Ecophon – komfortní akustické prostředí v práci i doma

Ochrana proti hluku je jedním z šesti požadavků na stavby jmenovaných stavebním zákonem. Bývá však přehlížena už ve fázi stavebního záměru a návrhu. Pozdější zásahy do hotového díla, vynucené špatnou akustikou, jsou drahé a obtížně řešitelné. Nejlépe je zahrnout ochranu proti hluku do projektu a volit odpovídající konstrukční řešení a materiály. Z nich nyní představíme systémovou řadu Ecophon firmy Saint-Gobain Ecophon CZ, s.r.o.

Základem dobrého akustického řešení stavby je, aby konstrukce obklopující pracovní, obytnou či jinou místnost nepropouštěly hluk z okolí dovnitř, aby také nepropouštěly zvuk ven. Dalším požadavkem je, aby stěny, stropy a podlahy tlumily zvukové vlny, které na ně z vnitřního prostoru dopadají, způsobem, který odpovídá využití místnosti. Jinak by se měly tlumit nechtěné odrazy zvuku v koncertních sálech nebo v místnostech, kde se poslouchá hudba a jinak tam, kde se řeční, např. v konferenčních místnostech a sálech. Extrémně malá zvuková pohltivost stěn, s níž je spojena vysoká odrazivost zvuku, je však nevhodná všude.

Komplexní systémová řada Ecophon nabízí kvalitní řešení zvukové izolace do obytných staveb, rodinných domů, administrativních budov, zdravotnických zařízení, tělocvičen, koncertních nebo konferenčních sálů, kinosálů a konečně také řešení do škol, učeben, přednáškových hal apod. Základem systému jsou zvukově pohltivé rovinné a zakřivené panely, jimiž lze realizovat změny úrovní, unikátní obvodové detaily a do nichž lze integrovat osvětlení apod. Systém obsahuje prvky pro akustické úpravy stropu a stěn - Ecophon Focus™, Ecophon Master™, Ecophon Combison™, Ecophon Gedina™, Ecophon Access™, Ecophon Advantage™, Ecophon Sombra™, Ecophon Hygiene™, Ecophon Super G™, Ecophon Wall Panel™, které plní vždy požadovanou funkci akustickou a zároveň estetickou. Konkrétní popis jednotlivých výrobků přineseme v dalších číslech tohoto časopisu. Základem každého akusticko - estetického řešení místností je strop či podhled.

Chceme spoluvytvářet dobré pracovního prostředí, příjemné pro zrak, sluch i mysl

Je dobře známým faktem, že prostředí, v němž se pohybujeme, má rozhodující vliv na naši duševní pohodu. Ale jak nás ovlivňuje zvuk? Jaké zvuky chceme slyšet? Jaké nás ruší? Naše obchodní koncepce má kořeny v těchto jednoduchých, ale přesto klíčových otázkách.

Hluk a špatné akustické prostředí zjevně nejsou jediné věci, které mají vliv na naše chování, naše reakce a jiné události kolem nás. Těmito dvěma faktory jsme však bezpochyby ovlivněni – jak fyzicky, tak psychicky. Potvrdilo to již mnoho studií.

Naše idea je taková, že podhledy by měly tvořit logický prvek celku – systému interiéru, systému budovy, vjemu – kde každý prvek ovlivňuje to, jak se cítíme. Náš cíl – naše poslání – proto sahá za hranice výroby a prodeje zavěšených stropních panelů. Chceme přispívat k tvorbě interiérů, které upoutají zrak, sluch i celou mysl lidí, kteří tyto různé prostory obývají a pracují v nich.

Proto neustále vyvíjíme řešení, která jsou šita na míru různým účelům a koncovým uživatelům. Škola by například měla být plánována z hlediska žáků a učitelů, a u nemocnice by cílem měla být propagace zdraví a regenerace.

Naším cílem je přispívat k dobrému pracovnímu prostředí, příjemnému pro zrak...

Ve většině případů je zavěšený podhled největší souvislou plochou v místnosti, což znamená, že ovlivňuje celkový dojem, který interiér vyvolává. Je to jeden z povrchů, které obklopují místnost a zároveň představuje důležitou oblast, ve které jsou integrovány instalace různých inženýrských sítí.

Podhled někdy vystupuje jako prvek vizuálního designu, jindy jako neutrální, nadčasové pozadí. Ať je již jeho role jakákoliv, jeho interakce s místností je v obecném měřítku podstatná. Aby podhled doplňoval atraktivní sjednocený vzhled, musí být možno navrhnout elegantní propojení se stěnami a inženýrskými sítěmi v podhledu a snadno je vyplnit.

Zavěšený podhled hraje rovněž významnou roli ve využití a distribuci světla – náhodného denního světla i světla umělého.

…pro sluch…

Krásné prostředí interiéru, ale při vší úctě – jaký sluchový dojem vytváří? Sluch je smysl, který nikdy neodpočívá. Pokud „vypneme" rušivé zvuky, riskujeme zároveň, že zmeškáme to, co chceme opravdu slyšet. Nejen hlasité, ale i nežádoucí zvuky jsou hlavním dnešním problémem – jak pro tělo, tak pro mysl. Prostor, v němž se potřebujeme soustředit na určité úkoly a v němž jindy můžeme komunikovat s ostatními lidmi, vyžaduje kvalitní, dobře navržené akustické prostředí.

Na pracovištích soupeří o naši pozornost mnoho zdrojů zvuku. Zároveň se od nás očekává efektivita a kvalitní práce. Pokud jsme však nuceni vydávat energii na eliminaci hluku a jiných zvuků, které nechceme slyšet, jen málo nám jí zbude na plnění úkolů. A když nejsme v práci a chceme odpočívat s rodinou a přáteli, naše energie již může být vyčerpána. To může vyvolat zbytečný stres a zhoršení zdraví.

…i pro mysl.

Pobyt v pohodlném a bezpečném prostředí podporuje vnitřní rovnováhu, o kterou všichni usilujeme. Jen si představte ten pocit harmonie, který zažíváte během krásného dne obklopeni přírodou, nebo v prostředí, které bylo dokonale naplánováno, vybudováno a vybaveno tak, aby vyhovělo vašim potřebám.

Toto je pocit, jímž se řídí naše vývojové práce. Stropní systémy by měly tvořit součást kvalitního pracovního prostředí, které uspokojuje mysl lidí po vizuální, akustické a fyzické stránce. To by mělo přispět k tomu, aby se lidé cítili dobře navzdory vysokým nárokům, jež jsou kladeny na úroveň jejich efektivity, produktivity a koncentrace.

Kromě nároků v oblasti designu a akustiky musí naše podhledy rovněž vyhovět přísným požadavkům s ohledem na funkčnost v různých technických a praktických oblastech. Jejich integrační potenciál a neviditelné vlastnosti, například vliv na prostředí a vnitřní klima, jsou faktory, které rovněž přinášejí klid do myslí uživatelů.

Autor: Ing. Robert Hecl
Foto: Archiv firmy Ecophon