Umístění monoblokového tepelného čerpadla uvnitř domu představuje zásadní výhodu v absenci jakékoli venkovní jednotky.

Komplexní zařízení pro rodinné domy vyhovuje požadavkům nového energetického hodnocení budov

Stále přísnější požadavky na energetické vlastnosti domu s sebou přinášejí řadu nových výzev, které se týkají téměř všech subjektů vstupujících do procesu výstavby nového domu. Čím dál více je uplatňován přístup takzvaného integrovaného návrhu budov s velkým důrazem nejen na použité technologie, ale také na stavební a architektonické provedení.

Nároky na technologie se zvyšují nejen z pohledu účinnosti a úsporného provozu technických zařízení, ale také ve smyslu kombinací nejrůznějších systémů, a tedy i jejich prostorové náročnosti. Dle vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. jde ruku v ruce s tím i postupné zpřísňování nároků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Od 1. ledna 2022 lze jen velmi obtížně plnit technologické a stavební požadavky, aniž by došlo ke kombinaci různých systémů, jakými jsou – vedle výroby tepla pro vytápění z obnovitelných zdrojů – například větrací systémy s rekuperací či fotovoltaické nebo další pomocné systémy. Tyto technologické celky je třeba s pečlivostí zvažovat již při prvotním návrhu kvalitní budovy, přitom je ale zároveň nutné dbát na prostorovou úspornost technického zázemí.

LWZ CS Premium od společnosti STIEBEL ELTRON kombinuje vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání s rekuperací v jednom zařízení, a navíc používá obnovitelnou energii z venkovního vzduchu.

Vše v jednom zařízení

Naštěstí dnes již existuje zařízení, které integruje všechny vyžadované systémy do jednoho. LWZ CS Premium od společnosti Stiebel Eltron kombinuje vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání s rekuperací v jednom zařízení, a navíc používá obnovitelnou energii z venkovního vzduchu. Jednotlivé funkční celky zařízení jsou tvořeny částí se zásobníkem teplé vody na mytí o objemu 235 litrů a funkčním modulem, jenž obsahuje centrální větrací jednotku s rekuperací o maximálním vzduchovém výkonu 300 m3/h a tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorovým kompresorem s plynulým řízením otáček a také s možností reverzibilního chodu pro chlazení. Zařízení dále obsahuje oběhové čerpadlo do otopné soustavy, expanzní nádoby, elektrokotel a mimo jiné i plnohodnotnou regulaci všech jeho částí.

Umístění monoblokového tepelného čerpadla uvnitř domu představuje zásadní výhodu v absenci jakékoli venkovní jednotky. Trasa využívaného vzduchu začíná protidešťovou fasádní žaluzií a pomocí izolovaného vzduchotechnického potrubí pokračuje k výměníku tepelného čerpadla, odkud je vzduch stejným způsobem vyfukován druhou fasádní mřížkou. Přístroj je natolik tichý, že požadované akustické parametry na hranici chráněného prostoru sousední stavby splňuje již ve vzdálenosti 1,6 metru od samotného vyústění.

Unikátnost jednotky nespočívá pouze v její kompaktnosti a ve výhodách vnitřního umístění, ale zejména ve spolupráci větrání s tepelným čerpadlem.

Vzduch, který proudí mřížkami, neslouží jen k vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla, ale i pro nezávislou centrální větrací jednotku s deskovým výměníkem zpětného získávání tepla, jejž lze v případě potřeby nahradit také výměníkem entalpickým se zpětnou regenerací vlhkosti.

Rekuperace s předehřevem tepelným čerpadlem

Unikátnost jednotky tedy nespočívá pouze v její kompaktnosti a ve výhodách vnitřního umístění, ale zejména ve spolupráci větrání s tepelným čerpadlem. U běžné větrací jednotky je při nízkých venkovních teplotách potřeba chránit rekuperační výměník před zamrzáním kondenzátu neustálým předehříváním vstupního vzduchu, a to nejčastěji pomocí elektrického registru s příkonem v řádech jednotek kilowattů.

Řešením Stiebel Eltron je v tomto případě oddělená větev chladivového okruhu tepelného čerpadla, která je v podobě malého výměníku přivedena do proudu nasávaného čerstvého vzduchu do větrací jednotky. Předehřev je tak zajištěn elektrickou energií znásobenou topným faktorem tepelného čerpadla. Takto dodaná energie ve vzduchu není vyfukována ze zařízení přímo ven. Po návratu z domu a z rekuperace tepla má větrací vzduch o teplotě nad 0 °C stále potenciál zvyšovat průměrnou teplotu ve výparníku tepelného čerpadla. Přesně tam je vzduch posílán a pomáhá tak zlepšovat parametry výkonu a účinnosti zdroje tepla. Oddělenou chladivovou větev lze rovněž využít v letním období pro předchlazování vzduchu až o 6 °C.

LWZ CS Premium splňuje veškeré požadavky, které jsou kladeny na moderní zařízení pro novostavby rodinných domů. Jde o energeticky úsporný a kompaktní přístroj, jemuž stačí půdorys o rozměrech 2 × 1,5 metru. Vzhledem k jeho velmi nízké hlučnosti ho lze instalovat i v husté zástavbě. Jeho výhodou je možnost připojení dalších technologických celků, jako jsou čím dál používanější fotovoltaické a fototermické panely.

Autor: STIEBEL ELTRON
Foto: archiv STIEBEL ELTRON