Souhmotí objektů u Kozinova náměstí je nyní zpřístupněno z obou přilehlých ulic, tedy ze severu i z jihu.

Bydlení na Kozině: život jako na vesnici, ale uprostřed města

Českou cenu za architekturu za rok 2022 získala generální rekonstrukce střídmě navrženého dvojdomu umístěného uprostřed původní zástavby malého jihočeského města. Byla provedena s maximálním respektem k tradici místa. Architekti se do ní však nebáli zakomponovat ani moderní prvky. Nové rodinné sídlo poskytuje svým obyvatelům soukromí i vysoký uživatelský komfort a přitom výborně zapadá do tak trochu líné atmosféry typické pro tento druh malých městských center. Pohled na domy vzbuzuje v člověku klid, pocit bezpečí a nutkání vstoupit a zahájit průzkum. Zveme vás proto dále...

Trhové Sviny, v nichž je situován Dům na Kozině, leží v okrese České Budějovice. Centrum tohoto městečka, které v minulosti proslavily trhy, obchod či kovářské řemeslo, je aktuálně trochu zanedbáno, avšak stále naplněno svébytným kouzlem. Láká nejen k průzkumu uliček, náměstí a různorodých zákoutí, ale též k přemýšlení o potenciálu jeho sídelní struktury. Mnoho staveb zde chátrá, oblast se vylidňuje a investoři namísto využití zdejšího genia loci vkládají své finanční prostředky raději do novostaveb vznikajících na novodobých sídlištích na okraji obce. Ta však svým obyvatelům nenabízejí ani zdaleka tak kvalitní občanskou vybavenost a mimo jiné zvyšují lokální dopravní zátěž.

Důraz byl při přestavbě kladen na respekt k původním proporcím, tvarům a materialitě hmot. Nosné a hodnotové prvky zůstaly zachovány.

K zamyšlení nad touto problematikou se uchýlili architekti a manželé Jiří a Barbora Weinzettlovi, kteří se také rozhodli, že dají novou šanci dvěma ze zdejších objektů situovaných právě v centru města. Představili tak možnost, jak efektivně a efektně zregenerovat starou, doposud nepříliš vyhledávanou zástavbu. Posledních několik let se zabývali návrhem a následně i rekonstrukcí, jež vyústila v nedávnou kolaudaci široce oceňovaného projektu.

V patře se nachází spací a relaxační část včetně dětské herny a velké šatny.

Zachování atmosféry jako priorita

Weinzettlovi měli jako majitelé a současně architekti možnost přistoupit k rekonstrukci naprosto svobodně a řídit se jen vlastním přesvědčením. Většinu prací realizovali svépomocí za pomoci rodiny, výběr veškerých materiálů, konstrukcí a technologií navíc podřizovali profilu dané lokality. Od počátku usilovali o to, aby přestavba nenarušila charakter obce, aby výsledek maximálně navazoval na okolní zástavbu a přitom působil jako celistvý dvojobjekt, který těží ze svého umístění.

Překonat museli mnohé stavební a prostorové limity související jak s faktem, že jeden z domů byl v havarijním stavu a druhý plný novodobých, ale nepatřičných stavebních zásahů, tak s již definovaným městským uspořádáním. Odstraněn byl velký vikýř s balkonem, plastová okna či přizdívky zakrývající autentické kamenné zdivo. Důraz byl hned od počátku kladen i na respekt k původním proporcím, tvarům a materialitě hmot. Nosné a hodnotové prvky tedy zůstaly zachovány.

Velmi oblíbeným místem majitelů domu je nika u schodiště s průhledem do vstupního dvora.

Staré ruku v ruce s novým

Snaha najít vhodné propojení starého s novým bylo náročnou úlohou. Nesnadné bylo například vsazení bezrámového okna do křivé kamenné zdi. Historii místa nyní připomínají nejen původní cihlové a kamenné konstrukce, ale i nově použité materiály – režná keramická bobrovka na střechách, bělené smrkové palubky na podhledech v podkroví a na klenbách, dubové podlahy, nábytek a okenní rámy... Kamenné zdi jsou v interiérech přiznány, napenetrovány a opatřeny bílým nátěrem.

Interiéry jsou však vybaveny též moderními a již méně tradičními materiály: příkladem je kuchyně z lamina, ocelové schodiště a šedá betonová stěrka na některých podlahách. Vše doplňují drobné prvky v tmavých barvách – vodovodní baterie, úchytky na nábytku či okenní a dveřní kování. Velký důraz kladli architekti i na praktickou stránku, a do domu proto začlenili dostatek úložných prostor.

Na podhledech v podkroví a na klenbách byly použity bělené smrkové palubky.

Snadný přístup, komfortní dispozice

Souhmotí objektů u Kozinova náměstí je nyní zpřístupněno z obou přilehlých ulic, tedy ze severu, kde je vjezd pro automobily, i z jihu, kde na relativně malé ploše vznikl velkorysý prostor, jenž uspokojuje potřeby všech členů domácnosti. Menší, severně situované stavení slouží především technickým účelům, zahrnuje garáž, dílnu se zdviží, venkovní toaletu a neobytnou půdu. Větší stavba je obytná. V hlavní světnici v prvním podlaží najdeme kuchyni, jídelnu a obývací pokoj, na niž plynule navazuje venkovní terasa. V patře se nachází spací a relaxační část včetně dětské herny a velké šatny. Stavby funkčně propojuje malebný dvůr se dvěma vzrostlými ovocnými stromy a keři, který je rozdělen na tři mikrosvěty – vstupní dvorek, pobytový dvůr s terasou (s přímou návazností na kuchyň) a zahradu.

Do obvodového zdiva převýšené světnice byly zabudovány průhledy do ulice i do dvora.

Okna jako prvek propojení

Mezi prvky, jež oba domy charakterizují, patří průhledy z interiérů do dvora a do ulice. Tvoří je tradičně dělená okna i nově proražené otvory. Většinou jde o neotevíravá bezrámová zasklení s izolačním trojsklem, zbylá okna, která lze otevírat, jsou opatřena dubovými rámy. Specifické je zejména velké okno v patře, ve štítové dvorní fasádě, jež nabízí jedinečný výhled na věž původně raně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie z konce 13. století. Do obvodového zdiva převýšené světnice (nejfrekventovanějšího prostoru v domě) byly zabudovány průhledy do ulice i do dvora. Velmi oblíbeným místem, kde rádi tráví čas jak sami majitelé, tak jejich dvě malé dcery, je nika u schodiště s průhledem do vstupního dvora na břečťanem porostlou zeď. Mimo to bylo ve střechách instalováno i několik střešních oken.

V patře se nachází spací a relaxační část včetně dětské herny a velké šatny.

Teplo a čerstvý vzduch

Vytápění domu zajišťuje plynový dvouokruhový kondenzační turbokotel. Teplovodní rozvody jsou v přízemí zabudovány v podlahách, v hlavní společenské místnosti jsou posíleny horizontálně loženým radiátorem se žebrovanou trubkou Spiral. V patře jsou umístěny klasické žebrové panely a jeden podlahový otopný konvektor. Větrání probíhá přirozeně okny, přičemž díky kombinaci fasádních a střešních oken (komínový efekt) je umožněna rychlá a efektivní výměna vzduchu, kdykoli je to zapotřebí.

Projekt Domu na Kozině je důkazem toho, že není vždy potřeba začínat stavět od základů, ale při dostatečné motivaci lze navázat i na to, co již vytvořili naši předci. Odměnou nám budou každodenní pohledy na historické prvky s duchem minulosti. Architektura manželů Weinzettlových navíc zohlednila nejen jejich vlastní požadavky, ale též okolní kontext. Dodejme, že tato rekonstrukce byla oceněna v rámci Grand Prix Architektů v kategorii Rodinný dům a obdržela též cenu generálního partnera v soutěži Interiér roku 2021.

  • Návrh: Atelier 111 architekti
  • Umístění projektu: Trhové Sviny
  • Dokončení: 2021
  • Plocha pozemku: 500 m2
  • Zastavěná plocha: 340 m2
  • Užitná plocha: 288 m2

Fotogalerie

Zdroje:

  • https://www.atelier111.cz/tyrsovo-nabrezi?fbclid=IwAR2zhkh7T5vxv6Xq- Gr9Sw2POMimmbhdKISqmnvqrtI- zHQBh_IiBQjSj-8TM
  • https://www.atelier111.cz/dum-na-kozine
Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Alex Shoots Buildings, alex@alexshootsbuildings.com, www.alexshootsbuildings.com