nejen „zahlučněné” místnosti, ale i sousedních místností přirozeným způsobem, dnes je situace jiná. S nástupem módních, moderních či industriálních prvků či stylů bydlení, které využívají zvukoodrazivé materiály, je nutné se zabývat akustikou místností bytů a domů víc než kdy jindy. Zodpovědnost je tedy i na designérech, aby řešili i funkční stránku bydlení [2].

Každý decibel se počítá

Nahlédněme do této problematiky detailněji. Zvuky se v domě šíří dvěma způsoby – vzduchem a stavebními konstrukcemi. Prvním ukazatelem udávajícím schopnost konstrukce zachytit a nepřenést hluk šířící se vzduchem (například hlasy či křik) je vzduchová neprůzvučnost (Rw), přičemž nejsnáze pronikají do konstrukce frekvence nižší (tzv. basy). V některých nových bytových domech se však objevují problémy i s druhým typem neprůzvučnosti – s tzv. kročejovou (Lnw), která udává schopnost odolávat šíření kročejového hluku (např. kroky, pád předmětů, posunování nábytku, zatloukání).

Jako kročejová izolace se dnes často používá pěnový polystyren nebo minerální vlna. Na snímku realizace 3cm vrstvy z litého polystyrenu ThermoWhite. Foto: Jan Hejhálek

Normy se zpřísnily

V případě bytových a rodinných domů s více než jednou bytovou jednotkou došlo před 2 lety ke zvýšení požadavků na zvukovou izolaci stropů mezi byty. Požadavek na minimální váženou stavební neprůzvučnost se zpřísnil z 53 dB na 54 dB a požadavek na maximální váženou normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku se zpřísnil z 55 dB na 53 dB [3]. Nutno podotknout, že splnění normy není synonymem pro akustický komfort. Pro srovnání: běžný hluk z ulice má hladinu 50 decibelů, hlasitý hovor 60 a křik 80 decibelů.

Nejčastější příčiny akustické nepohody novostaveb

Za akustickou nepohodu může (kromě již výše vyjmenovaných příčin) i řada jiných faktorů. Jde například o nedotažený projekt vzduchotechniky (ventilátory), kdy pro technickou náročnost při řešení akustiky dochází k nedostatečnému utlumení akustické energie při větrání. Další častou příčinou je špatně akusticky izolovaná podlaha: odhlučnění podlah se nabízí v případě, když jste zdrojem hluku vy a obtěžujete své sousedy. Při opačném problému, když hluk od sousedů pod vámi obtěžuje vás, je lepší odhlučňovat strop souseda než vaši podlahu. U stropu se většinou instalují podhledy s izolací vyrobené na bázi skla, případně akustické sádrokartonové desky [3, 5].

Hluk se může šířit i vzduchotechnickými rozvody. Foto: ronstik, Shutterstock

Nejrychlejším řešením jsou nová okna i akustická příčka

Pokud se akustické problémy v domě dějí v horizontální rovině, je třeba je také řešit konkrétně dle zjištěných příčin. Poměrně rychlé řešení, které vás ochrání před hlučnými sousedy, je dodatečná stavba akustické příčky ze speciálních sádrokartonových desek. Pro ještě vyšší efekt lze provést dvojí opláštění stěny. Pokud slyšíte hluk z venku, pomůže osazení zvukově izolačních dveří a oken, přičemž optimální řešení spočívá ve vyrovnaných hodnotách neprůzvučnosti zasklení, rámu a spár [5].

Pronikání hluku z venku zamezují zvukověizolačních dveře a okna. Foto: mama_mia, Shutterstock

Rozdíly v řešení akustiky dle konstrukcí

Řešení akustické pohody v domě jde ruku v ruce s materiály, z nichž je dům postaven. U monolitických konstrukcí masivních staveb závisí míra neprůzvučnosti hlavně na hmotnosti respektive objemové hmotnosti stavebního dílu. Tyto konstrukce kmitají jako celek a platí pro ně, že čím vyšší je objemová hmotnost stavebního dílce (stěny), tím lepšího útlumu se dosahuje. Zároveň s tím tyto konstrukce neumožňují prostup zvuku vzduchem, což je zásadní. Důležitý je pak přestup zvuku z kmitající konstrukce do vzduchu.

Lehké sendvičové konstrukce vykazují oproti jednovrstvým konstrukcím často lepší vzduchovou neprůzvučnost, nicméně umožňují prostup zvuku skrze ně vzduchem. V dřevostavbách závisí kvalita akustiky na vlastnostech jednotlivých vrstev, způsobu spojení jednotlivých vrstev a provedení dutého prostoru mezi vrstvami (vyplnění zvukovou izolací). U kročejové neprůzvučnosti se k výše uvedenému řadí ještě vliv vrchní vrstvy položené na nosné stropní konstrukci [6].

K dosažení co nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti významně pomůže akustická cihla. Na fotografii HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Foto: HELUZ

Během prohlídky se zaměřte na technický stav

Špatná akustika není „výsadou” jen nových developerských projektů – ideální akustiku kolikrát nemají ani starší domy. Plánujete-li koupit byt v novostavbě, zajímejte se i o stavebně-technické parametry. Před koupí nemovitosti si také můžete objednat odborníka na odhalování technických nedostatků. Ten provede detailní kontrolu nemovitosti, zjistí vady a ověří výměry. Čím více si nemovitost prověříte, tím lépe. V technických podkladech stavebních materiálů se totiž uvádějí hodnoty platící za ideálních podmínek v laboratoři [7]. V praxi poté stačí, když developer použije materiály, jejichž vlastnosti se pohybují na hranici norem, nekvalitní provedení výstavby, k tomu hluční sousedé – a problém je na světě.

Závěrem...

Dobrou zprávou je, že developeři v ČR začali v posledních letech vnímat akustiku domů jako věc, kterou je třeba řešit. Na problémy s hlukem reaguje i stavební průmysl. Na trhu jsou například akustické cihly nebo odhlučněné systémy kanalizace [8]. V závěru dodejme, že ne vždy může za špatnou akustiku developer, architekt nebo stavební firma. Potíže mohou vznikat také při individuálních úpravách majiteli bytů.

Zdroje:

[1] What are the health effects of noise pollution?. Medical News Today [online]. [cit. 2023-06-10].
[2] Máte doma hluk? Veletrh For Interior v září přinese akustická řešení v interiérech pro domov i kancelář. ČTK [online]. [cit. 2023-06-10].
[3] Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.: Nové požadavky ve stavební akustice v revizi ČSN 73 0532:2020. tzb-info.cz [online]. [cit. 2023-06-10].
[4] VLČEK, Petr: Akustika staveb: Vzduchová neprůzvučnost aneb proč slyšíme hovor od sousedů. tzb-info.cz [online] [cit. 2023-06-10]
[5] Ing. David Sýkora, Ph.D., CSc.: Akustika staveb: Vzduchová neprůzvučnost aneb proč slyšíme hovor od sousedů. tzb-info.cz [online] [cit. 2023-06-10]
[6] Jak dosáhnout dobré akustické pohody v dřevostavbě, a proč je dobré do ní investovat. drevostavby.cz [online] [cit. 2023-06-10]
[7] BEČKA, Jiří: Vzduchová neprůzvučnost: od teorie k praxi. Bakalářská práce. ČVUT Praha
[8] Jak dosáhnout dobré akustické pohody v dřevostavbě, a proč je dobré do ní investovat. wawin.cz [online] [cit. 2023-06-10].

Fotogalerie

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: viz popisky