Doplňkové cihly POROTHERM CB pro řešení ostění a parapetu!

Lineární tepelné mosty se objevují na styku různých konstrukcí či různých materiálů a jejich velikost záleží na způsobu řešení vzájemného napojení.

V okolí otvorů dochází k největším únikům tepla v ostění a v parapetu, kde prostupu tepla vzdoruje materiál stěny pouze na tloušťku okenního či dveřního rámu a ne celá tloušťka zdiva, jak je tomu u plné stěny jednovrstvé konstrukce. Při extrémně nízkých venkovních teplotách může dojít uvnitř místnosti právě na těchto místech k poklesu povrchové teploty pod rosný bod, což se projeví srážením vzdušné vlhkosti. Při dlouhodobějším působení silných mrazů pak může dojít k následnému vzniku plísní.

Ostění a parapety u cihlových staveb proto vždy vyžadují kvalitní provedení. Nové, funkčně vynikající, a přitom stavebně velmi jednoduché řešení nabízejí koncové celé a poloviční cihly POROTHERM CB z produkce společnosti Wienerberger.

Detail ostění s izolací z horního pohledu
Detail ostění s tepelnou izolací v místě napojení okna

Propracovaný systém přepážek

Koncové cihly celé POROTHERM K CB a koncové poloviční cihly POROTHERM 1/2 K CB byly na trh uvedeny jako doplňky sortimentu broušených cihel POROTHERM CB. Cihly mají při povrchu dva velké otvory kryté tenkou přepážkou, které dodávají celému systému na dokonalosti. V případě využití do ostění se „vyklepne” pouze jedna přepážka u těchto dvou vedle sebe umístěných otvorů, a to ta, která je v místě budoucího rámu okna nebo dveří.

Detail ostění s tepelnou izolací z jiného pohledu
Detail ostění s tepelnou izolací z čelního pohledu

V ostění se poloviční a celé koncové bloky vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe tak, aby kapsy vzniklé po jejich zazdění a následném vyklepnutí krycích přepážek vytvořily svislou drážku.

V parapetu se koncové cihly kladou do lože z tepelně izolační malty pro zdění vedle sebe řeznými plochami na sraz tak, aby kapsy byly shora, směrem k rámu okna, a plynule na sebe navazovaly. Do drážky, která vznikne napojením kapes pod sebou nebo vedle sebe, se vlepí pruh speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 40 a šířce 90 mm – a teprve mezi takto zaizolované drážky se osadí okno.

Díky novému řešení detailů ostění a parapetů se výrazně zvyšuje energetická kvalita domu a zároveň eliminuje možnost vzniku lineárního tepelného mostu v místech napojení stěny na výplně otvorů.


Řešení ostění před vložením izolace

Řešení ostění s izolací

Broušené cihly hitem trhu

Ačkoli se broušené cihly dostaly na trh se stavebním materiálem v širší míře teprve nedávno, už dnes patří mezi vůbec nejžádanější cihly. Nabídka v současnosti zahrnuje pět formátů:

  • POROTHERM 44 CB,
  • POROTHERM 40 CB,
  • POROTHERM 30 CB,
  • POROTHERM 24 CB a
  • POROTHERM 11,5 CB.
Model dvou ostění
Model rohu

Doplňkové tvary jsou k dispozici k prvním třem výrobkům.

Broušené cihly lze využít pro všechny typy zděných staveb. Díky jejich přesné úpravě zbroušením na výšku 249 mm je s nimi možné zdít při ložné spáře pouhý 1 mm. Uvedený postup oproti zdění z nebroušených bloků snižuje pracnost až o 25 % a zvyšuje úsporu malty pro zdění o 84 %. Tím se docílí minimálního zabudování vlhkosti do stavby. Zdivo z broušených cihel je vzhledem k úsporám malty a nižší pracnosti ekonomicky velmi výhodné.


Koncová cihla POROTHEM K CB celá

Koncová cihla POROTHEM K CB do ostění poloviční

Zájemce o výstavbu i stavební firmy přitom potěší také skutečnost, že není nutné investovat ani do speciální zakládací soupravy. Při odběru broušených cihel si ji lze zapůjčit ve vybraných prodejnách stavebnin.

Protože technologie zdění na tenkou spáru je velmi specifická, nabízí společnost Wienerberger stavebním firmám pomoc při zakládání staveb a zaučení v práci s tímto postupem.

Významným pomocníkem je i nedávno představené instruktážní DVD „Zdění z broušených cihel POROTHERM CB”, jež podává přehled o šíři sortimentu a představuje doporučenou stavební technologii. Na uvedeném nosiči jsou k vidění i referenční stavby a uvedeny informace o zaškolování stavebních firem. Více informací na www.porotherm.cz.

Sada broušených cihel POROTHEM CB
Autor: neznámý autor
Foto: Archiv firmy