Rekonstrukce budovy bývalých městských jatek v centru Ostravy

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek v Ostravě začala v dubnu 2020 a nyní se chýlí ke konci. Objekt bude přeměněn na galerii současného umění. Svému novému účelu měl sloužit od října minulého roku, objektivní potíže však zavinily zpoždění.

Na úplném začátku v roce 2017 stála mezinárodní architektonická soutěž na přeměnu jatek, fungujících mezi lety 1881 a 1965. Z osmi přihlášených prací vyhrál návrh studia Petr Hájek ARCHITEKTI, který dostal přednost před návrhem architektů zerozero a kanceláře KWK Promes architekta Roberta Konieczného. V následném jednání však mezi autory na prvním (ani druhém) místě a zástupci investora statutárního města Ostravy nedošlo ke shodě. Jednání se třetí firmou v pořadí bylo ale úspěšné, a ta se proto stala generálním projektantem. Zhotovitelem rekonstrukce jatek je firma Zlínstav – Stavební závod 02 Ostrava.

Robert Konieczny patří k nejuznávanějším světovým architektům. Ze všech jeho oceněných prací jmenujme například pavilon Národního muzea v polském Štětíně, který získal titul World Building of the Year 2016 v rámci prestižní přehlídky World Architecture Festival.

Průběh prací

S diktafonem a objektivem jsme v první polovině ledna tohoto roku objekt jatek navštívili, abychom ve stručnosti popsali současnou situaci finišujících prací. Naše dotazy nám zodpověděli hlavní stavbyvedoucí Martin Kraina a stavbyvedoucí Jiří Lovás.

Zemní práce začaly nejprve hloubením a odstraňováním kontaminované zeminy. Následovala demolice přístavby jatek neboli provozní budovy, která byla ve velmi špatném stavu. Na jejím místě je nyní postavena budova nová. Základy se vytěžily až do hloubky tří metrů. Poté se zavážely kamenivem a vyhloubily se vrty pro mikropiloty. Ve spodním patře je plánován velký výstavní prostor, v horním podlaží bude situováno zázemí pro vedení galerie.

Objekt není podsklepen, stojí na hydroizolované betonové ploše. Venkovní plášť budov je z režných neomítnutých cihel, z nichž mnoho leckde chybělo nebo byly poškozené, takže byly doplněny cihlami shodně patinovanými, jež jsou od těch stávajících k nerozeznání. Celkem jich bylo vyměněno či doplněno asi 45 tisíc kusů. Nová okna byla vyrobena na zakázku, opatřena jsou trojskly s fóliemi odrážejícími UV záření, na nichž je patina ladící s dobovou fasádou. Veškeré okenní rámy jsou skryté.

Konstrukce a interiéry

Vnitřní výstavní prostory mají vysoké stropy a disponují dálkovým podlahovým vytápěním s dochlazováním pomocí vzduchotechniky. Cihelné stěny tloušťky 50 až 110 centimetrů jsou zatepleny zevnitř (difuzně otevřený systém). Stávající střešní systém se skládá z krovů z ocelových vazníků, parotěsné fólie, PIR izolace, na rovných a místy mírně sklonitých střechách je krytina Firestone. Na jedné ze střech jsou dva metry vysoké atiky, kde jsou umístěny dieselový agregát, chladicí jednotky atd. Ty i prohlubně zakrývá ocelová konstrukce z jeklů do jedné roviny.

Vše vyhovuje protipožárnímu zabezpečení, doplněnému opatřením proti vloupání a vandalismu. Čtyři klasické komíny již nebudou sloužit svému původnímu účelu, ale stanou se součástí vzduchotechnického zařízení. Na střechách nejsou žlaby, kotlíky ani svody. Děšťovou vodu budou podtlakovým systémem odvádět vnitřní svody za atikovými žlaby.

K řešení interiérů patří nejen dvouramenné a tříramenné schodiště, ale též osobní výtah se třemi a nákladní výtah se dvěma stanicemi.

Rozměrné otvory ve zdech budou osazeny šesti masivními otočnými stěnami. Na jejich ocelové konstrukci bude stříkaná izolace, dále desky s pohledovými stěrkami a imitace betonu včetně reliéfů oken. Otočné příčky umožní samostatné fungování sálů i jejich vzájemné propojení. Tyto prvky navíc rozhodně nejsou v našem stavebnictví obvyklé.

Spoustu práce následně odvede i úklidová firma, jež se postará také o příslušnou úpravu zdevastovaného okolí, zaplněného stavebními materiály a stroji. Je dobře, že Ostrava se o zachování historických památkově chráněných staveb plánovaně stará, stejně jako Zlínstav, jež stojí například za rekonstrukcí Červeného zámku v Hradci nad Moravicí.

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda