Bourání plynojemu v Ostravě mechanickým postupem

Společnost AWT Rekultivace bourá v Ostravě Mariánských Horách plynojem. Děje se tak v areálu Koksovny Jan Šverma. Akce je začleněna do procesu odstraňování starých ekologických zátěží. Koksovna byla v činnosti od roku 1892, plynojem od roku 1963.

Demolice 24bokého hranolu z oceli a plechu o výšce 84 metrů začala 25. února tohoto roku. Dokončení je plánováno na letošní podzim. Původní záměr objekt odstřelit, konkrétně alespoň horní část jeho zásobníku o kapacitě 150 tisíc kubických metrů koksárenského plynu, se neuskutečnil. Probíhá tedy mechanická likvidace – rozřezáváním jednotlivých dílů autogenem. V průběhu března byla zatím odstraněna střecha takzvaného zvonu plynojemu a plášť i nosníky nejhořejšího patra.

Koksovna Jan Šverma vyráběla topný a vysokopecní koks i koksárenský plyn pro potřeby elektráren a dusíkáren. Produkce byla ukončena a nyní se likvidují také její další nadzemní objekty – koksárenské baterie, zauhlovací věže, dílny, sklady i kanceláře. Jako první jde k zemi plynojem, po němž vznikne prostor pro suť z ostatních zmíněných demolic. S jistou nadsázkou můžeme napsat, že mizí jedno z panoramat ocelového srdce republiky.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda