Rekuperační jednotky zajišťují čerstvý vzduch v interiéru a zároveň eliminují ztráty tepla při větrání. Na snímku Logavent HRV156 K.

Buderus začíná v ČR prodávat systémy rekuperace tepla aneb není větrání jako větrání

Obzvláště u novostaveb a energeticky úsporných domů jsou rekuperační jednotky nezbytným zařízením zajišťujícím čerstvý vzduch nutný pro zdravé dýchání a zároveň eliminujícím ztráty tepla při větrání. Pod označením Logavent nově nabízí tuzemským zákazníkům tato zařízení též značka Buderus. Pojďme si ve stručnosti přiblížit jak samotný význam větrání, tak i modelové řady Logavent HRV176 respektive Logavent HRV156 K.

Během buněčného metabolismu, konkrétně při procesu nazývaném buněčná respirace, buňky spotřebovávají kyslík (O2) a výměnou za něj produkují oxid uhličitý (CO2) spolu s vodní párou (H2O). Dýchání pak zajišťuje transfer uvedených složek z/do okolního vzduchu. Výsledkem je, že při pobytu v nevětrané (nedostatečně větrané) místnosti roste ve vzduchu koncentrace oxidu uhličitého spolu s vodní párou a naopak klesá množství kyslíku.

Čerstvý venkovní vzduch obsahuje oxid uhličitý v množství cca 400 ppm (parts per milion). To znamená, že v milionu molekul vzduchu je 400 molekul oxidu uhličitého. Zkušenost dále říká, že hladina 700 ppm CO2 ve vnitřním ovzduší je pro člověka ještě bezpečná a přijatelná. Avšak od úrovně 1000 až 1200 ppm CO2 výš už některé státy začínají omezovat délku pobytu a pracovní aktivity až k nule.

Při pobytu v místnostech je třeba zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Na snímku rekuperační jednotka Logavent HRV156 K.

V České republice se problematiky větrání týká například norma ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov, která v obytných prostorech definuje základní požadavek na zajištění trvalého větrání na úrovni intenzity větrání 0,3 h−1, respektive doporučuje větrání s intenzitou 0,5–0,7 h−1. Jako doplňující kritérium zmíněná norma uvádí i minimální (15 m³.h−1) a doporučené (25 m³.h−1) množství čerstvého vzduchu na osobu.

K výše uvedeným číslům dodejme, že na našem webu je k dispozici výpočet intenzity větrání na základě požadované koncentrace CO2, množství osob a jejich hmotnosti. Kalkulace vychází z Tabulek energetických nároků pohybové činnosti uveřejněných v publikaci Manuál prevence v lékařské praxi od Prof. MUDr. Kamila Provazníka, CSc. a spolupracovníků, který vydal v roce 1998 Státní zdravotní ústav v rámci programu Národní program zdraví. Energetické nároky vybraných pohybových činností byly přepočítány na vydechovaný oxid uhličitý CO2 pomocí spalného tepla glukosy o velikosti 2 816 kJ/mol při 25 °C (převzato z Chemických a analytických tabulek od Jiřího Vohlídala, Aloise Juláka a Karla Štulíka, Graga Publishing 1999). Oproti obecné dvojici čísel v normě si tak lze nasimulovat reálné podmínky.

Smysl řízeného větrání a rekuperačních jednotek

Lidé často podceňují kvalitu vnitřního vzduchu a pobývají v prostorách s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Příčinou asi je, že vydýchaný vzduch (s obsahem CO2 klidně i v řádech několika tisíc ppm) nelze zaznamenat čichem. Řeč je hlavně o chladných obdobích, kdy lidé po několik měsíců žijí za zavřenými a utěsněnými okny a dveřmi. Toto chování sice vede k minimu tepelných ztrát domu a s tím souvisejících výdajů, avšak z pohledu zdraví není vhodné a při dlouhodobém pobytu dokonce škodí zdraví. Pro zajištění celoročně kvalitního vzduchu uvnitř domů a bytů, je proto vhodné vyžít zařízení, která udržují hladinu CO2 ve vnitřním vzduchu na zdravotně bezpečné úrovni automaticky, aniž by výrazně rostly náklady na vytápění. Ano, řeč je o rekuperačních jednotkách, které mění vydýchaný vzduch za čerstvý (obsah CO2 cca 400 ppm).

Rekuperací tepla (a případně též vlhkosti) myslíme tepelnětechnickou službu při bydlení a pobytu lidí v budovách, při níž speciální větrací zařízení (rekuperátor) odvádí teplý vydýchaný vzduch z budovy ven tak a zároveň z něho předává teplo (a vlhkost) vzduchu přicházejícímu, aniž by došlo k jejich promíchání.

V režimu letního provozu poslouží rekuperace též jako pasivní klimatizace: V horkém dni jednak odebírá teplo z přiváděného (teplejšího) venkovního vzduchu a předává ho vnitřnímu (chladnějšímu) odváděnému a jednak zajistí v nočních hodinách intenzivní větrání a s tím spojené ochlazování interiéru.

