Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Dvojdům v Českém ráji

Zadání na rodinný dvougenerační dům nás očarovalo již při prvním setkání s investory. Jedinečný pozemek u lesa s výhledy na Malou skálu měl pouze jedinou vadu. Leží totiž v II. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny Chráněné krajinné oblasti Český ráj, podoblast Maloskalsko, která má pevně stanovené regulativy.

V rámci odborného stanoviska správy CHKO Český ráj jsme obdrželi doporučení k architektonickému ztvárnění objektů, který přesně definoval poměry objemu objektu, poměry oken, sklon střechy apod. Stejně tak byly popsány povrchy, střecha, pozice komínu, poměry objemu objektu apod. Rozhodně jsme nechtěli projektovat kopii venkovského stavení, nicméně jsme koncept založili na základním principu lidové architektury - kamenné a dřevěné hmoty.

Mezi tyto dva materiály jsme vložili prosklené plochy. Jelikož se jednalo o dvojdům, vznikla základní koncepce objemu složeného z dřevěné – prosklené – kamenné – prosklené – dřevěné hmoty. Vše je zastřešené tradiční sedlovou střechou. Jako krytina je vzhledem k povětrnostním podmínkám v daném území navržen předzvětralý titanzinkový plech. Objem stavby je velmi jednoduchý a není doplněn žádným architektonickým prvkem, který by narušoval přirozený objem venkovského stavení a přetrhával tak kontinuitu s tradiční lidovou architekturou typickou pro dané území. Dispozičně se jedná o přízemní objekt s obytným podkrovím.

Dvojdům má půdorysný tvar obdélníku, přičemž vstup je uprostřed delší strany od příjezdové cesty na jižní straně pozemku. Sedlová střecha ve sklonu 45 stupňů má hřeben orientovaný rovnoběžně s přístupovou cestou a hlavní podélnou osou domu.

  • Kancelář: stempel & tesar architekti
  • Autoři: Prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Jan Jakub Tesař
  • Adresa: Malá Skála
  • Zahájení projektu: 07/2009
  • Dokončení realizace: 05/2013
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor:
Foto: FOTES