V sortimentu HELUZ naleznete cihly pro obvodové a vnitřní zdivo, překlady, stropy, komíny a těžké střechy. Vše do sebe perfektně zapadá.

Dnešní domy z pohledu uživatele: Cihla šetří náklady a eliminuje chyby při realizaci

Stavba domu, zejména rodinného, je náročnou událostí z mnoha pohledů. Pro běžného stavebníka a zároveň investora a často i designéra a realizátora to platí ještě víc. Zde přijde vhod promyšlený stavební systém, který je srozumitelný, realizačně jednoduchý, rychlý a který v jednom stavebním kroku – v tomto případě hrubé stavby – sdruží hned několik funkcí budoucího domu.

Málokterý stavební materiál prošel v posledních dekádách tak rychlým a revolučním vývojem jako pálená cihla. Po stovky let se vyrábělo jen několik málo typů cihel v téměř nezměněném stavu. Dnešní nabídka cihelných výrobků čítá stovky různorodých položek. Obvodové cihly s fantastickými tepelněizolačními vlastnostmi, akustické cihly pro vnitřní příčky, keramické stropy a střechy, překlady na stínicí techniku či komínové komplety. Kromě základů tedy vše pro hrubou stavbu od sklepa až po komín.

Slunce jako součást energetické bilance domů

Na úvod si dovolím důležitou poznámku. Oficiální stavební tepelná technika stále počítá energetiku domů v zásadě jen na základě časového průběhu venkovních teplot a opomíjí tepelné záření především slunečního původu. To prezentuje nejen přímé sluneční záření, ale i jeho rozptýlená část, které říkáme denní světlo a která účinkuje minimálně s (všesměrovou) intenzitou a i v lednu dosahuje hodnot cca 50 až 100 W/m2.

Vliv slunce na energetiku domů je však u moderních staveb, splňujících současné normy, i v zimních měsících velmi významný a v letních zcela dominantní. To je obrovský posun od stavu řekněme do roku 1990, kdy se stavěly domy s měrnou potřebou tepla na vytápění na úrovni přesahující 200 kWh/m2/rok. Dnes si nízkoenergetický dům vystačí s 50 kWh/m2/rok a pasivní dokonce jen s 15 kWh/m2/rok. Zároveň se z tepelnětechnického hlediska významně vylepšila i okna, která jsou i v zimě často zdrojem energie.

Moderní domy se dnes staví z materiálů s výbornými termoizolačními vlastnostmi. Na fotografii zdicí bloky HELUZ FAMILY 2in1.

Pro představu uvažujme malý nízkoenergetický bungalov s podlahovou plochou 70 m2. Ten si, s roční potřebou tepla na vytápění nepřesahující 3500 kWh (70 m2 × 50 kWh/m2/rok), i v největších mrazech (–12 °C) vystačit s topidlem o výkonu 1850 W a za celý takto chladný den nespotřebuje více než 45 kWh energie. V den s průměrnou venkovní teplotou těsně nad nulou to přepočtem dává cca 27 kWh. Oproti tomu jedno jižně orientované dvoukřídlé okno se zasklením o rozměru 1,5 × 2 m v prosinci získá (tepelné zisky od slunečního záření – ztráta prostupem tepla) v průměru 1,5 kWh a sníží spotřebu tepla na vytápění o 5,5 %, respektive dvě takováto okna o 11 %. A to jsme v prosinci s nejkratším dnem. V únoru by byla čísla zhruba dvojnásobná, jak naznačují tabulky 1 a 2. S lépe tepelně izolující stavbou se prostup tepla obálkou a spotřeba na vytápění dále snižují, čímž je vliv oken procentuálně opět větší. U pasivního domu zhruba trojnásobný.

V českém prostředí je až ikonickým představitelem inovativního přístupu česká rodinná společnost HELUZ, jejíž vedení dnes přebírá současná generace potomků a která se obklopuje týmem velmi zkušených lidí. A jak je u takových firem pravidlem, i současná skupina HELUZ GROUP sází především na jednoduchost, srozumitelnost, realizační rychlost a špičkovou účinnost (včetně vysoké tepelné izolace) svých řešení, které lze shrnout do procesu hrubá výstavba.

Čím je dům lépe izolovaný, tím více samozřejmě narůstá též vliv slunečních zisků v letním období. Z tabulky 3 plyne, že výše uvedeným jižně orientovaným sklem o ploše 3 m2 vniknou každý den v průměrném červnovém dni do interiéru cca 4,5 kWh a pokud bude stejné okno i na východ a západ, tak dohromady bezmála 14 kWh. Co toto množství udělá s domem, na jehož vytápění v prosinci, kdy je venku těsně nad nulou, potřebujeme energii 27 kWh/den, je jasné. V interiéru bude v létě bez dalších opatření minimálně o 10 °C více než venku, tedy přes 30 °C. Co s tím?

Stínění a sluneční architektura

V následujících řádcích si přiblížíme, jak výše zmíněnou situaci řeší společnost HELUZ, která je v České republice a nejen v ní dobře známá především velmi propracovaným systémem termoizolačních zdicích bloků značky HELUZ FAMILY pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, které byly uvedeny na trh roku 2011 a ihned na sebe upoutaly velkou pozornost. Současně s cihlovým programem totiž HELUZ intenzivně rozvíjel (a rozvíjí) problematiku sluneční architektury a energetiky, která je dnes reprezentována nosným nadokenním PŘEKLADEM HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilním prostorem pro venkovní stínicí techniku.

