Nový program hybridních zařízení Viessmann

Hybridní zařízení jsou dalším novým milníkem, kam směřuje progresivní úsporná technika. Díky kombinaci různých zdrojů a nosičů energií dosahujeme vyváženého spojení moderní techniky obnovitelných zdrojů a stávajících kotlů, které využívají fosilní paliva.

Dnešní doba nabízí mnoho variant, jak vytápět a jakým tepelným zdrojem. Každý systém je nejefektivnější při jiných provozních a vnějších podmínkách. Například plynový kondenzační kotel funguje efektivněji při mrazivém počasí nebo při ohřevu vody. Tepelné čerpadlo je zase efektivnější v mírných podmínkách, tedy v období od jara do podzimu, ale také při nižších výstupních teplotách. Dnes je však možné oba systémy propojit v jedno zařízení, které umí obojí. Výsledkem je velmi výkonné hybridní zařízení.

Hybridní vytápění je vhodné pro použití jak ve stávajících rodinných domech, tak i v novostavbách. Jde o efektivní vytápění, které využívá přírodních zdrojů a navíc šetří peníze.

Hybridní vytápění

Hybridní zdroj tepla vzniká kombinací více různých zdrojů, například plynového kotle a tepelného čerpadla, do jedné jednotky se společným řízením. Předpokladem zájmu o hybrid je ten, že musí poskytovat výhody jednotlivých zdrojů a přitom potlačovat jejich nevýhody. Například tím, že v nepříznivé provozní oblasti pro jeden zdroj má naopak druhý zdroj své pracovní optimum. Díky této kombinaci může čerpadlo pracovat velmi úsporně za všech povětrnostních podmínek. Například v mrazech, kdy běžná tepelná čerpadla typu vzduch/voda již nejsou tolik efektivní, dojde k připnutí druhého zdroje. Zařízení se postará také o mimořádně úsporný ohřev teplé vody v domě.

Další příčinou rostoucího zájmu o hybridní jednotky jsou vlastnosti jednotlivých zdrojů tepla a napojených otopných soustav. Všechny stávající zdroje tepla jsou optimalizovány na provoz v určitém výkonovém rozsahu, při určitých teplotních a průtokových parametrech. Rovněž tak napojené otopné soustavy mají své optimální provozní parametry.

Pokud jde o novou výstavbu, při které se instaluje nový zdroj tepla i nová otopná soustava, není pro zkušeného projektanta problém nalézt optimální řešení vazby mezi zdrojem tepla a soustavou.

Funkce hybridního zařízení

Jde o kombinaci tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle, které mají společnou jednotku a jejíchž výsledkem je úspora energie. Zařízení vždy vybere nejekonomičtější provoz s  ohledem na ceny elektřiny a plynu. Teplo, které odebere z okolního vzduchu, využije pro kompresor. Ten jej předává pomocí kondenzátoru do topné vody, která může mít teplotu až 55 °C. Výsledkem je velmi úsporný ohřev vody v objektu. Další výhodou je i to, že provozovatel již není závislý na jednom zdroji energie. Provoz s tímto čerpadlem lze kombinovat jak s podlahovým vytápěním, tak se všemi typy radiátorů.

Plynový kondenzační kotel začne pracovat pouze tehdy, pokud regulace Hybrid Pro Control vyhodnotí nižší provozní náklady nebo bude emitováno méně CO2, případně bude vyžadován vyšší komfort teplé vody.

Regulace tepla Hybrid Pro Control

Kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle si samozřejmě vyžádala i trochu složitější regulaci. Je totiž nutné zajistit, aby obě technologie pracovaly co nejúsporněji. Při instalaci je proto nutné zvolit, zda bude zařízení pracovat v tzv. ekonomickém nebo ekologickém režimu. Ekologický režim minimalizuje spotřebu primární energie (tedy elektřiny a plynu se vztahem k tvorbě emisí), v ekonomickém režimu pak zařízení pracuje s co nejnižšími provozními náklady.

Plynová hybridní zařízení

Plynová hybridní zařízení od společnosti Viessmann nabízejí progresivní energetický mix v jednom zařízení – v kombinaci osvědčená tepelná čerpadla vzduch/voda a plynovou kondenzační techniku. V současnosti jsou k dispozici dvě takové jednotky, a to Vitocaldens 222-F a Vitocal 250-S.

Vitocaldens 222-F

Jde o velmi výkonné a progresivní hybridní zařízení, tedy energetický mix v jednom. Vytápí plynem, nebo teplem z okolního prostředí a dosahuje maximální energetické účinnosti: třídy A+++. Hlavní součásti jsou splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, kondenzační kotel a zásobník pitné vody. Nominální tepelný výkon: 1,3 až 19 kW.

Využití zařízení je jak v rodinných domech, v novostavbách, tak i velmi dobře poslouží pro modernizaci. Má dva zdroje tepla a regulaci Vitotronic 200 s inteligentním řízením energie Hybrid Pro Control, které automaticky vybere nejvýhodnější a nejefektivnější způsob provozu. Venkovní jednotka odebere tak venkovnímu vzduchu teplo a převádí ho kompresorem na výstupní teplotu až 55 °C. Plynový kondenzační kotel se zapne pouze tehdy, když je třeba dodat vyšší teplotu nebo zajistit komfort teplé vody. Dochází k vyloučení méně CO2. Výsledkem jsou velmi nízké provozní náklady.

Vysoký komfort přípravy teplé vody díky 130litrovému nabíjecímu zásobníku vám v létě umožní velmi levnou přípravu teplé vody. Pokud je třeba vyšší potřeba vody, volitelně se zapne plynový kondenzační kotel, který zajistí odběr i při zásobování na více jak jednom odběrném místě. Hybridní tepelné čerpadlo Vitocaldens 222-F je již připraveno pro využití vlastní elektrické energie vyrobené fotovoltaickým zařízením.

Vitocal 250-S – Hybridní tepelné čerpadlo pro dodatečnou montáž

Vnitřní hybridní jednotka Vitocal 250-S je vhodná pro dodatečné vybavení již existujícího topného kotle (topný olej nebo plyn do výkonu 30 kW) tepelným čerpadlem.

Vnitřní jednotka je kombinovaná s děleným tepelným čerpadlem (split) do výkonu 16 kW. Během běžného provozu pokrývá tepelné čerpadlo základní zátěž bezplatným teplem z okolního prostředí. K tomu odebírá venkovní jednotka teplo obsažené ve vzduchu a využívá ho prostřednictvím tepelného čerpadla až na teplotu 55 °C.

Pomocí regulace Vitotronic 200 s manažerem energie Hybrid Pro Control má uživatel možnost zvolit si provozní režimy Ekonomický a Ekologický. V závislosti na provozním režimu zadává ceny topného oleje nebo plynu nebo hodnotu faktoru primární energie pro elektřinu. Na základě toho Hybrid Pro Control využívá kotel Vitocal 250-S a disponibilní zdroj energie dle potřeby a automaticky reguluje energetický mix.

Viessman vytváří výrobky, které jsou velmi spolehlivé, propracované, které musí splňovat nejen vysoké standarty kvality, spolehlivosti, účinnosti, musí však splňovat i nároky dnešního zákazníka. Toto vše vede k detailní propracovanosti jednotlivých dílů, ty do sebe perfektně zapadají a vytvářejí společně souhru a výsledkem je výkonná inovativní špičková technika.

Stručně o společnosti

Viessmann je jedním z předních mezinárodních výrobců, kteří se zabývají výrobou topných zdrojů jako např. plynových kotlů, které jsou vhodné jak pro rekonstrukce starých objektů i pro novostavby. Vše začalo rokem 1917. Ke kompletní nabídce Viessmann patří nástěnné kotle od 1,9 do 150 kW, stacionární kotle až do 12 MW, tepelná čerpadla do 2 MW a zařízení na spalování biomasy až do 13 MW.

Veškeré informace naleznete na www.viessmann.cz

Minutová nabídka

¹) Zpracováno ze stránek firmy Viessmann
Autor: Jeannette Krsková
Foto: Archiv firmy