CETRIS získává nové zákazníky po celém světě

CIDEM Hranice a.s, který je ve stavebnictví znám skrze konstrukční desky CETRIS®, je výrazně exportně orientovaná společnost, kdy 65 % produkce desek míří do zahraničí, z toho cca polovina končí v Německu. Přesto je pro nás český trh klíčový, vysvětluje Ing. Martin Klvač, ředitel divize CETRIS: „Jsme tu doma, máme tu kořeny, vyrostli jsme tu a nabízíme zde to nejlepší.

Dne 26. listopadu 1990 vyjela z výrobního pásu první deska CETRIS a o necelé 4 měsíce nato, přesně v první jarní den 21. března 1991, byla založena společnost CIDEM Hranice a.s. jako nástupnická organizace státního podniku Severomoravské cihelny, n.p. se sídlem v Hranicích. Naše krátká redakční návštěva ve společnosti CIDEM Hranice a.s., divize CETRIS a beseda za účasti ředitele Ing. Martina Klvače a Jitky Rabelové, která řídí marketing, se odehrála takřka přesně po 25 letech – 23. března 2016.

Ing. Martin Klvač, ředitel divize CETRIS

CIDEM a CETRIS

Název CIDEM je zkratka slovního spojení Cihelné a deskové materiály,” upřesňuje Martin Klvač, „které tehdy – v době vzniku nové společnosti – vyjadřovalo představu o jejím výrobním sortimentu. V zásadě šlo o tradiční cihly, pálenou krytinu a teprve rozjíždějící se výrobu cementotřískových desek, zvaných dalším zkratkovým slovem CETRIS.

Dnešní společnost CIDEM Hranice a.s. a její divize CETRIS patří mezi významné výrobce kvalitních stavebních materiálů v České republice. Ve svém technologicky špičkovém, velmi čistém a moderním výrobním závodě v Hranicích vyrábí oblíbený deskový materiál – cementotřískové desky, známé pod ochrannou značkou CETRIS®. Základní kapitál společnosti CIDEM Hranice, a.s. činí 529 mil. Kč.

CIDEM Hranice a.s. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Výroba cementotřískových desek CETRIS® je dále dozorována autorizovanými a notifikovanými osobami. Jelikož společnost vyváží své výrobky po celé Evropě, jsou cementotřískové desky certifikovány nejen dle evropských harmonizovaných norem, ale i dle norem národních.

Geneze

V době samotné myšlenky vyrábět cementotřískové desky šlo u nás o zcela neznámý materiál s vyšší cenou a určením pro speciální, málo známý sektor výstavby. Přesto již od okamžiku, kdy výrobní pás opustila první deska, najel výrobce na pravidelný trvalý provoz s takřka plynulým nárůstem výroby, od roku 2007 pak přešel na nepřetržitý čtyřsměnný provoz. V roce 2015 zaznamenal pak historicky nejvyšší výrobu o objemu víc než 50 000 m3, což je cca 5× více než na začátku.

Konkurence

První výroba této desky byla zahájena v roce 1967 ve Švýcarsku, které je také nositelem této výrobní technologie. Dnes už ji ve Švýcarsku nenajdeme, usídlila se ale v jiných evropských zemích, dva závody jsou v Německu, po jednom v ČR, Maďarsku, Portugalsku a Bělorusku. Hlavní přednosti cementotřískových desek oproti jiným deskovým materiálům můžeme shrnout do těchto bodů:

  • ekologičnost – neobsahují žádné nebezpečné látky,
  • odolnost proti ohni – desky jsou ohnivzdorné,
  • multifunkční použití – jsou vhodné do interiéru i exteriéru,
  • mrazuvzdornost,
  • odolnost proti povětrnosti,
  • hygienická nezávadnost,
  • odolnost proti houbám, plísním i hmyzu,
  • dokonalá zvuková izolace (desky odrážejí zvuk, umísťují se jako první od zdroje hluku).

Závod na výrobu desek CETRIS® ve společnosti CIDEM Hranice a.s. byl několikrát modernizován a zejména byla zvýšena kapacita výroby ze 150 m3 na 200 m3/den při nepřetržitém provozu ve 4 pracovních směnách.

Použití desek CETRIS®

Původní představa byla, prozradil Martin Klvač, že tento materiál najde největší uplatnění ve výstavbě či montáži dřevostaveb. Tomu výroba přizpůsobila i počáteční základní rozměr desky CETRIS® a to 1,25 m × 3,35 m.

