Aplikace CAD zahrnují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů. Foto: Svjatoslav Andreichyn, Shutterstock

Digitální navrhování s Heluzem. Doplňky, které zefektivní projekční práci

Společnost HELUZ dlouhodobě pracuje na technických podkladech při navrhování a provádění budov. Využívání elektronických a digitálních podkladů koresponduje s obecným vývojem informačních technologií a řečená firma se dnes digitalizaci technických podkladů intenzivně věnuje.

S digitalizací dat se otevírají nové možnosti navrhování budov využívající sdílení dat mezi výrobcem a projektantem. Mezi výhody patří především rychlost získání potřebné informace, přesnost a aktuálnost. Oproti tištěným dokumentům se informace mohou často měnit a doplňovat, je třeba proto aktivně sledovat i vývoj v technických podkladech společnosti HELUZ určených pro projektanty, architekty a stavební firmy.

Mezi hlavní technické podklady nabízené firmou HELUZ patří CAD (Computer-Aided Design/Drafting), tzn. počítačem podporované projektování a kreslení, zastřešující celou širokou činnost při navrhování. Jednoduše lze říct, že jde o používání inženýrských počítačových a grafických programů při projektování, které nahrazují rýsovací prkno. Aplikace CAD zahrnují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa. Pokročilejší z nich pak řeší i výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, skladování, distribuce atp.). S tím souvisí i oblast počítačových vizualizací; virtuální 3D návrhy jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací.

Služba CAD v oblasti aplikací cihel HELUZ zahrnuje:

  • HELUZ Selektor konstrukcí – vstupní brána k technickým informacím pro stavební odborníky.
  • HELUZ Galerie CAD detailů – typové CAD detaily dostupné v různých souborových formátech.
  • HELUZ Podklady pro BIM softwary – offline a online nástroje pro využití v BIM softwarech.

Smyslem digitalizace jednotlivých procesů je i efektivní propojení technických a obchodních dat. Výsledkem je pak mj. rozšíření služby zpracování výkazu výměr – HELUZ IFC. Projektant může rovnou ze svého sofwaru BIM pomocí doplňku HELUZ IFC odeslat projektovou dokumentaci přímo do HELUZu, kde referent automatizovaně vytvoří výkaz výměr. Ten představuje konečný soupis stavebních dílů a veškerých stavebních a montážních činností potřebných pro realizaci zamýšlené stavby. Soupis je vyhotovený na základě projektové dokumentace stavby. Tím se významně zrychlí a zpřesní proces oceňování stavebního sytému a pomoci celému procesu realizace stavby.

HELUZ Galerie CAD detailů umožňuje filtrování dle šířky obvodové stěny. Na ukázce řez podlahou na terénu pro stěnu tl. 440 HELUZ FAMILY 44 2in1 – sokl zateplený pomocí XPS. Zdroj: HELUZ.

HELUZ a BIM

Stavební systém HELUZ lze dnes efektivně projektovat pomocí metody BIM (Building Information Modelling). Jejím hlavním přínosem je možnost prostorového modelování a efektivní datový přenos technických informací napříč projektem stavby.

Kompletní stavební systém HELUZ lze vkládat přímo do projektu v kompatibilním formátu díky BIMTech Tools, se kterým společnost HELUZ dlouhodobě pracuje. BIMTECH TOOLS je produkt české společností BIMTech, která vyvíjí BIM řešení na mezinárodní úrovni.

Obecně řečeno je tento nástroj praktickým doplňkem, který zefektivní projekční práci. Více času na navrhování, méně na klikání. V doplňku najdete například katalogy stavebních materiálů, sendvičových konstrukcí a objektů předních českých společností či generátor barev ze vzorníků RAL, NCS i přímo od výrobců. Pro stažení navštivte na webových stránkách HELUZ sekci pro odborníky.

HELUZ, energetika a architektura

Velmi silnou stránkou cihlářské společnosti HELUZ je vedle vlastního provádění staveb také energetika a architektura. Obvodové konstrukce domů ze systému HELUZ nepotřebují dodatečnou vnější tepelnou izolaci. A je přitom lhostejno, jde-li o typový projekt nebo originální stavbu. Těžištěm aktivit, ve kterých se tato společnost pohybuje, jsou pak především rodinné domy. Co se týče bytových domů, maximální počet pater je omezen cca na pět.

Z cihel značky HELUZ, tzn. od jedné jediné cihlářské firmy, lze postavit stavbu splňující sny, přání a věcné či praktické požadavky. Na fotografii Dům na první dobrou od Ateliéru Vostracký. Více referencí na www.heluz.cz. Foto: HELUZ.

Závěr

Česká cihlářská společnost HELUZ si „vydobyla” své mimořádné postavení na tuzemském trhu především tím, že se v oblasti výstavby rodinných i bytových domů intenzivně a trvale zajímá o sny, přání a věcné či praktické požadavky koncového zákazníka. Z cihel značky HELUZ, tzn. od jedné jediné cihlářské firmy, lze postavit prakticky celou hrubou stavbu, kterou již netřeba zateplovat a v létě chladit. To vše s pomocí vyspělé digitalizace výrobního, dopravního a stavebního procesu za rozumné ceny. Domy ze systému HELUZ můžou mít mnoho podob. Obrazové pojednání o tomto faktu by zabralo několik tiskových stran, čtenář se o architektuře staveb z cihelného systému HELUZ dozví například z referencí uvedených na internetových stránkách HELUZ.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: viz popisky