Energetické štítkování kompletních sestav: Jsme připraveni, říká Viessmann

Od 26. září 2015 se rozšíří evropské energetické štítkování, které se vztahuje nejen na jednotlivá zařízení (topidla, ohřívače, tepelná čerpadla apod.), ale také na celé kompletní sestavy, které tyto prvky obsahují. Dodavatelské firmy tak budou povinny štítek vyhotovit a předat zákazníkovi. Viessmann je připraven se splněním těchto požadavků pomoci svým partnerům.

Energetické štítkování produktů, jejichž provoz je spojen se spotřebou energie (ErP – Energy related Products) vzniklo už v roce 1992 na základě směrnice 92/75/EC dnes již zaniklého Evropského společenství. Štítkování zprvu zahrnovalo bílé zboží (ledničky, pračky apod.), zdroje světla a automobily, u kterých byly „štítkovány” emise oxidu uhličitého. Štítky bylo nutné ukázat při prodeji nebo zapůjčení (pronájmu) předmětné věci.

Dnešní energetické štítkování se týká např. také budov a zakrátko se dotkne i tzv. kombinovaných provozních či technologických soustav, jako je např. celý systém domovního vytápění, větrání apod. K původnímu písmennému štítkování A (nejvyšší hodnocení), B, C, D, E, F, G byly přidány další tři stupně A+, A++ a A+++. Současná podoba štítku existuje od roku 2010 a využívá, spíš než slova, piktogramy, aby výrobci mohli použít jeden štítek pro výrobky prodávané v různých zemích.

Informace uváděné na energetických štítcích

Na nových štítcích (od roku 2010) se především uvádí energetická třída. Stupnice od A+++ až G; zatřídění A+++ označuje energeticky nejúčinnější spotřebič, G naopak nejméně účinný. Stupnice se mohou lišit podle druhu spotřebiče, např. pro chladničky je to A+++ až D, pro televizory A+ až F.

Na štítku je rovněž uvedena odhadovaná roční spotřeba elektřiny v kWh při jeho normálním používání, které definuje příslušný unijní předpis. Mimo odhadovanou roční spotřebu se uvádí vždy model a výrobce spotřebiče a specifické parametry pro daný typ spotřebiče.

V oblasti stavebnictví je již nyní povinné přikládat energetický štítek u zdrojů světla a svítidla, klimatizačních jednotek a od září 2015 také zásobníkových ohřívačů a kotlů. Známá je také povinnost zpracovat tzv. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který štítek velmi připomíná. Průkaz bude (od roku 2016) mj. potřeba doložit a předat při prodeji nebo pronájmu.

Viessmann pomáhá svým partnerům s realizací štítků

Od 26. září 2015 „spadnou” do kategorie ErP (Energy related Products) také topná zařízení, ohřívače vody a zásobníky s teplou vodou. Vedle nich se tam „dostaly” i celé technologické celky a kompletní sestavy, které tyto prvky obsahují. I pro ty budou jejich dodavatelé povinni zhotovit energetický štítek ErP. Firmy buAdou od tohoto data povinny uvádět příslušnou třídu energetické účinnosti poptávaných produktů v brožurách a inzerátech a na vystavených zařízeních umístit štítek energetické účinnosti (etiketu). Společnost Viessmann se splněním těchto požadavků svým partnerům ráda pomůže.

Produktový štítek

Od září tohoto roku budou produktové štítky a technické údaje součástí topných zařízení a zásobníků. Zařazení do energetické třídy se zjistí podle příslušných nařízení EU, uvede se na produktovém štítku a ten se přiloží ke každému produktu. Zařazení energetické účinnosti topných zařízení ukazuje na stupnici od G do A++ černá šipka, přidávají se navíc údaje o výkonu a emisích hluku. U kogeneračních zařízení obsahuje štítek dodatečný symbol pro výrobu elektřiny. Štítky pro tepelná čerpadla ukazují dvě zařazení do energetických tříd: jedno pro výstupní teplotu 55 °C a jedno pro teplotu 35 °C. U tepelných čerpadel se údaje o výkonu navíc vztahují na tři klimatická pásma (symbolizuje malá tříbarevná EU karta). Zásobníky do objemu 500 l budou mít vlastní štítek, jehož stupnice pro zařazení do energetické třídy má rozsah pouze od G do A.

Starší produkty bez štítku

Produkty topné techniky, uvedené do oběhu před 26. zářím 2015, které nebudou označeny štítkem, bude možné i po tomto termínu prodávat, instalovat a uvádět do provozu. Dodavatelé tak mohou i po tomto datu prodávat a montovat i starší produkty ze skladu až do vyprodání.

Zařízení na větrání obytných místností a kotle na biomasu zatím zůstanou bez štítku. Příslušná nařízení se v současné době zpracovávají, označování těchto produktů energetickými štítky se plánuje až na rok 2016, popř. 2017. Bez produktových štítků zůstanou solární komponenty jako kolektory a solární čerpadlové skupiny. Protože solární termické systémy se zpravidla používají pouze ve spojení s jinými topnými zařízeními, stanovují nařízení EU pouze nutnost uvádět potřebné údaje v listech technických údajů produktů, které poslouží k vytvoření štítků energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění.

Štítek energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění

Jde o štítek kompletního topného zařízení, sestaveného z více jednotlivých zařízení. Údaje na něm se musí vypočítat z údajů uvedených v jednotlivých technických listech komponentů, například topného zařízení, regulace, zásobníku a solárních kolektorů. Příslušné početní postupy určují nařízení EU.

Odborná firma musí ve své nabídce poskytnout informaci energetické účinnosti konečného celého zařízení a při jeho instalaci předat zákazníkovi štítek.

Pro účinný a bezpečný provoz topného zařízení je vždy dobré využít komponenty od jednoho výrobce. Obchodní partneři firmy Viessmann mají výhodu, že všechny komponenty značky Viessmann jsou vzájemně sladěny a bez problému spolu fungují. Odpadnou také náklady na vypracování štítků energetické účinnosti pro kombinované systémy; Viessmann nabízí výpočet a přípravu štítku jako službu zákazníkovi.

Kompletní nabídka umožňuje kombinovaná zařízení se špičkovým zařazením

Štítek energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění může docílit lepší zařazení do energetické třídy, než mají dílčí komponenty. Je to dáno tím, že tento štítek obsahuje stupnici až do A+++. Např. kombinované zařízení, jehož primární zdroj tepla je zařazen do A, rozšířené o termické solární kolektory, dosáhne celkové energetické třídy A+, nebo s dodatečným tepelným čerpadlem dokonce A++. Tak lze významně zvýšit energetickou třídu bivalentních a multivalentních systémů. To je ostatně logické, protože kombinované systémy dokáží více a efektivněji čerpat a využívat obnovitelné zdroje energie. Viessmann má pro všechny oblasti použití a všechny energetické nosiče připraveny systémové komponenty, které jsou vzájemně sladěny – včetně inteligentní regulační elektroniky – tak, aby byla i při rozdílných konfiguracích zaručena maximální energetická účinnost.

Zákonné podklady

Nové označení energetických tříd jednotné pro celou Evropu má investorům představit základ srovnání a pomůcku při rozhodování o zakoupení nového topného zařízení. Zákonem je k tomu stanovena směrnice o uvádění spotřeby energie 2010/30/EU, označovaná i jako ErP směrnice, stejně jako nařízení EU:

  • 2013/811/EU k uvádění spotřeby energie u klasických a kombinovaných zdrojů k vytápění místností i kombinovaných zařízení, sem spadají kotle do 70 kW na olej a plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky i kombinovaná zařízení se solárními kolektory a regulacemi (od 70 do 400 kW platí nově povinnost splňovat podmínky ecodesignu, tzn. parametry účinnosti a emisních hodnot),
  • 2013/812/EU k uvádění spotřeby energie u zásobníků teplé vody do objemu 500 litrů a kombinovaných zařízení.

Servis Viessmann pro obchodní partnery zahrnuje:

  • Produktový štítek ke každému jednotlivému produktu.
  • Štítkový konfigurátor jako software pro odborné firmy.
  • Podporu při přípravě štítků energetické účinnosti u kombinovaných systémů vytápění pro zařízení konfigurovaná z komponentů Viessmann.

Nový nízkoteplotní kotel Viessmann

Pro účely modernizace původních domovních otopných systémů budou i po září letošního roku stále v nabídce Viessmann nízkoteplotní plynové kotle Vitopend jako levné a efektivní řešení. Nízkoteplotní ohřev vody a vytápění bývají už z principu poměrně velmi účinné.

Tyto nízkoteplotní, avšak nekondenzační kotle jsou tak jako tak dlouhodobě nahrazovány kondenzačními kotli, což souvisí i s výše uvedeným tématem energetických úspor. Viessmann takto přináší poslední model nízkoteplotního kotle; zákazník má poslední šanci si ho pořídit, později už budou k mání jen kotle kondenzační.

¹) Zpracováno z podkladů Viessmann
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy