Vizualizace kulturního domu Sara, jenž vyroste ve švédské obci Skellefteå.

Nejvyšší dřevěná budova na světě vyroste ve Švédsku. Kulturní dům Sara bude sestaven i ze systémů ALUPROF

Dřevohliníková budova, která má čítat 20 pater, se po svém dokončení stane nejvyšší světovou budovou svého druhu. Objekt navržený architekty z kanceláře White Arkitekter je ukázkovým příkladem realizace myšlenky ekologické výstavby. Otevření kulturního domu Sara v severošvédském Skellefteå, vybaveného nejpokročilejšími hliníkovými systémy ALUPROF, proběhne v létě 2021.

Budova, jejíž výstavba byla zahájena na podzim roku 2018, se má stát symbolem a dominantou této části země. Kulturní dům byl pojmenován na počest přední švédské spisovatelky Sary Lidman, která pochází z tohoto regionu. Myšlenkou, jež inspirovala autory stavby, bylo propojení kultury a zábavy. Budou se zde pořádat mimo jiné inspirativní setkání, výstavy, koncerty, představení a bankety. Objekt Sara se stane dynamicky se rozvíjejícím prostorem určeným jak obyvatelům města, tak návštěvníkům z celého Švédska i ze zahraničí.

Objekt se skládá ze dvou segmentů: nízké, čtyřpodlažní budovy, ve které je naplánováno šest konferenčně společenských sálů pro více než 3200 osob, a osmdesát metrů vysoké věže s 250 luxusními hotelovými pokoji, restaurací s panoramatickým výhledem a wellness & spa.

Směr proudění vzduchu.

Ekologičnost, energetická úspornost a panoramatické zasklení

Cílem firem spolupracujících na investici je výstavba ekologicky šetrné a energeticky úsporné budovy. Objekt, jehož materiálová základna sestává zejména ze dřeva, hliníku a skla, splňuje strategii výstavby dřevostaveb, kterou schválila obec Skellefteå. Skandinávská tradice stavění ze dřeva se zde setkává s nejnovějšími inženýrskými řešeními, díky nimž se tato realizace stává příkladem udržitelného projektování a ekologické výstavby.

Spodní část budovy, v níž sídlí samotný kulturní dům, je tvořena prefabrikovanou dřevěnou konstrukcí vyztuženou betonovými panely, které nesou tíhu věže. Zasklení bylo provedeno ze systému MB-SR50N HI+ ALUPROF, speciálně upraveného pro tento případ.

Fasáda v nižší části budovy byla provedena ze systému MB-SR50N HI+, který může být vybaven zasklením do jedenácti set kilogramů, což umožňuje dosáhnout úžasných panoramatických výhledů z vnitřku budovy. Vedle estetických předností systém zaručuje dlouhou životnost a pevnost konstrukce. Sloupko-příčková stěna má polyetylenový izolátor, který poskytuje velmi dobrý prostup tepla (Uf od 0,59 W/m2K, pozn. red.) a akustickou izolaci, což navíc usnadňuje montáž fasády. Navíc má systém MB-SR50N HI+ certifikát Institutu PHI Darmstadt v nejvyšší třídě+, a proto je doporučován pro výstavbu pasivních budov,” říká Piotr Mika, vedoucí oddělení technické podpory ALUPROF SA.

Prefabrikované moduly či systém dvojité fasády

Hotelová část je provedena z prefabrikovaných dřevěných modulů pokojů s panoramatickým zasklením odrážejícím oblohu. Vyvolává to dojem volně plovoucí věže nad kulturním domem. Charakteristickým rysem obálkové konstrukce budovy je použitá technologie takzvané dvojité fasády, která zvyšuje energetickou účinnost objektu. Fasádu kulturního domu tvoří dvojité zasklení, jež vytváří dojem, že budova splývá s okolím. Vnější plášť je založen na systému MB-SW55 ALUPROF, vyhrazeném pro tuto realizaci, který získal environmentální certifikaci BVB s hodnocením GOLD/BREEM SE. Trojité zasklení z vnitřní strany je provedeno ze systému MB-86 SI, jenž se vyznačuje vysokou pevností profilů a dobrým prostupem tepla (Uf od 0,92 W/m2K).

Projekt Skellefteå Kulturhus získal cenu MIPIM Architectural Review Future Projects Awards na mezinárodním setkání realitního oboru pořádaném každoročně v Cannes. Byl také nominován na World Architecture Festival 2018 a MIPIM Awards 2018 v kategorii Best Futura Project.

Detail použitého fasádního systému ALUPROF s vysokou pevností profi lů a trojitým zasklením.

Lídr trhu a určovatel trendů

Firma ALUPROF SA patří do kapitálové skupiny Grupa Kęty SA – kótované na Burze cenných papírů ve Varšavě –, nejmodernější a nejrychleji se rozvíjející výrobní firmy v hliníkovém průmyslu ve střední a východní Evropě. ALUPROF je zároveň jedním z oborových lídrů v Evropě díky tomu, že dodává řešení s nejvyšší uznávanou kvalitou. Firma má pět výrobních závodů v Polsku a devět obchodních společností v Evropě a USA. Je přítomna v 55 zemích a expanduje na další světové trhy. Dodává moderní fasádní a protipožární systémy, konstrukce proti vloupání a energeticky úsporná řešení používaná v pasivní výstavbě, hliníkové okenní, dveřní, vratové a roletové systémy. Produkty splňují nejpřísnější požadavky na moderní výstavbu.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv firmy ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.