Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla od STIEBEL ELTRON

Období tzv. energetické krize přináší nejistotu, z níž pramení snaha o vysokou energetickou soběstačnost až nezávislost na dodavatelích energie, podpořená i ekologickými důvody. Vyrábět vlastní energii pro vlastní spotřebu, ideálně z obnovitelných zdrojů, chce čím dál více lidí a cílem společnosti STIEBEL ELTRON je toto směřování podpořit. Na celou problematiku je ale potřeba podívat se důkladněji a s rozumem.

Častou, avšak zkreslenou představou nových majitelů domácí fotovoltaické elektrárny je to, že panely jejich domu zajistí absolutní energetickou soběstačnost. Vzhledem k tomu, že získávání elektrické energie ze slunce v průběhu střídání dne a noci nebo ročních období kolísá, nelze u běžných rodinných domů spoléhat pouze na „vlastní“ vyrobenou elektřinu. Pakliže nejde o energeticky soběstačný, tzv. ostrovní dům, je potřeba být stále více či méně připojen k elektrické síti externího dodavatele. Tento provoz, často nazývaný jako poloostrovní, může i tak přinést značné úspory při provozu domácnosti, a to zejména v přechodných obdobích.

Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz elektrickou energii. Pokud je získávána ze slunce, je potřeba si uvědomit, že během topné sezony je slunečního záření méně než v létě, kdy topit nepotřebujeme.

Zimní využití solární energie – bateriové úložiště či akumulace ve vodě

V zimním období je vytěžování energie ze slunce omezeno kratší délkou dne, naopak spotřeba elektrické energie v domácnosti ale bývá vyšší (dříve se stmívá, a je tedy potřeba déle svítit). Efektivním řešením je uložit si přebytečnou energii získanou v létě do baterií a v zimě ji využít. Otázkou je ale kapacita bateriového úložiště, zda jsme schopni ji využít a v konečném důsledku je potřeba brát v potaz také návratnost investice i smysl využití fotovoltaické elektřiny pro provoz tepelného čerpadla.

Pokud díky fotovoltaickým panelům získáme dostatek elektřiny pro provoz domácnosti, můžeme případné přebytky energie, které nechceme odesílat zpět do sítě, využít například pro ohřev teplé vody v zásobníku na vyšší teplotu, díky čemuž jsme schopni akumulovat více energie a tím mít k dispozici větší množství smíšené teplé vody pro samotnou spotřebu v domácnosti.

Přechodná období a léto – vytápění, ohřev vody i chlazení

Jaro a podzim jsou přechodná období, kdy se efektivita kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem rapidně zvyšuje. Elektrické energie získáme ve srovnání se zimními měsíci více, avšak s ohledem na nižší venkovní teplotu je většinou potřeba objekt stále ještě vytápět.

A konečně v letním období, kdy je přebytků elektrické energie z fotovoltaických panelů nejvíce, můžeme jejich potenciál plně využít. Odpadá potřeba objekt vytápět a získané přebytky lze využít pro ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla nebo elektrické ohřívací patrony umístěné přímo v zásobníku teplé vody, a to velmi levně. Zatímco vy budete relaxovat na zahradě, tepelné čerpadlo se postará o vychlazení případně ohřátí vašeho bazénu. Takto lze využít efektivitu solárních panelů na maximum.

Jak dosáhnout celoroční efektivity poradí odborníci

Hlavní výzvou v případě instalace sestavy fotovoltaických panelů s tepelným čerpadlem je zajistit smysluplné využití získané energie v rámci celého domu v průběhu všech ročních období. S úspornou koncepcí objektu vám nejlépe poradí odborníci – energetičtí specialisté, které je vždy dobré seznámit s celým návrhem domu včetně jeho architektonické podoby. Podíváme-li se do budoucna, nemalý podíl na spotřebě elektrické energie domácností budou mít i elektromobily. V zajištění dlouhodobé úspornosti a udržitelnosti domu hraje celková energetická koncepce se zapojením fotovoltaiky a tepelných čerpadel významnou roli.

Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON jsou připravena na plnohodnotnou integraci s nejrůznějšími fotovoltaickými systémy. Vzájemná komunikace systémů probíhá přes vstupy SG Ready nebo protokoly EMI či ModBus (KNX). Velkou finanční pomoc mohou představovat dotační programy, v jejichž rámci lze při vhodném návrhu čerpat příspěvek nejen na tepelné čerpadlo a fotovoltaické panely, ale také na další kombinační bonus, pokud spolu systémy spolupracují.

Autor: STIEBEL ELTRON
Foto: archiv firmy