Vizualizace prvního domu konceptu e4

Jak postavit zdravý a příjemný dům

Každý by v takovém domě rád bydlel, avšak představa o něm se liší člověk od člověka. A aby toho nebylo dost, liší se u každého jedince i v čase; je jiná, když dům plánujeme, jiná, když dům zabydlíme, a konečně i během užívání náš ideál často měníme... Existují ale konstanty, které se nemění, jsou měřitelné a na ty bychom měli myslet trvale.

Přední český a zároveň světový výrobce stavební keramiky, speciálně cihel, obkladů, dlažeb a pálené střešní krytiny (tašek), což jsou svojí podstatou přírodní keramické materiály, shrnuje nejdůležitější pohnutky, které působí na naše city anebo jsou vyžadovány ze strany společnosti, do zkratky e4: emoce, ekonomie, ekologie, energie.

Koncept e4 lze aplikovat jako metodu hodnocení na všechny stavební systémy, my ale zůstaneme u keramických, speciálně cihlářských stavebních výrobků. Geniální jednoduchost zkratky 4e si v tomto příspěvku dovolíme doplnit o pátou hodnotu, kterou je prostředí uvnitř domů (environment inside). A to nejen v zimě, na jaře a na podzim, ale i v létě, kdy často dochází k nepříjemnému přehřívání interiéru.

Cihly vyplněné vatou jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo dané tloušťky s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny

Vnitřní prostředí

Přírodní keramické materiály, o kterých je řeč, jsou trvale suché, stabilizují celodenní vnitřní teplotu. Ale s letními horky při mnohadenní expozici pod ostrým sluncem si poradí jen při správném návrhu domu. Tím se myslí nejen správné umístění oken a venkovní stínicí techniky, ale také tvar domu, jeho orientace a také jeho protisluneční řešení, to znamená barevné řešení fasád a zejména střech, či fasádní stínění. Důležitou roli hraje také zeleň v blízkosti domu. Cílem je co nejvíce snížit letní expozici domu intenzivním slunečním zářením.

Pozor na sluneční horka

Proč nezná oficiální stavební fyzika sluneční horka? Protože nepracuje se sluncem a do výpočtů dosazuje jen teploty vzduchu. Zde je příklad: referenční klimatický rok pro Hradec Králové uvádí nejvyšší celodenní průměrnou teplotu jen 27,7 °C, která nastala 20. června (v roce 2016). Letos či v jiných letech bude rekordní asi jiný den, ale teplotní průměry a extrémy zůstanou cca na stejné úrovni.

Tepelný technik léto neřeší. Zdá se mu to zbytečné, když je nejvyšší venkovní teplota v roce jen 27,7 °C a norma připouští bydlet ještě při pokojové teplotě 27 °C. Navíc je každý dům dobře chlazen podlahou, takže teplotní hranici 27 °C dům nemůže překročit.

Jenže dům, jehož ochlazované konstrukce byly zvoleny na spodní hranici doporučení pro pasivní dům, není ohříván jen teplým vzduchem, ale také a hlavně horkým sluncem. A to vyslalo v uvedený den na vnější povrch zkušebního domu 1503 kWh energie. Jde o dům o půdorysu 12 × 12 m s plochou střechou ve výšce 3,5 m nad terénem s celkovou plochou fasádních a střešních oken 22 m2. Co se vlastně stalo?

1) Celodenní zisk tepla prostupem obvodovými stěnami, střechou a okny na úrovni 47 Wh byl převážen ztrátami tepla podlahou ve výši 634 Wh.

2) Jen okny (faktor g = 0,5) prošlo se slunečním zářením do interiéru téměř 50 kWh tepla.

3) Na celý dům dopadlo v tento den celkem 1,503 MWh sluneční energie. V ceně elektřiny to představuje, počítáme-li cenu 4 Kč/kWh, částku za 6 012 Kč.

4) Část této energie se od střechy odrazila, část prošla okny dovnitř a zbytek ohřál fasádu domu a střechu (místy až k 80 °C), a konečně i povrchy oken z venkovní i vnitřní strany (cca až k 50 °C).

Po několika dnech tohoto slunečního ataku dojde k přehřátí interiéru i u nejlépe izolovaných domů, či právě u nich. Ochrana před letním přehříváním spočívá v tom, že dům na tento problém důkladně připravíme: jeho tvarem, orientací, stínicími předměty, povrchovými barvami (bílá či světlé barvy, nejlépe i na střechách).

Velmi důležitá je zeleň. Její „práce” s vedrem je fascinující. Zeleň vytváří stín, pohlcuje sluneční záření, aniž by se ohřívala, a pomocí obrovského výparného tepla intenzivně chladí prostředí.

První vrstvu zdiva tvoří impregnovaný cihelný blok Porotherm 38 TS Profi, další vrstvy budou realizovány "vatovkami" Porotherm 44 T Profi na tenkou maltu s vnějším přesahem 6 cm.

eMOCE

Domov z keramických materiálů umožňuje vysokou úroveň bydlení, a to z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky. Přírodní keramické materiály nevylučují žádné škodlivé látky a mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Díky nim se ve stavební konstrukci neakumuluje vlhko ani bakterie, netvoří se plísně či hniloba. Bydlení v domě z keramických stavebních prvků je zdravé a komfortní. Přírodní keramické materiály jsou navíc krásné a nadčasové. Z pálených materiálů lze snadno tvořit individuální architektonické řešení.

eKONOMIE

Stavba rodinného domu z keramického stavebního materiálu je rozumnou investicí. Moderní zdivo je totiž ověřenou a dobře známou stavební technologií, která v kombinaci s inovativními výrobky a způsoby instalace pomáhá snižovat náklady na realizaci stavby. Cihlové domy se střechou z pálených tašek mají navíc velmi dlouhou životnost – více než 100 let – a umožňují výhodné provozní náklady. Cihlový dům je rozumnou investicí.

eKOLOGIE

Cihly, pálené střešní tašky či keramické lícové cihly a dlažby z produkce společnosti Wienerberger jsou vyrobeny z přírodních surovin. Tyto suroviny, zejména jíl, patří mezi dostupné zdroje a získávají se s maximálním ohledem na životní prostředí. Cihlářské produkty jsou vyráběny převážně regionálně. Tím dochází k podpoře lokální zaměstnanosti a menšímu zatížení dopravou. To z nich dělá trvale udržitelné výrobky, šetrné životnímu prostředí.

eNERGIE

Postavit dům z cihlového zdicího systému a pálené střešní krytiny znamená, že lze v součinnosti s dalšími pokročilými technologiemi a promyšlenou architekturou dosáhnout jakéhokoliv stupně energetické účinnosti až po energeticky soběstačný dům, který se obejde bez energetické přípojky. Cihlový dům s velkou tepelnou izolací a akumulační schopností k tomu má nejlepší předpoklady.

Kvalitní cihlový dům dokáže již dnes splnit všechny i energetické požadavky na dům definovaný Evropskou unií, které vstoupí v platnost v roce 2020. Dokáže i mnohem víc. Mezi jiným řeší i letní energetiku budov, kterou oficiální stavební tepelná technika, založená na teplotách vzduchu, přehlíží či nezná. Přitom je známo, že chlazení je 3× energeticky náročnější, než vytápění.

Související články

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: archiv Wienerberger