Díky svým vlastnostem splňuje izolační trojsklo Thermobel TRI<sup>©</sup> kritéria pro pasivní domy

Izolační trojskla Thermobel TRI

Okno je vznešeným prvkem domu, které propojuje interiér s okolní přírodou, vymezuje i otevírá daný prostor, rozšiřuje ho i ohraničuje. Především pak vpouští do budov světlo, a tak příznivě ovlivňuje náladu jejich uživatelů.

Na druhou stranu je na místě si říci, že každá stavba spotřebovává na svůj provoz určité a často nemalé množství energie na vytápění a jsou to právě okna, která mají výrazný vliv na konečný stav energetické bilance domu. Vytápění a klimatizace nesou zodpovědnost za 70 % energetické spotřeby budov. Stavební sektor proto hraje důležitou roli v procesu energetické hospodárnosti.

Díky svým vlastnostem splňuje izolační trojsklo Thermobel TRI© kritéria pro pasivní domy

Nižší spotřeba energie

Společnost AGC Glass Europe staví na své odborné kvalifikaci v oblasti vysoce účinných skel a vyvinula sklo s povlakem, které ušetří až 10 % z roční spotřeby energie v rezidenční výstavbě. Jedná se o nákladově efektivní řešení, do kterého se určitě vyplatí investovat.

Již dávno pryč jsou doby, kdy se v souvislosti s tepelnou izolací mluvilo pouze o izolačním dvojskle. V současnosti se pro snížení spotřeby energie na vytápění budov začínají ve velké míře prosazovat izolační trojskla. Ano, právě jedna tabule skla navíc dokáže snížit hodnotu Ug až na 0,5 W/(m2.K)!

Thermobel TRI© – tepelné zisky ze slunce

Thermobel TRI© (izolační trojsklo s použitím nízkoemisivních skel Planibel TRI) je nový typ trojskla speciálně vyvinutý společností AGC Glass Europe. Izolační trojsklo Thermobel TRI© vytváří v domě optimální životní klima a pomáhá snižovat spotřebu energie. Speciálně navržený nízkoemisivní povlak minimalizuje tepelnou ztrátu díky velmi nízké hodnotě U1).

Co je nejdůležitější – vysoká hodnota solárního faktoru2) umožňuje využití tepelných zisků ze slunce jako přírodního zdroje energie a vede tak k nejvyšším úsporám energie ve srovnání s podobnými dostupnými výrobky. To činí z izolačního trojskla Thermobel TRI© optimální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Díky svým vlastnostem splňuje izolační trojsklo Thermobel TRI© kritéria pro pasivní domy, jelikož přináší hodnotu Ug 0,7 W/(m²K) (požadavek pro pasivní dům = 0,8 W/(m²K)) a solární faktor 60 % (minimální požadavek = 50 %) (viz obr. 1). Díky svým výjimečným energeticky úsporným vlastnostem otevírá izolační trojsklo Thermobel TRI© nové dveře do kategorie nízkoenergetických a pasivních domů: dveře k trvale udržitelnému rozvoji.

Není to reklama, je to skutečnost!

Studie institutu ift Rosenheim (pokrývající 3 regiony reprezentující klimatické podmínky Německa) jasně ukázala výhody, jaké má používání izolačního trojskla Thermobel TRI©:

  • V novostavbě umožňuje ušetřit až 1500 kWh za rok ve srovnání se standardním izolačním trojsklem.
  • V případě renovace, pokud se izolační trojsklo Thermobel TRI© použije k nahrazení izolačního dvojskla s klasickými čirými skly, mohou úspory energie dosáhnout až 5000 kWh za rok. Více informací o studii na www.agc-tri.com nebo na stránkách www.YourGlass.com.
Energetické úspory v KWh za rok ve srovnání s izolačním dvojsklem Thermobel TopN+ ve třech regionech Německa
Klíčové údaje o sklech použitých ve studiích
Obchodní názevTyp zaskleníSloženíLTSFUg
Thermobel Top N+Izolační dvojskloPlanibel Top N+ 78611,1
Thermobel Top 1.0Izolační dvojskloPlanibel Top 1.0 70501,0
Thermobel TRI Top N+Izolační trojsklo2× Planibel Top N+ 70480,7
Thermobel TRIIzolační trojsklo2× Planibel TRI 72600,7
Thermobel TRI na ClearvisionIzolační trojsklo2× Planibel TRI na Clearvision 74630,7
Izolační dvojsklo je v sestavě 4-16-4,* povlak na pozici #3, naplněno 90 % argonu.
pozn. * hodnoty Ug platí i pro složení 4-15-4
Izolační trojsklo je v sestavě 4-14-4-14-4, povlaky na pozicích #2 a #5, naplněno 90 % argonu, s extra-čirou tabulí skla Planibel Clearvision umístěnou uprostřed, aby se zabránilo termálnímu šoku (standardní distanční rámeček).

Dalším důkazem o hospodárnosti izolačních trojskel s Planibelem TRI je certifikát od německého Passivhaus institutu. Dle tohoto certifikátu splňují tato izolační skla veškeré technické požadavky na použití v pasivních domech, jak je uvedeno výše.

V případě použití izolačního trojskla Thermobel TRI© tedy pomáháte planetě a zároveň šetříte energii a peníze!

Pokud Vás výrobek od společnosti AGC Glass Europe zaujal, více informací najdete na www.YourGlass.com nebo na www.agc-tri.com.

1 Hodnota U: součinitel prostupu tepla je množství tepla přenášeného (ve Wattech) přes plochu 1 m2 skla, které způsobí rozdíl 1 stupně Kelvina mezi interiérem a exteriérem budovy
2 Solární faktor: solární faktor je procentuální podíl celkové energie, t.j. tepla, která projde sklem
Autor:
Foto: Archiv AGC Glass Europe