Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Další zvyšování kompetencí v oblasti obnovitelných energií

Skupina Viessmann, jeden z předních evropských výrobců systémů topné techniky, převzal skupinu Schmack Biogas z města Oberpfalz. Dne 15. 12. 2009 byla jednání o vstupu firmy Viessmann jako strategického investora dovedena k úspěšnému konci a s předběžným správcem konkurzní podstaty Dr. Hubertem Ampferlem smluvně dohodnuto její převzetí s účinností od 1.1. 2010.

Na základě svěřené sanace byl převzat podstatný investiční majetek společnosti Schmack Biogas AG, dceřiných firem Carbotech Engineering GmbH jako specialisty na úpravu plynu, společnosti Stelzenberger Biogas GmbH jako výrobce komponentů pro zařízení na bioplyn i podíly v italské sesterské společnosti Schmack Biogas S.r.l.

Schmack Biogas je jedním z předních německých dodavatelů zařízení na bioplyn. Firma byla založena roku 1995, v současné době nabízí služby v oblasti projektování a výstavby, stejně jako servisu a vedení podniku, čímž se v tomto oboru řadí k několika málo dodavatelům s kompletní nabídkou. Stěžejní význam má kromě technické podpory obsáhlý mikrobiologický servis. K cílovým skupinám firmy patří dodavatelé energie, investoři, zemědělci a průmyslové podniky. V roce 2008 bylo dosaženo ročního obratu 68 milionů EUR.

Snaha o zajištění pracovních míst

S integrací společnosti Schmack Biogas zajišťujeme vynikající know-how podniku a cíleně doplňujeme náš kompletní program,“ vysvětlil Dr. Martin Viessmann, výkonný prezident skupiny Viessmann. „Přitom chceme zachovat co možná nejvíce pracovních míst“.

Viessmann přebírá více než tři čtvrtiny zaměstnanců. Zbývající pracovníci dostanou nabídku na dočasné zaměstnání u společnosti zabývající se převodem zaměstnanců, jejímž cílem je usnadnit příslušným osobám na základě kvalifikačních opatření opětovný nástup na pracovní trh. Tato společnost je financována hlavně z prostředků skupiny Viessmann.

Due Diligence a následná jednání provedla skupina Viessmann s velkou odbornou kompetencí. Proto bylo možné docílit rychlého závěru,“ řekl dočasný správce konkurzní podstaty Dr. Ampferl.

Ve skupině Viessmann jsme našli ideálního strategického investora k zabezpečení kontinuity v obchodních vztazích se zákazníky a dodavateli. Na základě dalšího zaměstnávání většiny našich pracovníků zůstane vynikající know-how firmy týkající se bioplynu zachováno,“ vysvětluje Werner Rüberg, předseda představenstva společnosti Schmack Biogas.

Viessmann sází na obnovitelné energie

Převzetím společnosti Schmack Biogas upevňuje Viessmann své postavení na trhu v oblasti obnovitelných energií, které je z hlediska budoucnosti velmi důležité. V roce 2008 získala společnost na prodeji systémů pro využití regenerativní energie téměř 30% podíl v obratu. K nabídce Viessmann v této oblasti patří solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu a zařízení na bioplyn.

Převzetím obou rakouských specialistů na biomasu společností Mawera a Köb v roce 2007 si společnost Viessmann zajistila technologickou kompetenci pro energetické využití pevné biomasy, jako je kusové dřevo, peletky a štěpky, v rozsahu výkonů do 13 MW. S téměř současnou akvizicí společnosti BIOFerm GmbH v roce 2007 učinila společnost Viessmann první krok k tomu, aby si zajistila pole působnosti v oblasti bioplynu.

Princip funkce zařízení, které navrhuje společnost Schmack, se zakládá na koncepci anaerobního kvašení výchozích surovin, jako je močůvka, tráva a energetické rostliny. Na základě integrace společnosti Schmack spolu s firmou BIOFerm bude Viessmann do budoucna disponovat kompletní nabídkou v oblasti technologie na výrobu bioplynu.

S výrobním programem společnosti ESS, dceřiné společnosti firmy Viessmann, jsou zároveň k dispozici moderní kogenerační jednotky na výrobu elektrické energie a tepla ze zemního plynu a bioplynu s výkonem až 401 kW elektrických a až 549 kW termických. Kromě toho lze bioplyn využívat s vysoce efektivní kondenzační technikou Viessmann k CO2-neutrální výrobě tepla.

Profil skupiny Viessmann

Skupina Viessmann nabízí jako přední výrobce systémů topné techniky kompletní program pro individuální řešení s efektivními systémy pro všechny nosiče energie a oblasti použití, od rodinných domů přes velké obytné budovy až po podnikové a průmyslové objekty a sítě centrálního vytápění. Rodinná firma, která byla založena roku 1917, zaměstnává po celém světě takřka 9 000 zaměstnanců, celkový obrat v roce 2009 činil přes 1,7 miliardy EUR.

S 16 výrobními závody v Německu, Francii, Kanadě, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Švýcarsku a Číně, prodejními organizacemi v 37 zemích a 120 prodejními pobočkami má firma Viessmann mezinárodní zaměření.

Autor: Ing. Martin Havelka
Foto: Archiv firmy