Centrální rekuperační systém nové generace AirMinder

Centrální rekuperační systém, který svou funkcí trvale zajišťuje vnitřní pohodu prostředí a minimalizuje tepelnou ztrátu větráním – to je AirMinder, jež vyrábí a dodává společnost Regulus. Systém pracuje na jednoduchém principu předávání energie mezi odpadním a čerstvým vzduchem.

Odpadní vzduch je nasáván v místnostech, kde je největší výskyt nepříjemných pachů jako například WC nebo kuchyně nebo v místnostech, kde je největší výskyt vlhkosti jako například koupelna. Čerstvý vzduch je pak přiváděn do tzv. obytných místností jako jsou pokoje nebo ložnice.

Tak je zajištěna potřebná výměna vzduchu v celém objektu. Díky tomu systém udržuje relativní vlhkost celého objektu na nižší úrovni (70 %) a tím se výrazně zhoršují podmínky pro množení nejrůznějších roztočů a vzniku plísní.

Dálkové ovládání rekuperační jednotky

Funkční princip

V jednotce je instalován výměník, ve kterém probíhá předání tepla z odpadního vzduchu přiváděnému čerstvému vzduchu. Tedy odpadní vzduch se ve výměníku nejprve ochladí a pak je chladnější vyfouknut z objektu, zatímco čerstvý vzduch je nasáván přes výměník, kde se ohřeje a pak je již předehřátý přiváděn do místností. I v případě, že za rekuperátorem není instalován žádný dohřev, vzduch přicházející z venkovního prostoru se ohřeje od odpadního vzduchu na teplotu velmi blízkou teplotě v místnosti.

Systém AirMinder využívá tzv. protiproudého výměníku, který dosahuje špičkové účinnosti přes 90 %. V praxi to například znamená, že nasávaný venkovní vzduch o teplotě –5 °C se od odpadního vzduchu nasávaného o teplotě 21 °C ohřeje na 18 °C.

Centrální rekuperační jednotka Air Minder

Útlumový, provozní a intenzivní režim

Systém AirMinder umožňuje tři režimy chodu: útlumový, provozní a intenzivní. Průtoky vzduchu u jednotlivých režimů lze nastavit podle potřebné intenzity větrání. To znamená, že při instalaci systému se naprogramují jednotlivé průtoky vzduchu tak, aby v útlumovém režimu byl vyměněn vzduch v objektu za 5 hodin, což odpovídá potřebné výměně vzduchu v objektu bez pohybu osob, v provozním režimu za 2 hodiny, což odpovídá potřebné výměně vzduchu v běžně užívaném objektu a v intenzivním režimu do 1 hodiny, což odpovídá nárazovému větrání.

Interval středního a nízkého režimu je možné nastavit na každý den v týdnu pomocí nástěnného digitálního ovladače dodávaného s jednotkou. Intenzivní režim je možné spustit pomocí tlačítka na ovladači nebo také pomocí přídavných ovládacích prvků jako je např. hygrostat.

Součástí dodávky je také kabel o délce 15 m pro propojení dálkového ovladače s jednotkou. Při výpadku napájení si ovladač, jež nepoužívá baterie, zapamatuje nastavený režim. To znamená, že při opakovaném zapnutí napájení není nutné ovladač znovu nastavovat.

Jednoduchá montáž plastového talířového ventilu

Elektronické ovládání

Nízkoenergetické ventilátory jsou elektronicky ovládané a jsou schopny plynule měnit otáčky podle zátěže tak, že dodržují nastavené průtoky vzduchu nezávisle na odporu potrubí popřípadě filtrů.

Jednotka má v sobě integrovány filtrační vložky. Součástí dodávky jsou filtrační vložky třídy EU3, které je možné vyjmout a vyčistit vodou a běžnými čistícími prostředky. Upozornění na kontrolu filtrů je zobrazováno na displeji dálkového ovladače. Na objednávku je možné dokoupit filtrační vložky vyšších filtračních tříd (pylové filtry).

Potrubní rozvody se provádějí izolovanými ohebnými hadicemi

Typ podle větrané plochy

Systém AirMinder je dodáván ve dvou velikostech. AM290 s maximálním výkonem 290 m3/hod. je vhodný pro běžné rodinné domy s větranou obytnou plochou do 160 m2. AM375 s maximálním výkonem 380 m3/hod. je určen pro větší obytné domy s větranou obytnou plochou 160–240 m2.

Pro letní období je možné využít variantu jednotky se zabudovaným obtokem (bypassem) vzduchu s označením FB. Klapka obtoku se automaticky otevře v případě, že v místnosti je větší teplota vzduchu než je požadovaná komfortní teplota. Tím se sníží účinnost rekuperace a část (chladného) vzduchu jde z venku mimo rekuperátor přímo do prostoru a pomáhá k rychlejšímu snížení teploty v místnosti.

Schéma větraného objektu a vhodné umístění rekuperační jednotky

Snadná instalace

Instalace systému AirMinder již nemůže být jednodušší. Jednotku je možné upevnit přímo na podlahu popřípadě do půdního prostoru na trámky, nebo je možné ji zavěsit na zeď nebo ji zavěsit pod strop.

Vzhledem k použití jedinečné konstrukce pláště jednotky z ABS plastu a pěnové kompozice, funguje plášť jednotky zároveň jako tepelná izolace. Díky tomu je možné umístit jednotku do nevytápěného prostoru např. půdy, kde teplota neklesne trvale pod –10 °C.

Jednotlivé díly je možné jednoduše sesadit a smontovat dle přiložených instrukcí. Jednotlivá kolena umožňují natočení ve všech směrech. To významně zjednodušuje napojení potrubí. Elektrické zapojení je také velmi jednoduché. Ventilátory se připojí pomocí osazených konektorů k řídicí desce, napájení a ovladač se připojí na označené svorky.

Potrubní rozvody se běžně provádějí izolovanými ohebnými hadicemi. V místech, kde je nedostatek prostoru pro ohebné hadice (např. v podlaze) se provádí rozvod pomocí hranatého násuvného potrubí.

Autor: Ing. Pavel Dufek
Foto: Archiv firmy