Barevné betony na Divadle Jízdecká v Plzni

V současné době se v Plzni dokončuje unikátní dílo – Divadlo Jízdecká.Proč unikátní? Především díky velmi zajímavému architektonickému řešení, ve kterém se jeho tvůrci rozhodli použít jako hlavní stavební materiál COLORCRETE® 1). A výsledkem je nepřehlédnutelná novostavba se sytě červeným pohledovým betonem, jehož dodavatelem je společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton, která dodávala i veškerý další transportbeton na monolitické konstrukce a podlahy.

Novostavba je tvořena dvěma vzájemně funkčně a stavebně propojenými celky – provozní budovou a vlastní budovou divadla. Multifunkční objekt byl navržen tak, aby kromě činohry mohl hostit i muzikály, operu či balet. Otevření je plánováno na začátek září 2014.

Na to, jak celá stavba probíhá, jsme se byli podívat osobně a také měli možnost položit několik otázek akad. arch. Vladimíru Kružíkovi z projekční kanceláře Helika, a.s., která přepracovala původní ideový návrh portugalské společnosti Conteporanea.

Akad. arch. Vladimír Kružík

Na otázku, proč byl právě beton vybrán jako hlavní stavební materiál, nám odpověděl: „Beton je úžasný materiál se schopností otisknout do sebe každou minutu, hodinu, den, zachytit aktuální počasí a přítomnost lidí. Proto je tak originální a různorodý. Působí neuvěřitelně pevně a stabilně.

Zkrátka beton je stavební materiál neomezených tvarových možností – může mít libovolný tvar v podobě fasády, stěny, stropu, schodiště, podlahy či kuchyňské linky. A nemusí být šedý. Trendům moderní architektury vychází vstříc stále častěji barevný beton v široké škále odstínů. Jediným omezením je tedy lidská představivost, což dává architektům nekonečný prostor pro originální ztvárnění. Jedním z nich je také novostavba divadla v Plzni. Projekt splňuje nejen urbanistické cíle, ale dává budově i hlubší smysl. Jižní fasáda divadelní budovy s nepravidelnými, osvětlenými „bublinami” představuje pomyslnou divadelní oponu, jež se nad příchozího mírně naklání, a tak jej zve ke vstupu do prostor divadla. Opona doslova září na červeném pozadí fasády z pohledového probarveného betonu COLORCRETE®.

Beton COLORCRETE® byl ukládán do konstrukce pomocí bаdií

Novostavba respektující potřeby umělců

Novostavba divadla vznikla uzavřením nedokončeného městského bloku nacházejícího se mezi ulicemi Pobřežní, Jízdecká, Palackého náměstí a Sady Pětatřicátníků. Územním plánem daný cíl urbanistického záměru plní dva vzájemně funkčně i stavebně propojené objekty – divadelní a provozní budovy. Pětipatrová provozní budova je orientována rovnoběžně s Jízdeckou ulicí a tvoří jakousi bariéru chránící divadelní budovu před rušnou komunikací. Je zde divadelní zázemí – kanceláře, šatny uměleckých souborů, šatny technického personálu. S divadelní budovou je provozní budova spojena můstky ve všech podlažích (2.–5. pat ro), které slouží členům uměleckých souborů pro přístup ke scéně a zkušebnám a technickému personálu pro obsluhu divadelní techniky umístěné na lávkách nad jevištěm a hledištěm. Můstky jsou koncipovány rovněž jako únikové požární cesty a umožňují také přístup přímo do prostor hlavního foyeru.

Vlastní divadelní budova pojme dva divadelní sály – velký sál s hledištěm pro cca 500 diváků a menší studiovou scénu pro přibližně 150–200 diváků. Vstupy do jednotlivých sálů jsou situovány do protilehlých konců budovy tak, aby byl zajištěn plynulý příchod návštěvníků na představení. V suterénu (1. podzemní podlaží) a mezaninu divadelní budovy je umístěné skladové zázemí obou scén, sklady rekvizit, technologické místnosti a prostory vymezené pro zázemí orchestru a sboru (zkušebna, nahrávací studio, sklady nástrojů, šatny členů orchestru apod.), 1. patro je určené pro zajištění zásobování objektu, zde se nachází krytý zásobovací dvůr. 2. patro pojme studiovou scénu, ve 3. patře je umístěno hlavní foyer divadla a hlavní divadelní sál, ve 4. patře provozy divadelního personálu (umělců, místnosti korepetic) a technického personálu a poslední, 5. podlaží je vyhrazeno pro zkušebny souborů činohry, opery, muzikálu a baletu. Mezi oběma budovami vznikl klidný prostor, jakési „divadelní náměstíčko”.

Atraktivní barevné pohledové betonové plochy jsou vytvořeny díky COLORCRETE®

Nepřehlédnutelný sytě červený beton COLORCRETE® na fasádě

Objekt divadla se od ostatních budov výrazně odlišuje fasádou z červeného betonu. Atraktivní barevné pohledové betonové plochy jsou vytvořeny díky značce COLORCRETE®, jež zastřešuje moderní lehce zpracovatelné betony s obsahem barevných pigmentů vyráběné skupinou Českomoravský beton. Červené betony o celkovém objemu 600 m3 pevnostní třídy C 30/37 dodala na stavbu společnost TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. z betonárny nacházející se přímo v Plzni. Denně bylo dodáno od 2,5 do 8 m3 betonu. Objem minimální záměsi činil 1 m3. Míchací čas činil 90–120 sekund.

Při plánování realizace barevných betonů je zásadní mít naprosto přesnou představu o požadovaném odstínu. Sytě červeného zbarvení fasády divadla bylo dosaženo pomocí anorganického pigmentu, na bázi červeného oxidu železa. Dosavadní výzkumy ukázaly, že tyto anorganické pigmenty mají velmi dobré vlastnosti s ohledem na dlouhodobou stálost barevného odstínu. Jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům.

Kromě barevného betonu dodala společnost TBG Plzeň Transportbeton na stavbu i dalších 16 000 m3 betonů určených na realizaci monolitických konstrukcí a podlah. Celkem tedy betonárna v Plzni vyrobila a dodala pro Nové divadlo v Plzni 16 600 m3 transportbetonu.

Detailní pohled na fasádu z betonu COLORCRETE® po odbednění

Vysoká odolnost barevného betonu COLORCRETE®

Složení dodávaného barevného betonu plně respektuje stupně vlivu prostředí, které stanovují, jakým podmínkám bude beton vystaven. Beton využitý na novostavbě plzeňského divadla (XC4, XD1, XF1) může být trvale vystaven srážkám s ohledem na riziko koroze vlivem karbonatace (XC4), odolá také vlivu chloridů rozptýlených ve vzduchu (XD1, koroze vlivem chloridů) i působení mrazu a rozmrazování při mírném nasycení vodou (XF1). Beton byl navržen jako samozhutnitelný, tedy nevyžadující hutnění během zpracování, je schopný téci působením vlastní tíhy, vyplnit dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Konzistence byla ověřena zkouškou sednutí – rozlitím kužele. Rozliv byl ověřován po každé druhé záměsi a pak z celého mixu. Receptura respektuje maximální povolený obsah chloridů v betonu na úrovni kategorie Cl 0,4.

Dosažení vysoké pohledové kvality červeného betonu pozitivně ovlivnilo použití samozhutnitelných betonů. Ty se díky zvýšené tekutosti lehce roztékají po bednění a vyplní bez problémů všechny záhyby konstrukce do nejmenších detailů. Při realizaci pohledových betonů je pak oceňována právě vynikající kvalita povrchů, především díky nízkému počtu a malé velikosti pórů, což vede k výsledné požadované pohledové ploše betonů. Dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu díla je úzká spolupráce všech zúčastněných subjektů při ukládání betonu do konstrukce a ošetřování.

Divadlo Jízdecká v Plzni

Investorem stavby, která tvoří součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, je Město Plzeň. Autorem projektu se stala architektonická a projekční kancelář HELIKA, a.s. Dodavatelem stavby je stavební společnost HOCHTIEF CZ a. s. Veškeré betony na stavbu nového divadla dodala společnost TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.

O betonárně

Betonárna Plzeň nacházející se v ulici Ke Karlovu je jedním ze tří provozů společnosti TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Leží asi 4 kilometry od novostavby divadla, v průmyslové zóně na Borských polích v Plzni. Jde o moderní betonárnu typu LIEBHERR BETOMIX 2.0R s talířovou míchačkou o objemu 2 m3. Provoz betonárny je celoroční, plně řízený počítačem s výrobní kapacitou 85 m3/h.

Závěr

Plzeňské Nové divadlo je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se mimo jiné uplatnil barevný beton COLORCRETE®. Svým významem a náročnou technickou realizací jej lze přirovnat například ke stavbě betonových kopulí planetária a virtuária Techmania Science Center v areálu průmyslového závodu ŠKODA v Plzni. I pro tuto stavbu kopulí dodávala betony plzeňská betonárna společnosti TBG Plzeň Transportbeton.

Závěrem je nutné zdůraznit, že naplnění vize a vysoké kvality pohledových/barevných betonových ploch na stavbě Nového plzeňského divadla bylo dosaženo díky úzké spolupráci všech zúčastněných stran při realizaci projektu – tedy zadavatele, architekta, dodavatele transportbetonu a realizační firmy.

1 COLORCRETE® je transportbeton dle ČSN EN 206-1 s obsahem barevných pigmentů. Jedná se o betony barvené ve hmotě, vyráběné na betonárnách od velmi hustých konzistencí, po konzistence samozhutnitelné

Autor:
Foto: Archiv firmy, Helena Hejhálková