Ukázka vygenerovaných doplňkových cihel a překladů v programu Autodesk REVIT.

Inovativní navrhování stavebních otvorů v systému HELUZ s BIM softwary

Digitální komunikace ve stavebnictví získává na významu. Nabízí revidování zaběhnutých procesů a předkládá nové možnosti stavebních řešení, včetně významných detailů, k nimž patří i stavební otvory v cihelných stavbách. Zejména u konstrukcí jednovrstvého obvodového zdiva se používají takzvané krajové cihly do ostění a parapetu a do nadpraží překlady s možností integrace vnější stínicí techniky různých druhů.

Správná kompozice návrhu slouží jednak ke kvalitnímu provedení stavby, včetně správného napojení zdiva na výplň stavebního otvoru, jednak také umožňuje vše správně naplánovat (především objednávku potřebného materiálu) a nakombinovat. Tradiční cesta „přes 2D dokumentaci“ s odkazováním na použití systémového řešení v praxi jednotlivých výrobců často nedopadá ideálně a vede ke zbytečným časovým průtahům, k nedorozuměním mezi jednotlivými účastníky stavby a celkově i nižší efektivitě stavebního procesu.

Čisté provedení hrubé stavby s použitím doplňkových cihel a překladů pro montáž vnější stínicí techniky.

Jedním z řešení, jak zefektivnit proces týkající se detailu stavebního otvoru, je využití „BIM softwaru“ a pluginu HELUZ. Díky němu je možné:

  • rychle a přesně navrhnout detailní provedení stavebních otvorů „na pár kliknutí“ pro celý dům,
  • nechat automaticky zkontrolovat vhodnost použití překladů,
  • jednoduše provádět změny velikosti stavebního otvoru,
  • snadno a přesně vytvořit výpis materiálu krajových cihel a překladů,
  • vytvořit kladecí plán krajových cihel a překladů (přesný podklad pro stavební firmu).

Jako nápovědu lze využít videomanuály na Youtube, jež usnadní pochopení používání doplňků v pár minutách.

Proces toku dat.

Pro ArchiCAD i REVIT

Pro zjednodušení návrhu stavebních otvorů nabízí HELUZ řešení v podobě doplňků pro dva nejpoužívanější projekční softwary – Graphisoft ArchiCAD a Autodesk REVIT.

Dialogové okno po výběru stavebních otvorů v REVITu.

Doplněk (plugin) s názvem Ostění a překlady HELUZ byl vyvinut pro Autodesk REVIT ve verzi 2023 (a poslední tři verze zpět). Pro ARCHICAD najdeme doplněk v BIMTech Tools. Mezi dvě funkcionality doplňku patří „Ostění HELUZ“ a „Překlad HELUZ“.

Prostředí doplňku v ArchiCADu.

Ostění a parapet

Pomocí funkce Ostění HELUZ se do projektu vkládají doplňkové cihly určené pro užití do ostění a parapetů stavebních otvorů z broušených i nebroušených cihel. Doplňkové cihly jsou součástí systémového řešení HELUZ pro hrubou stavbu a využívají se pro zdivo tloušťky 500, 440 a 380 milimetrů. Hlavním cílem doplňku je usnadnit integraci tohoto systémového řešení do projektů, což umožní správně vykazovat doplňkové cihly a vytvořit jejich přesný kladecí plán. Obojí vede ke zkvalitnění a zpřesnění projektů a podkladů pro investora či realizační firmy.

Pro správné generování doplňkových cihel je důležité dodržovat modulovou koordinaci v řádu 250 milimetrů (resp. 125 milimetrů). Důležité jsou také omezující podmínky a pravidla umístění doplňkových cihel, na základě šířky pilíře nebo výšky parapetu, převzaté z podkladů pro navrhování. Minimální šířka pilíře pro generování doplňkových cihel je 375 milimetrů, pro parapet je pak omezující podmínka výškový modul 125 milimetrů, nicméně dle zvyklostí z provádění staveb umí doplněk pracovat také s dořezy či s domaltováním. Pokud bychom tedy nesplnili uvedené podmínky, doplňkové cihly se nevygenerují. Na obrázku vidíme příklad generování doplňkových cihel zděného pilíře o šířce 375 milimetrů a parapetu o výšce 875 milimetrů, který můžeme po doplnění kót využít jako kladecí plán. Díky vytvoření nového výkazu obecných modelů, což je funkcionalita REVITu, je možné jednoduše vytvořit výkaz všech doplňkových cihel užitých v projektu. V případě nedodržení výškového modulu u nadpraží se doplňkové cihly doříznou na požadovanou výšku.

