HELUZ přináší program pro statické posouzení zdiva

Nová aplikace na výpočet únosnosti pilířů a stěn s názvem „HELUZ stěna a pilíř v1.0“ je určena všem projektantům. Jde o ideální pomůcku při vytváření statických návrhů za použití zdiva HELUZ – podle zadané tloušťky a typu zdiva nabídne program interaktivně typy cihel, jejich pevnostní třídy, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva.

Program vychází z normou stanoveného výpočetního postupu s tím, že při výpočtu charakteristické pevnosti zdiva v tlaku zohledňuje také provedené zkoušky výrobce. Projektanti tak již nemusejí vyhledávat jednotlivé kombinace zdicích bloků a způsobu zdění v tabulkách ani sledovat případné aktualizace v tištěných cenících a příručkách. V případě, že jsou provedeny nové zkoušky, jsou výsledky následně ihned doplněny do vstupních dat programu.

Snadné ovládání

Velkou výhodou programu je jeho snadné ovládání. HELUZ stěna a pilíř v1.0 je zpracován jako pracovní sešit aplikace Excel. Pro výběr zdicího materiálu je k dispozici roletové menu, které se přizpůsobuje již zadaným hodnotám. Vstupy uživatele jsou označeny zeleně podbarvenými buňkami. Program automaticky hlídá případný neregulérní návrh, který označí červeně, a zobrazí vysvětlující poznámku. Konečné výsledky jsou pak opět barevně odlišeny.

Vlastní výpočet je uveden na prvním pracovním listu, který lze kdykoli dle potřeby přejmenovat nebo zkopírovat. To umožňuje mít v rámci jednoho souboru více posouzených prvků či mít pro jeden prvek více alternativních řešení různých kombinací. Jednoduchým „překliknutím” tak lze okamžitě porovnávat jednotlivé návrhy.

Software pro volné použití

Program, který byl vyvinut ve spolupráci s Katedrou zděných a betonových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT Praha, odpovídá EN 1996-1-1 (Eurokódu 6) a uživatelům je volně k dispozici na stránkách www.heluz.cz.

Autor: Věnceslava Šlechtová
Foto: Archiv firmy