Foto: JasminkaM

Češi loni odevzdali k recyklaci 551 tun světelných zdrojů

Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 551 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek, žárovek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová. Díky recyklaci se opětovně využilo přes 95 procent materiálů získaných ze světelných zdrojů.

V průměru každý Čech odevzdal k recyklaci jeden světelný zdroj, přičemž v přepočtu na obyvatele se jich sesbíralo nejvíce v krajích Královéhradeckém a Praze, kde každý obyvatel odevzdal zhruba dvě žárovky. Naopak nejméně recyklovali lidé v krajích Libereckém a Karlovarském, tam to byl sotva jeden světelný zdroj na osobu.

Sesbíraných 551 tun obsahuje odhadem 19 kilogramů toxické rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady či 60 rybníků velikosti Rožmberka,“ dodává Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp (kolektivní systém sběr a recyklace). Rtuť se během recyklace chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu.

Prostřednictvím výše zmíněného systému bylo dále sebráno 3631 tun velkých a malých elektrozařízení. Tento elektroodpad lze efektivně recyklovat: opětovně je možné využít přes 90 % materiálů, ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena.

Češi do sběrného místa urazí 1069 metrů, o 300 metrů více než před dvěma lety

Ochota Čechů recyklovat světelné zdroje se zvyšuje. Do sběrného místa by s vysloužilou zářivkou, LED či přímo žhavenou žárovkou ušli 1069 metrů. To je o 140 metrů více než v předchozím roce a o 300 metrů více než v roce 2019. Ze stávajících sběrných míst lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a sběrné dvory. Vyplývá to z průzkumu, který proběhl mezi 1204 respondenty.

Vysloužilé světelné zdroje, zejména zářivky, je třeba ekologicky recyklovat, proto patří výhradně do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. „Důvodem je jejich křehkost, mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,“ dodává Adamcová.

Vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. „Malé sběrné nádoby jsou také často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ doplňuje Zuzana Adamcová.

Od loňského roku se v České republice k recyklaci odevzdávají i wolframové a halogenové žárovky. Protože jsou stále často využívány, je to rozhodně krok správným směrem. „Čím víc odpadu se zrecykluje a neskončí na skládce, tím lépe. Navíc už spotřebitel nemusí řešit, které světelné zdroje patří k recyklaci a které ne,“ říká na závěr Zuzana Adamcová.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock, archiv společnosti Ekolamp

1) redakčně zkráceno