Stropy vyrobené z panelů HELUZ poskytují značnou variabilitu. Jejich obrovskou výhodou je rychlá montáž.

Keramické stropní panely HELUZ. Řešení poskytující okamžitou únosnost

Systém keramických stropních panelů HELUZ je vyhledávaným řešením při výstavbě rodinných domů. Využití ale nalezne též v bytové a občanské výstavbě či v průmyslových a zemědělských objektech. Panely lze použít do světlosti místností až 7 metrů. Jejich velikou výhodou je, že jsou ihned po uložení na stěny únosné. Navíc je můžeme kombinovat s keramickým stropem z MIAKO vložek, který dovoluje realizaci širších prostupů, napojení schodiště a podobně.

Keramobetonové panely jsou monolit tvořený keramickými stropními vložkami a železobetonovými žebry s nadbetonávkou. Stropy z nich vyrobené poskytují značnou variabilitu, v porovnání s keramickými trámečkovými stropy HELUZ MIAKO probíhá montáž rychleji. Oba systémy lze vzájemně kombinovat, limitujícm faktorem je nemožnost použití v dynamicky namáhaných stavbách.

Základní řada panelů a ostatní typy

Panely můžeme rozdělit do základní řady panelů, které se vyrábí standardně (a jsou skladem), a na ostatní typy. Obratem bez čekaní lze dostat panely v šířkách 1200, 900 respektive 600 mm a v délkách od 1 500 mm do 7 250 mm v krocích po 250 mm. Výška panelů činí 230 mm, na jedné straně vyčnívá výztuž v délce cca 100 mm. Speciální varianty panelů, o nichž se rozepíšeme podrobněji, se vyrábí na zakázku, a doba jejich dodání na stavbu je zpravidla 1 měsíc od závazné objednávky.

Prostřednictvím doplňkových panelů s šířkou 1 000 a 700 mm, vyráběných ve stejných délkách jako základní řada, lze vyskládat stropy se šířkou v násobku 100 mm. „Vycházející” skladba stropu při pokládce tak minimalizuje případné dobetonávky. Pokud není specifikováno v objednávce jinak, ukončuje panely opět jednostranně vyčnívající výztuž v délce cca 100 mm.

Objednat lze také panely zkrácené, zkosené, se zvýšenou únosností tzv. PZU, balkonové, s vybráním, atypické, ale rovněž panely s prostupy – tedy komínové atd. Vše tak, aby investor mohl z těchto částí seskládat kompletně celý strop.

U panelů s prostupy musí být prostup umístěn v podélné ose panelu a je jedno zda bude uprostřed nebo v čele. Maximální rozměry prostupu činí 600 mm na šířku a 1 200 mm na délku.

Zkrácené panely vychází ze základní nebo doplňkové řady panelů a, přestože se vyrábí na konkrétní zakázku, zůstává jejich cena shodná s panelem původním. Přesněji se řídí cenou nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky. Panely lze „zkrátit” i do podoby zkosených panelů. Ty vycházejí opět ze základních a doplňkových šířek, dodávají se však s libovolným půdorysným zkosením čela (čel).

Panely s prostupy, nazývané též komínové, jsou dostupné pouze v šířce 1 200 mm a v délkách od 1 500 mm do 6 500 mm. Prostup musí být umístěn v podélné ose panelu a je jedno, zda bude uprostřed nebo v čele panelu. Maximální prostup je šířky 600 mm a délky 1 200 mm.

Komfortní bydlení

V článku Význam těžkých stropů při snižování energetické náročnosti a docílení vnitřní teplotní stability jsme psali, jak těžké obvodové konstrukce domu (těžká šikmá střecha a těžké obvodové konstrukce) přispívají k teplotní stabilitě domů. Tato tvrzení především platí pro těžké vnitřní konstrukce domu, které – ve srovnání s obálkovými konstrukcemi – akumulují až dvojnásobek tepla využitelného ke stabilizaci vnitřní teploty. Dvojnásobek proto, že nepřenášejí teplotní spád mezi interiérem a exteriérem.

Opravdovou „specialitu” představují balkónové panely vyráběné v šířkách 1 200 a 800 mm. Vykonzolování panelu za líc zdiva je omezeno délkou 1 200 mm, celková délka panelů činí minimálně 4 600 mm a maximálně 8 000 mm. Výška panelů v interiéru je opět 230 mm, vykonzolovaná část balkónu je ve spádu; na konci konzoly je výška 160 mm, u vnějšího líce zdiva pak výška 190 mm. V místě, kde je panel uložen na zdivu, je zabudovaná mezi keramickými vložkami tepelná izolace polystyrenem XPS v tloušťce 140 mm, betonové žebro probíhá přes obvodové zdivo a je zde vložena hlavní nosná výztuž konzoly. Tyto keramobetonové balkónové panely je nutno dodatečně tepelně zaizolovat a pro určení délky panelu znát délku uložení na vnitřním zdivu, světlé rozpětí, tloušťku obvodového zdiva a délku vykonzolování. Panely se vyrábějí na zakázku, a tak je možné u nich ve vykonzolované části zvolit, a následně vyrobit, panel středový, nebo krajní (levý a pravý).

