Rodinný dům ve Zlíně - Nivách

Rodinný dům je umístěn na jihovýchodním svahu v sevření mezi vilovou čtvrtí Nivy a neustále expandujícím sídlištěm Jižní svahy. Je součástí souboru nových rodinných domů přiléhajících k nově vybudované ulici na pozemcích bývalého ovocného sadu.Celé Nivy jsou na jihovýchodním svahu s nádherným výhledem na východní část města.

O projektu

Autorem projektu je Ing. arch. Pavel Míček, který se narodil r. 1977 ve Zlíně, vystudoval fakultu architektury VUT v Brně a od roku 2003 má vlastní architektonickou praxi – Pavel Míček Architects, se sídlem ve Zlíně. Realizátorem je Navláčil stavební firma, s.r.o.

Ing. arch. Pavel Míček

Dvoupodlažní dům je velmi prosvětlený s řadou zajímavých průhledů, každé podlaží je v přímé vazbě na svou polovinu zahrady. Koncepce prostoru hlavního podlaží je založena na možnosti aktivní proměny prostorů pomocí řady černých posuvných stěn, či závěsů. Do domu lze vstoupit nižším podlažím pod konzolou horního patra. Skrz zádveří se lze dostat do schodišťové haly, ze které vede schodiště do hlavního obytného podlaží. V přízemí jsou dva dětské pokoje, koupelna, sauna, garáž, sklad a kotelna. Jádrem domu je společný obytný prostor s přímou vazbou na jídelnu s kuchyní. V severní polovině podlaží je klidová zóna s ložnicí rodičů, šatnou, koupelnou a pracovnou. Schodiště však vede ještě výše - na rozlehlou střešní rovinu s výhledem do krajiny.

Nosná konstrukce domu je zděná z keramických bloků v kombinaci s železobetonovými stěnami. Stropy jsou železobetonové. Okna jsou ze smrkových lepených profilů. Interiér je kompletně vybaven vestavěným nábytkem v dubu, ze stejného materiálu jsou i podlahy. Terasa je z modřínových desek.

Rozhovor s architektem

Jaké bylo zadání investora?

Zadání nebylo z hlediska požadavků investora nikterak výjimečné: dům pro mladou čtyřčlennou rodinu s přiměřeně velkým obytným prostorem, třemi ložnicemi, pracovnou, adekvátními koupelnami a s lehce nadstandartním zázemím v podobě zimní zahrady, sauny či dvojgaráže. Výjimečná však byla lokalita v rámci města a také samotná parcela s jižními výhledy na město a s lesem za zády.

Jaká byla Vaše inspirace?

Nepracuji s přímou inspirací. Princip mé práce je založen na soustředěném a trpělivém hledání určité jedinečnosti, kterou s sebou každý projekt nese. Tato jedinečnost se ukrývá hluboko pod povrchem kritické racionality, kterou je celý proces nutně provázen. Samotná niterná inspirace, která se po určitém čase v krátkém mžiku dostaví, není rozumového původu, je spíše výsledkem vášně či emoce a často má za následek zásadní přehodnocení dosavadního návrhu. Podobně tomu bylo i u tohoto projektu.

Zabývali jste se energetickou náročností? Jak se případně tyto požadavky projevily v projektu domu?

Návrh domu se mnohem více opírá o základní přírodní principy (slunce, původní sklon pozemku apod.), než o prosazované hi-tech technologie. Na prvním místě je zde vztah člověka k prostoru - zdravé prostředí, nikoliv fascinace technologií. Dům byl navrhován a projektován tak, aby jeho tepelně fyzikální vlastnosti odpovídaly horní hranici doporučených normových hodnot. Vytápění je řešeno standartním plynovým, kondenzačním kotlem. Rovněž byla provedena příprava pro případné budoucí osazení slunečních kolektorů.

Proč jste si vybrali zrovna cihlu jako stavební materiál? Pokud je to možno uvést, jaké typy cihel jste použili?

Pálený cihelný střep používáme pro jeho optimální tepelně fyzikální, akumulační a statické vlastnosti. Je to materiál, který je po staletí ověřený a v neposlední řadě také finančně dostupný. Pro obvodové nosné zdivo byly spolu s železobetonem použity keramické tvárnice o tloušťce 365 mm v kombinaci s tepelně izolačními deskami.

Autor: Ing. Michaela Smutná
Foto: Archiv firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.