CETRIS® základ kvalitního vnějšího opláštění

Tlak na snižování nákladů při rostoucích požadavcích na kvalitu staveb neustále roste. Klasické, často zdlouhavé pracovní postupy byly doplněny o tzv. technologie suché výstavby, které umožňují rychlá a tím i ekonomická řešení. Základem těchto konstrukcí bývají moderní deskové materiály na bázi dřeva, cementu, sádry, papíru apod.

Použité deskové materiály musí být bezpečné z pohledu hygienických požadavků, konstrukce musí mít odpovídající požární odolnost, musí vykazovat potřebnou pevnost a zajišťovat odpovídající tepelný odpor. Jedním z vhodných deskových materiálů je již 11 let v tuzemsku vyráběná cementotřísková deska CETRIS®. O použití desek CETRIS® v podlahových systémech plovoucích podlah IZOCET jsme Vás informovali v některém z předchozích čísel. V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s možnostmi dalšího použití desek CETRIS®.

Cementotřískové desky CETRIS® vznikají lisováním dřevěných třísek pojených portlandským cementem. Povrch desek je hladký, barvy cementově šedé. Deska se používá především jako konstrukční materiál tam, kde se současně požaduje jejich pevnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost (desky neobsahují azbest ani formaldehyd), zvukově izolační schopnosti a odolnost vůči plísním a hmyzu. Pro tyto kombinované vlastnosti se desky CETRIS® používají pro vnější pláště průmyslových budov, hal, obytných objektů, montovaných rodinných domů, střešních nadstaveb a všude tam, kde lze využít jejich příznivých vlastností. Základní rozměr desky 3350 × 1250 mm usnadňuje montáž velkých objektů. Pro správné připevnění ke konstrukci je nutno dodržet mezi deskami dilatační spáru a správné připevňovací rozměry pro uchycení do nosných konstrukcí. Desky CETRIS® nacházejí uplatnění v celé řadě konstrukcí vnějších plášťů. Opláštění je možno řešit sendvičovými panely, které podle potřeby obsahují uvnitř parozábranu, tepelnou a zvukovou izolaci. Na vnitřní straně takové konstrukce se používají stavební desky pro vnitřní suchou výstavbu, nejčastěji sádrokartonové. Nosné konstrukce jsou buď dřevěné nebo kovové.

Konstrukce jsou schopny zajistit podle tloušťky tepelné izolace prakticky libovolný tepelný odpor obvodového pláště. Přitom je však nutno si uvědomit, že tyto stavby nemají takové tepelně akumulační schopnosti jako klasický obvodový plášť z keramických pálených materiálů. S touto vlastností montovaných staveb je třeba počítat při rozhodování o účelu a způsobu využívání daného objektu. Obvodové pláště z deskových materiálů umožňují použít např. princip stálého provětrávání vnějších stěn v novostavbách. Deskové materiály se výrazně uplatňují jako dodatečná opláštění stávajících objektů, které nevyhovují tepelně technickým nebo estetickým požadavkům. Jedná se o nekontaktní fasády, kde se desky připevňují na podkladní nosnou konstrukci, která je upevněna ke stávajícímu podkladu.
Principiálně lze opláštění z deskových materiálů řešit dvojím způsobem. První způsob je stěna s přiznanou spárou, která je záměrně viditelná a uplatňuje se na větších průmyslových objektech tam, kde je to z estetického hlediska vhodné a všude tam, kde nejsou na stavbu kladeny vyšší nároky. Druhou variantou je stěna s nepřiznanou spárou. Spáry mezi deskami nejsou viditelné a stěna má jednolitý vzhled. Nepřiznanou spáru lze docílit použitím standardních stěrkových systémů, kde povrch desky je celoplošně stěrkován, následně celoplošně bandážován a opět přestěrkován. Na takovýto jednolitý povrch lze aplikovat tenkovrstvé trvale pružné fasádní barvy. Spáru mezi deskami je nutno vyplnit trvale pružným tmelem.

Cementotřískové desky CETRIS® se používají s oblibou jako vnější pláště střešních nadstaveb v systému slovenské firmy SIMEK SYSTEM. Základem tohoto konstrukčního systému je lehký ocelový příhradový nosník. Takovéto střešní nadstavby nezatěžují spodní konstrukci jako v případě použití klasických zdících materiálů, montáž je velice rychlá a až na finální nátěr tenkovrstvými omítkami je prakticky nezávislá na počasí. Montáž takové nadstavby je velice šetrná ke stávajícím obyvatelům rekonstruovaných objektů z pohledu hlučnosti, prašnosti a pořádku na stavbě.

Z přiložených obrázků realizovaných objektů je zřejmé, že použití desek je mnohostranné. Firma CIDEM má zpracované podklady pro projektanty v oblasti podlahových systémů, v oblasti požárních aplikací a fasádních systémů. Při aplikaci desek CETRIS® doporučujeme kontaktovat v etapě projektování oddělení technických služeb výrobce, které je připraveno pomoci po technické stránce. V terénu přímo na stavbách se pohybuje rovněž technik, který zajišťuje poradenskou službu realizačním firmám. Základní informace o cementotřískových deskách CETRIS® naleznete rovněž na internetové adrese www.cetris.cz.

Autor: Ing. Jan Milas
Foto: Archiv firmy