Vykonzolovaná část balkónového panelu je ve spádu. Přerušovaný XPS situovaný v místě uložení na zdivu eliminuje tepelný most.

Ukládání panelů

Keramické stropní panely HELUZ se ukládají na cementovou maltou srovnané obvodové či nosné zdivo, nebo na vyrovnaný železobetonový věnec. V případě zdiva z broušených cihel lze panely uložit přímo na zdivo, a to na těžký asfaltový pás tloušťky 3,5 mm. Délka uložení panelů (ve směru délky panelů) musí být minimálně 125 mm (na vnitřní nosné stěně tloušťky 240 mm pak 120 mm). Vyčnívající výztuž se zpravidla situuje v části uložení na obvodové zdivo. Uložení panelů v příčném směru (z boku) se kvůli zamezení podtékání betonu při betonáži doporučuje alespoň 25 mm.

Pro přesun a ukládání na konstrukci jsou panely vybaveny závěsnými oky.

Jelikož je hmotnost panelů značná1) , musíme v rámci manipulace s nimi využít jeřáb nebo vhodný teleskopický manipulátor. Pro přesun a ukládání na konstrukci jsou panely vybaveny závěsnými oky. Po osazení panelů na obvodové zdivo se pouze betonem zalijí styčné plochy mezi panely. Před zaléváním betonem je nutné navlhčit příslušnou část keramických panelů vodou z důvodu dobré přilnavosti k betonu. Styčné zámky mají speciální tvar, díky němuž se snižuje riziko vzniku dilatačních spár. Keramické panely již není nutné nadbetonovávat.

Na stavbě se betonu používá pouze na zalití styčných zámků mezi panely a případně na ztužující věnec.

V případě nutnosti je rovněž možné provést úpravu konců panelů řezáním (zkrácení, zkosení, zaříznutí do oblouku, apod.) přímo na stavbě. Dodatečně lze i vytvořit prostupy, a to v místě keramických tvarovek tak, aby nedošlo k narušení nosných železobetonových žeber mezi panely, což limituje šířku prostupu uprostřed panelu na 230 mm. Dále platí omezení maximální délky prostupu a to 300 mm a umístění dodatečného prostupu v krajních čtvrtinách panelu (bez konzultace se statikem). Pokud by bylo zapotřebí vyhotovit dodatečně prostup ve středních čtvrtinách délky panelu, nebo prostup s větší délkou, je nutné schválení statikem!

Výhody

Velkou předností keramických stropních panelů HELUZ je systémové řešení, rychlá pokládka (za dvě hodiny montáže může být položeno až 140 m2 stropu) a strop s okamžitou únosností = velká rychlost výstavby objektu. Výrobce doporučuje nechat panely vyrobit na zakázku dle konkrétního projektu tak, aby odpadly pozdější úpravy na staveništi. Benefit představuje i možnost ukládání stropů přímo z dopravních prostředků, čímž jsou odstraněny problémy se skladováním.

Rovný celokeramický podhled (cihlářský střep) tvoří vhodný podklad pod omítku.

Rovný celokeramický podhled (cihlářský střep) tvoří vhodný podklad pod omítku a z opačné strany na něj lze přímo položit kročejovou izolaci. Má dobré vlastnosti z hlediska tepelné ochrany při požáru, je schopen přijímat a uvolňovat vlhkost a vytvářet v místnostech zdravé mikroklima. Panely jsou již z výroby opatřeny vrstvou 4 cm betonu a na stavbě se betonu používá pouze na zalití styčných zámků mezi panely a případně na ztužující věnec. Strop takto vyrobený má vysokou požární odolnost, dobře akumuluje teplo a, ve srovnání s železobetonovými panely, velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Proto je vyhledávaným konstrukčním prvkem pro bytovou i občanskou výstavbu.

Zdroje:

[1] Technická příručka HELUZ. On-line dostupná na www.heluz.cz.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: HELUZ

1) Malý keramický stropní panel HELUZ o rozměru 1750×1200×230 (dך×v) má hmotnost 652 kg, jeho velký bratr o rozměrech 7250×1200×230 (dך×v) dokonce 3 090 kg!