Jde vlastně už o druhou generaci tohoto překladu, bez něhož se výstavba úsporných domů už neobejde. Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolací je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY s nejlepšími parametry na trhu. A má hned několik benefitů. Jsou to lepší tepelněizolační vlastnosti (výhoda v zimě), překlad splňuje požární normy a samozřejmě dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby z broušených cihel HELUZ. Jeho vnitřní prostor s izolantem je velmi variabilní pro umístění venkovních žaluzií a rolet – anebo do třetice může zůstat z výroby vyplněn izolantem. Na dům tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, bude-li chtít instalovat stínění či nikoli. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omítkou, je přizpůsoben pro elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro vyšší okna až do rozměru 2,5 m, tedy třeba i pro balkonové dveře.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omítkou a je přizpůsoben pro elektrické ovládání.

Maximální využití prostoru pro tepelný izolant

Variabilita prostoru nového překladu je jednou z jeho uživatelsky nejzajímavějších výhod. Zatímco rolety jsou srolované a schránka s nimi potřebuje prostor víceméně čtvercového průřezu, žaluzie jsou lamely na sebe poskládané a schránka na ně má obvykle menší obdélníkový průřez. Zatímco stávající překlad měl stabilní kruhový prostor, který nebyl při montáži žaluzií plně využit, a to na úkor tepelněizolačních vlastností, nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný se s tímto vypořádal.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodáván na stavbu plně vybavený izolantem, nikdo s ním nemusí nic dělat, lze ho osadit, zazdít a získat nosnost a tepelněizolační vlastnosti, jako kdyby stavebník použil klasické nosné překlady 23,8. Kdykoli se ale může rozhodnout namontovat zastínění a tento překlad mu to umožní díky možnosti postupně vytahovat jednotlivé díly izolantu, čímž stavebník získá prostor pro žaluzii, malou roletu anebo i velkou schránku pro roletu. V každé fázi tedy v překladu zůstává maximum izolantu pro dané řešení,” vysvětluje benefity novinky Ing. Miroslav Vacek, Ph.D., ředitel technického rozvoje společnosti HELUZ.

Dnes jsou okna významným zdrojem energie. Kvůli létu se stále více používají překlady vhodné pro stínicí techniku. Na fotografii PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1.

V zimě a speciálně v noci stínicí technika minimalizuje úniky tepla okny. Ve dne, kdy je stínicí technika vytažená, pak umožňuje vstup přímého i rozptýleného slunečního záření (o teplotě Slunce, tedy 5 500 °C), které má hřejivý účinek při jakkoli malé intenzitě (to se týká i denního světla pod zataženou oblohou).

Naopak v létě stínění brání přehřívání interiérů pod přímým sluncem a zvyšuje tak podstatně komfort bydlení. Dodejme, že zejména okna reprezentují specifický teplosměnný prvek domu. Okno totiž nerespektuje – tak jak u obvodové stěny nebo střechy – monotónní, tzn. klesající nebo stoupající posloupnost teplot v celém souvrství okna se vzduchovými (či plynnými) mezerami dvojskla či trojskla mezi exteriérem a interiérem (středové sklo může být teplejší než obě okrajová).

HELUZ a společnost

  • Dodejme, že už roku 2012 realizovala společnost HELUZ jako vůbec první v České republice vzorový pasivní rodinný dům technologií jednovrstvého zdění z cihel. Žádná dodatečná izolace, jenom cihla.
  • Jako první výrobce pálených zdicích prvků v ČR získal HELUZ environmentální prohlášení o produktu (EPD) na základě ověření celé výroby cihel z pohledu dopadu na životní prostředí. Produktů s tímto prohlášením nezbytným pro environmentální certifikaci budov je zatím málo.
  • V září 2015 pak společnost získala certifikaci EPD na všechny cihelné produkty ve všech svých výrobních závodech.

Akumulace vyrovná extrémy

Tepelný komfort však zajišťuje nejen ucelený systém s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi eliminující tepelné mosty doplněný o kvalitní stínění. Podstatná je též schopnost stavby akumulovat teplo – tedy přes den se teplem nabít a v noci teplo odevzdat. S akumulací totiž souvisí teplotní setrvačnost nebo teplotní stabilita budovy, která je vystavena střídání venkovní teploty. Zájemce o tuto problematiku odkážeme na článek Domy s celoročně příjemnou vnitřní teplotou (část 1.).

Díky své objemové hmotnosti se dobrou akumulací vyznačují akustické cihly.

Z pohledu tepelné akumulace a komfortu bydlení v podkrovních místnostech je potřeba zmínit ještě jednu poměrně doposud málo známou novinku v podobě konstrukce „těžké” šikmé střechy. Například HELUZ toto řešení nabízí ve formě keramobetonových panelů, o kterých jsme psali v článku Těžká šikmá střecha HELUZ. Svá řešení postupně představují i další výrobci systémů pro hrubou stavbu.

Keramobetonové panely se pokládají na štítové stěny, případně na vnitřní příčné stěny.

Závěr

Cihelné systémy jsou léty ověřené a přesto jedou – sportovně řečeno – stále před peletonem. U stavebníků dnes vítězí v rychlosti, přesnosti, energetické šetrnosti a mimořádné pobytové kvalitě z nich postavených domů.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek, Jiří Hejhálek ml.
Foto: archiv HELUZ