Bývalá městská jatka již přestavěna na moderní galerii

Párkrát jsme psali o průběhu přestavby ostravských bývalých jatek na moderní galerii, naposledy v únoru tohoto roku. V pondělí 16. května 2022 se uskutečnilo slavnostní předání stavby a vernisáž dvou úvodních výstav. První s názvem reaktivace: městská jatka a jejich okolí, nastínila historii 140letého objektu i vizi budoucí městské čtvrti. Tvorbu autora návrhu přestavby jatek, architekta Roberta Konieczneho, představila výstava nazvaná Moving Architecture. Čili stylu umožňujícího vyjít s uměleckou tvorbou do veřejného prostoru a představit ji nevšedním způsobem.

O historickém vývoji výstavby a zaměření jatek bylo napsáno dostatek odborných textů včetně postupu rekonstrukce v posledních dvou letech. Dáme ale hlavní slovo architektu Koniecznemu: "Zchátralý objekt jatek mě zaujal v několika směrech. Krásná budova, připomínala mi cihlový palác, byť cihlové zdivo bylo narušené, poskvrněné, v některých místech cihly chyběly. K vadám jsme přistupovali jako k hodnotě, která dosvědčuje identitu tohoto místa. Neměly by se zakrývat, ale odhalit a dodat další novou vrstvu k historii budovy. Zachovali jsme charakter zvětralých cihel a zaplnili velké otvory ve stěnách současným materiálem. Zůstala funkčnost otevřených míst jako zkratek spojujících vnitřek galerie s městem. Díky strojnímu mechanismu se těžké konstrukce stěn otáčejí a zvenčí otevírají výstavní prostory. Umění prostřednictvím této unikátní mobility vychází do prostoru kolem budovy, který se tak rovněž stává výstavním prostorem."

K osobě pana architekta, zakladatele architektonické kanceláře KWK Promes, absolventa Fakulty architektury Slezské technické univerzity v Glivicích, člena francouzské Akademie architektury doplňujeme, že je nově čestným členem Obce architektů České republiky.

Zpět k jednotlivým vnitřním prostorům, v našem sledovaném případě sálům. Jsou výrazně označeny poutači s označením dřívější a současné funkce a využití. Např. chladírna s chladicími aparaturami s 51 zamřížovanými boxy, v nichž se udržovala stabilní teplota 2 až 3 stupně Celsia, se změnila na kavárnu a prodejnu vstupenek. Tam, kde se poráželyivepři, je dnes výstavní sál impozantních rozměrů, díky železné konstrukci, podepřené litinovými sloupy vyrobenými Vítkovickými železárnami. A ještě dříve kotelna, původně tři samostatné místnosti, dílny, uhelný bunkr a 40 metrů vysoký komín, nyní výstavní sál č. 2.

V závěru konstatujeme, že bývalá městská jatka jsou již v užívání galerie Plato. Do 10. června trvají dny otevřených dveří pro veřejnost, v červenci budou zpřístupněna po dobu konání Colours of Ostrava. Nový příběh jatek započne pro milovníky umění výstavami zmíněné galerie od září tohoto roku.

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda