Jedno z nových znění akustické normy říká, že hodnota vážené stavební neprůzvučnosti je snížena u stěn na R‘w = 40 dB. Je navíc vyžadována pro všechny obytné místnosti.

Akustické cihly Porotherm splňují podmínky nové akustické normy

V nedávné době vstoupilo v platnost nové znění akustické normy ČSN, která mimo jiné stanovuje požadavky na akustické zdivo. Nové změny jsou opět o něco přísnější, a to i z důvodu neustálého nárůstu hluku ve venkovním prostředí. Hluk, jak je známo, výrazně škodí lidskému zdraví, a i proto byly zmiňované požadavky do akustické normy ČSN zařazeny.

Obecně platí, že člověk tráví uvnitř budov až 90 procent svého času. Proto je důležité věnovat akustickému zdivu pozornost. Ve Wienerbergeru můžeme konstatovat, že akustické cihly Porotherm splňují všechny požadavky, které akustická norma řeší. Pokud se tedy rozhodnete pro stavbu z těchto cihel, hluk zvenčí ani z jiných místností vás nikterak obtěžovat nebude.

Pozn.: Pro úplnost je třeba zmínit, že norma nikdy nedokáže obsáhnout rozmanitost materiálů různých výrobců a jejich použití. Na druhé straně ale dokáže určit podmínky, které musejí být splněny. Je poté na jednotlivých firmách, zda dají doporučení pro použití výrobků a jejich kombinací pro zajištění všech akustických vlastností, které stanovují předpisy.

Norma pro akusticky dělicí konstrukce požaduje stavební neprůzvučnost s označením R‘w. Oproti laboratorní hodnotě Rw se liší hodnotou dB a odsuvníkem (′) v názvu, který se velmi snadno přehlédne.

Korekce – norma a cihelné zdivo Porotherm

Jednou z vítaných změn je zpřesnění hodnot a větší přehlednost korekcí u vedlejších cest přenosu zvuku pro vzduchovou neprůzvučnost stěn. Korekce jsou jedním z prvních kroků prováděných při tvorbě předběžného návrhu akustického útlumu vzduchové neprůzvučnosti a vzniká přitom nezřídka i jedna z prvních chyb při návrhu volby správného zdiva. Výrobci stavebních materiálů totiž uvádějí akustické vlastnosti pro zdivo, a to včetně pojiva a omítek, vždy v hodnotách získaných během laboratorních měření. Ty však nereflektují způsob provádění a vliv šíření zvuku bočními cestami. Tato vlastnost se označuje jako laboratorní neprůzvučnost a označuje se Rw. Norma pro akusticky dělicí konstrukce však požaduje vážená stavební neprůzvučnost s označením R'w, která zahrnuje postranní cesty šíření zvuku.

Jde o to, že zvukový impuls se z jedné místnosti nešíří do sousední jen skrze jejich oddělující stěnu, ale také „postranními cestami“. To znamená stropem, podlahou a stěnami, které jsou na oddělující stěnu kolmé, takže je zvukový impuls také zvukově rozkmitá. Reálný prostup zvuku mezi sousedními místnostmi je tak vždy větší – někdy výrazně – než měří laboratorní test.

Základní rozdíl mezi těmito dvěma neprůzvučnostmi spočívá v hodnotách dB, které jsou v druhém, realistickém případě významně vyšší.

Cihly Porotherm se vyznačují velmi dobrým akustickým útlumem. Při jejich návrhu je důležité řídit se doporučeními Wienerbergeru ke korekcím, které jsou přibližně o 1 dB vyšší, než jsou korekce normy. Laboratorní hodnoty zdiva Porotherm jsou vždy stanoveny včetně příslušného pojiva a omítky. Rw materiálu je svázána s použitím a dodržením celé skladby konstrukce. V případě její změny může výrazným způsobem dojít ke změně deklarovaných hodnot. Tyto změny ale lze provádět vždy po pečlivém uvážení a posouzení konstrukce.

Akustické cihly Porotherm splňují všechny požadavky, které stanovuje nová norma. Pokud se tedy rozhodnete pro stavbu z těchto cihel, hluk zvenčí ani z jiných místností vás nebude nikterak obtěžovat.

Řešení akustiky v rodinných domech a bytových jednotkách

V rámci rodinného domu nebo bytové jednotky platí akustické požadavky stejně jako kdekoli jinde. Bohužel, v praxi se to často nedodržovalo. Dříve byl požadavek stanoven pro jednu akusticky chráněnou místnost v rámci bytu i rodinného domu ve výši stavební neprůzvučnosti R'w = 42 dB. Nové znění normy říká, že tato hodnota je snížena u stěn na R'w = 40 dB a zároveň je vyžadována pro všechny obytné místnosti. Novinkou je také požadavek na akustické ošetření dveří s hodnotou Rw = 27 dB.

Tabulka nejčastěji užívaného cihlového příčkového zdiva ukazuje vhodné a nevhodné typy stěn pro obytné mezipokojové konstrukce. Je možné použít i nevyhovující stěny za předpokladu, že neoddělují obytné místnosti. Příkladem je stěna mezi WC a koupelnou, u které tyto požadavky neplatí, a proto u ní můžeme použít zdivo s horšími akustickými parametry.

S Porothermem vše v normě

Úprava normy ČSN 73 0532:2020 s sebou přináší i zcela nové kategorie požadavků na akustické konstrukce v objektech. Pokud vás zajímá více o kombinaci těchto parametrů se zdivem Porotherm, můžete nahlédnout do tabulek, které jsou volně dostupné na webu společnosti Wienerberger.

Jestliže budete stavět nový rodinný dům nebo se chystáte na přestavbu bytové jednotky, rozhodně byste neměli brát akustiku vnitřního zdiva na lehkou váhu. Najděte si o vybrané cihle vždy veškeré potřebné informace a předejděte možným problémům. Nezapomeňte, že domov je především otázkou klidu a pohody.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv společnosti Wienerberger

1) redakčně upraveno