Ilustrační foto: Garsya

Inženýrská komora varuje před tříštěním stavebně-technických předpisů

Praha 21. listopadu (ČTK) - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) varuje před tříštěním stavebně-technických předpisů a doporučuje, aby novela stavebního zákona stanovila jednu vyhlášku. ČTK to řekl předseda komory Robert Špalek. Z novely po schválení vládou podle ČKAIT vyplývá, že technickou vyhlášku, která určuje třeba výšku schodů, proslunění či podobu vjezdu do garáží, si budou moci vytvářet a schvalovat města Praha, Brno a Ostrava odlišně od celostátních pravidel, což komora inženýrů považuje za problematické.

"Podporujeme rozumně nastavené jednotné technické požadavky na stavby pro celé Česko. Nechceme různou kvalitu staveb. Není možné, řečeno s nadsázkou, aby se v Praze jezdilo vlevo a ve Středočeském kraji vpravo," uvedl Špalek. ČKAIT je největší profesní komora ve stavebnictví, zastřešuje 32.000 autorizovaných osob.

Aktuálně se v Česku staví podle dvou stavebně-technických předpisů. Hlavní město využívá dlouhodobě Pražské stavební předpisy, pro zbytek republiky se používají obecné stavebně-technické předpisy. "Už nyní to přináší problémy. Čím více samostatných předpisů, tím horší předvídatelnost a paradoxní zkomplikování povolování výstavby. Navrhujeme integrovat ověřené a fungující předpisy z obou stávajících norem do jednoho předpisu," řekl Špalek.

Představa, že v Praze, Brně nebo Kutné Hoře se bude stavět podle odlišných přepisů, se podle ČKAIT odchyluje od původního záměru zjednodušení a zrychlení výstavby. "Není to dramatické, nicméně je to zbytečně složité a nevede to ke slibovanému výsledku. Všichni budeme neustále ve střehu, zda města neschválila nějakou změnu. A v místech, kde se v jednom katastru budou potkávat dva různé přepisy, budeme složitě projednávat, co zde vlastně máme dodržet," uvedl Špalek. Obtíže by to podle něj přineslo mimo jiné projektantům a dalším technickým profesím.

Samostatné stavebně-technické předpisy požadují velká města. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec či Karlovy Vary se proto spojily v iniciativu City Deal a nechtějí, aby za ně stát rozhodoval o tom, co se má kde postavit. Argumentují tím, že deset největších měst Česka tvoří 78 procent ekonomiky země a stát je při plánování a rozvoji musí podporovat.

Špalek chápe, že velká města mají jiné požadavky než ta menší, či obce. Zároveň ale odmítá, že snaha o jednotné stavebně-technické předpisy by ovlivňovala územní plánování. Podle něj se malá města s organizacemi zastupujícími velká města na většině požadavků věcně shodují. Města chtějí vlastní předpisy jen kvůli asi pěti okruhům – umisťování staveb, oslunění, osvětlení, hluku, parkování, uvedl.

Podle něj lze i sporné otázky řešit v jedné vyhlášce. Umísťování staveb by mělo respektovat charakter zástavby. Je jasné, že stejná pravidla nemohou platit pro proluky uvnitř velkých měst,jejich okraje a malé obce, řekl. "Města by si u těchto stanovených témat mohla definovat své požadavky odlišnými koeficienty. Tím by měla svobodu samostatně rozhodovat při umísťování staveb a při několika málo technických otázkách podle svých specifických požadavků. Ostatní technické požadavky by byly všude stejné," míní Špalek.

Klíčovou otázkou podle ČKAIT je, kdo bude vyhlášky vydávat a na plnění metodicky dohlížet. Špalek si umí představit, že to bude ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), ale mělo by podle něj spolupracovat s odborníky a vytvořit prostor, aby města jednoduchým způsobem mohla stanovovat vlastní požadavky v předem vymezených otázkách spojených s umísťováním staveb.

Finální znění vyhlášky stavebně-technických předpisů MMR připravuje, měla by být hotová po schválení novely nového stavebního zákona. Podle Špalka by se na tvorbě jednotných stavebně-technických předpisů měly odborně podílet obě profesní komory, tedy i architektů. "V Evropě je trend sjednocování předpisů a nepřijde mi logické, že by se to u nás tříštilo. Jsou to předpisy chránicí veřejný zájem, kvalitu i bezpečnost. Proto se týkají každého z nás," uzavřel.

Autor: ČTK
Foto: Shutterstock