Zobrazení kladení doplňkových cihel (REVIT).
Výkaz doplňkových cihel (REVIT).

Překlady

Funkce Překlad HELUZ má za cíl umístit nad stavební otvory vybraný typ či sestavu překladů z rodin, respektive knihoven HELUZ. Nabízí vhodné řešení volby překladu z produktové řady HELUZ FAMILY 3in1 nosný a HELUZ 23,8 i ploché překlady HELUZ pro příčky. Překlady se přiřazují na základě šířky stavebního otvoru a tloušťky stěny, vníž se stavební otvor nachází, a to jak pro obvodové, tak i vnitřní zdivo.

Pracovat můžeme, v případě nosných překladů HELUZ 23,8, se sestavami překladů HELUZ 23,8. Ty jsou připraveny pro všechny možné varianty tloušťky konstrukcí. Při generování překladů doplněk poskytne výběr z dostupných sestav překladů pro aktuálně užité zdivo, tzn. pokud budete mít v projektu zdivo tloušťky 500 milimetrů, dostanete na výběr adekvátní sestavu překladů, a to ve variantě 3+1, případně 4+1. Stejným způsobem pracujeme i s ostatními překlady, kdy je uživateli nabízen překlad, který je kompatibilní s konstrukcí o tloušťce uvedené v projektu. V případě překladu HELUZ FAMILY 3in1 nosný lze uživatelsky zvolit velikost dutiny pro vnější stínicí techniku, a to ve vlastnostech překladu pod parametrem „H_I_Typ_prekladu“, kde jsou tři možnosti volby: 1 – Žaluzie, 2 – Roletová schránka 165 × 165 mm, 3 – Roletová schránka 180 × 180 mm.

Parametr pro změnu velikosti dutiny pro vnější stínicí techniku pro překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný (REVIT).
Zobrazení kladení doplňkových cihel a překladů (REVIT).
Výkaz překladů a doplňkových cihel (REVIT).
.

Asociativita prvků a provádění kontroly

V případě, že dojde k modifikaci stavebního otvoru – například k posunu či změně jeho velikosti – pak kliknutím na ikonu „Aktualizovat“ plugin znovu projde všechny prvky v projektu a vše potřebné zaktualizuje. Aktualizace neprobíhá automaticky, ale pouze na základě „vyžádání“ (již zmíněným kliknutím na ikonu).

Tlačítko pro aktualizaci změn při posunu či změně velikosti stavebního otvoru.

Výkaz prvků a kladecí plán

Obrovskou výhodou tohoto doplňku je možnost tvorby kladecího plánu prvků (po doplnění kót), který lze využít přímo na stavbě v průběhu realizace, a dále tvorby výkazu prvků. Díky těmto funkcím lze zajistit stoprocentní správnost množství materiálu pro následné objednání a správnost kladení doplňkových cihel v průběhu realizace.

Výkaz prvků z kladecího plánu (REVIT).
Ukázkový kladecí plán včetně kót (REVIT).

Získání doplňku a podklady na webu pro odborníky selektorkonstrukci.heluz.cz

Uvědomujeme si důležitost dostupnosti kvalitních nástrojů a podkladů pro stavební odborníky. K dispozici proto mají web Selektor konstrukcí, kde naleznou veškerá technická data a podklady – pro BIM softwary, technické a prováděcí příručky, konstrukční detaily – k celému sortimentu HELUZ.

Práce s doplňkem je podrobně rozepsána v manuálu, který můžete společně s doplňkem stáhnout na Selektoru konstrukcí.

Autor: Ing. Pavel Heinrich, Bc. Jan Urbánek
Foto: archiv HELUZ