Princip výměny tepla mezi odpadním a čerstvým vzduchem za použití protiproudého výměníku.

S čím přichází Buderus do Česka

V nabídce Buderus nalezneme dvojici systémů pro rekuperaci tepla viz barevné boxy. Větší z nich, Logavent HRV176, s jmenovitým průtokem vzduchu 260 respektive 450 m³/h a menší, Logavent HRV156 K, ve variantách 100 a 120 m³/h. V souladu se vzduchotechnickými normami, a s požadavky na větrání uvedenými v úvodu článku, je Logavent HRV156 K určený do bytů a malých domů (řekněme s podlahovou plochou do 70 m²) a Logavent HRV176 do rodinných domů.

Logavent HRV176

Logavent HRV176 ve vašem novém rodinném domě efektivně zajistí pohodlný komfort bydlení. Integrovaný snímač automaticky nastavuje provoz ventilace podle vašich potřeb.

  • Efektivně a pohodlně díky integrovaným snímačům a vysoká rekuperace tepla a vlhkosti
  • Flexibilní a rychlá instalace díky různým ventilačním přípojkám
  • Vyladěné systémové řešení se zdrojem tepla Buderus s jednotným designem a obsluhou
  • Vysoký rozsah výkonu s objemem průtoku vzduchu až do 260 a 450 m³/h

U obou systémů jde o vysoce účinné bytové ventilační jednotky s integrovaným křížovým protiproudovým výměníkem tepla pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, jejichž úkolem je zajištění kontrolovaného větrání a odvzdušnění budov s různými izolačními standardy až po pasivní domy.

Rekuperační jednotka Logavent HRV176 (uprostřed) spolu s tepelným čerpadlem WLW176i.

Z pohledu výměníku mají zákazníci možnost výběru mezi běžným protiproudým výměníkem a tzv. entalpickým výměníkem, který kromě rekuperace tepla zprostředkovává též předávání vlhkosti mezi odváděným a přiváděným vzduchem. To zvyšuje komfort bydlení, protože v zimě je do místností s přivětráváním přiváděn vlhčí vzduch. Mezi další zajímavé prvky rekuperací Logavent dále patří (u HRV176 „v základu“, u HRV156 K k dispozici dle varianty).

Logavent HRV156 K

Pohodlné a účinné větrání domácnosti se zcela automaticky a spolehlivě stará o přívod čerstvého vzduchu. Navíc k tomu pracuje energeticky úsporně a své uživatele přesvědčuje svou kompaktní konstrukcí s vysokým komfortem obsluhy.

  • Mimořádná energetická účinnost
  • Vysoký komfort obsluhy
  • Prostorově úsporné řešení

Automatická obtoková klapka dovoluje, aby chladný venkovní vzduch proudil do budovy kolem výměníku tepla. Čidlo kvality vzduchu VOC (Volatile Organic Compounds, tj. volatilní organické sloučeniny, jsou – podobně jako CO2 – důležitým faktorem při hodnocení kvality vnitřního vzduchu) a vlhkosti vzduchu HS/VS-A vyhodnocuje vzduch proudící odpadním kanálem a umožňuje automaticky regulovat stupeň větrání. V souvislosti s pohodlím může být k řízení intenzity použito též CS/VS-R čidlo (volitelné příslušenství), které snímá množství CO2 nebo VOC přímo v referenčním prostoru (místě instalace, například v obývacím pokoji).

Logavent HRV156 K se vyrábí ve variantách s průtokem 100 a 120 m³/h. Jednotka může být umístěna na strop nebo na stěnu.

Kondenzát vznikající při zpětném získávání tepla vede při venkovních teplotách pod bodem mrazu k tvorbě námrazy ve výměníku tepla. Elektrické topné těleso předehřívající čerstvý vzduch zabraňuje zamrzání výměníku v zimě a zajišťuje prodloužení doby chodu ventilační jednotky při minusových teplotách. Objemový proud na straně přiváděného/odpadního vzduchu je snižován jen v situacích, kdy výkon předehřívacího topného tělesa není dostatečný.

Závěr

Pokud chcete pobývat v uzavřených místnostech zdravě, rozhodně dejte čerstvému vzduchu prioritu. V noci dbejte na to abyste dýchali vzduch s obsahem CO2 do 700 ppmv, v krajním případě a krátkodobě do 1000 ppmv. Buderus umí tyto požadavky řešit a nabízí takové řešení, které umožní v interiérech budov udržet zdravé prostředí při správné pokojové teplotě (cca 20 °C) a zároveň předchází velkým ztrátám tepla při větrání. Příznivci chytrých domácností ocení i fakt, že ve ventilačních jednotkách Logavent se používá otevřený software, který usnadňuje integraci do platforem pro automatizaci.

Fotogalerie

Autor: Jiří Hejhálek ml.
Foto: Buderus