Obytné kontejnery

Dřevostavby nakonec původní očekávání naplnily jen zčásti, na trhu se ale objevil jiný segment, a sice výstavba, přesněji dílenská výroba obytných kontejnerů. V České republice je nejvíce výrobců kontejnerů právě na Moravě a konkrétně na Zlínsku. Zájem o tyto obytné kontejnery vzrostl především díky uprchlické krizi.

Balkony, zábradlí

Do kategorie dílenských či průmyslových výrob patří také výroba balkonů či zábradlí na míru; ta v Německu představuje cca 50 % celého tamního trhu s deskami CETRIS®. Zákazníci, a nejen v Německu, dnes z praktických důvodů požadují většinou menší desky, které se dnes formátují ze základního výrobního modulu na jakýkoliv jiný rozměr.

Ztracené bednění

Ztraceným bedněním se myslí bednění, které po zalití betonem zůstává součástí finální betonové konstrukce. Z desek CETRIS® lze takto zhotovit např. bednění pro betonáž obvodových zdí domů nebo formu protihlukové bariéry na okraji silnic či dálnic. Právě protihlukové bariéry z desek CETRIS® nacházejí uplatnění v mnoha státech Evropy, nejvíce v Polsku.

Protipožární aplikace

Cementotřískové desky CETRIS® jsou ohnivzdorné a jejich klasifikace podle třídy reakce na oheň dle evropské normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehořlavá. Právě nehořlavost je nejdůležitější vlastností i největší předností před jinými deskovými materiály.

Větrané fasády

Dalším důležitým segmentem je výstavba odvětrávaných fasád. Cementotřískové desky pro větrané fasády lze dnes jakkoliv barevně dekorovat, lze na jejich povrch např. reprodukovat i barevné fotografie, kresby či umělecké barevné kompozice apod. a tím vytvářet architektonicky velmi působivá pohledová řešení.

Jednou z největších výhod větraných fasád je dokonalé odstínění vnitřního nosného zdiva od působení extrémních venkovních vlivů. Mezi ně patří zejména letní denní expozice fasády přímým slunečním zářením; v zimě za jasných nocí může být fasáda naopak významně podchlazována v důsledku působení noční chladné oblohy. Jinými slovy, fasáda se na přímém slunci může ohřát na 50 °C i více, zatímco v noci může její povrchová teplota klesnou o desítku i více °C pod teplotu vzduchu.

Pointa je v tom, že zatímco kontaktní fasáda bude propouštět teplo podle extrémních teplot na jejím povrchu, větraná fasáda podle teploty vzduchu ve větrané mezeře. Jinými slovy, výpočet je v případě větrané fasády relativně přesný, zatímco v případě kontaktní bude chybně nadhodnocený.

Podlahy

Desky CETRIS® se úspěšně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah. Pro svou tepelnou vodivost nachází uplatnění u různých systémů podlahového vytápění.

Celosvětová působnost

Jak už bylo řečeno, 65 % produkce desek CETRIS® jde na vývoz, zbytek, který v absolutním vyčíslení dělá cca 16 000 m3, nachází zákazníky doma v ČR. Údaje se vztahují k roku 2015. Zhruba polovina exportu končí v Německu, následuje Rakousko, Polsko, Estonsko, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Belgie, Nizozemsko. Seznam uzavírají země jako Austrálie, Brazílie, Maroko, jejichž stavební zvyklosti jsou dosti odlišné. Nebo vyloženě exotické země typu Martinik, Kypr, Mozambique či Réunion apod.

Zákazníci

Standardním odběratelem desek CETRIS® jsou obchodní firmy – sítě obchodních řetězců, prodejci stavebních materiálů. Dále to jsou tzv. průmyslové trhy – stavební, montážní a výrobní firmy a spotřební trhy – trhy konečných spotřebitelů, drobní odběratelé.

Velmi důležitou skupinou zákazníků jsou stavební architekti a projektanti, včetně studentů odborných škol. Tento segment se netýká přímo fyzického odběru materiálu, ale je z hlediska prodeje na ostatní trhy klíčový. Projektanti totiž především rozhodují, jaké materiály a technologie budou uplatněny v jejich navrhovaném stavebním díle.

Budoucnost stavění

Na závěr se Martin Klvač, ředitel divize CETRIS, zamyslel nad tím, co nás nejspíš čeká. Budoucnost má podle něho rychlé stavění, suchá výstavba a zateplování způsobem větraných fasád, přestože je tato cesta dražší.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy