Jednoduchá a rychlá izolace stropů nad nevytápěným prostorem

V místnostech nad nevytápěnou garáží, suterénem nebo sklepem pociťují obyvatelé často chlad od podlahy. Podstata řešení tohoto problému spočívá v minimalizaci průniku tepla podlahou dolů do studených prostor, tedy v zateplení stropu pod vytápěnou místností.

Při řešení tohoto problému se často v první fázi zkoušejí různé koberce, podlahové krytiny a vrstvy s vysokou dotykovou teplotou. V druhé se zvažuje podlahové vytápění, pro které ovšem bývá velmi málo místa; z nouze by ho zřejmě šlo zrealizovat bez spodní tepelné izolace, ovšem pak bychom vytápěli jak podlahu v obytném prostoru, tak strop sklepu či garáže.

Když pórobeton hřeje od nohou

Pokud investor zateplí podzemní garáž, suterén nebo sklep, lze při použití Ytongu Multipor ušetřit až 10 % celkové spotřeby energie na vytápění. To je statistický odhad, který vychází mj. ze skutečnosti, že strop nad nevytápěným suterénem – zejména u starších staveb – bývá řešen stejně, jako strop mezi vytápěnými místnostmi nad sebou, tzn. bez tepelné izolace.

Tepelná izolace Ytong Multipor má oproti jiným a běžným tepelným izolantům zajímavé výhody. Zastavme se u nich.

Multipor: velká konkurence pro tradiční izolanty

Jak název napovídá, tato tepelná izolace vychází z pórobetonu osvědčené značky Ytong. Její „receptura” ale podstoupila zásadní vývoj.

Díky extrémnímu odlehčení mají desky Ytong Multipor srovnatelné tepelněizolační schopnosti, jaké známe u tradiční izolace stejné tloušťky (tepelná vodivost: λ = 0,045 W/(m.K), tepelný odpor: 2,22 m2.K/W pro tloušťku 100 mm). Klíčové je také zachování vlastností pórobetonu, mezi kterými vyniká minimální difúzní odpor. Tím se mj. eliminuje vznik tepelných mostů na přechodech materiálů.

Ytong Multipor je vhodný i na zateplení stropů sklepů panelových domů, jež procházejí rekonstrukcí, jejíž cílem je snížení jejich energetické náročnosti. Vzhledem k vysokému počtu bytů v takzvaných panelácích představuje Multipor široce používaný materiál blízké budoucnosti. Deska Ytong Multipor o tloušťce 80 mm jednoduše nalepená pod strop dokáže přinést úsporu v nákladech na vytápění až do výše 8 %. Kontaktní obložení stropu nebo jiné vodorovné konstrukce podzemního nebo přízemního podlaží se většinou provádí deskami o tloušťce 50 až 100 mm.

Poznamenejme, že zdivo Ytong je tradiční a oblíbený systém jednovrstvého zdění (což díky vysokým izolačním parametrům pórobetonu bezpečně postačuje pro kategorie energeticky úsporných a nízkoenergetických staveb), ale produktem Ytong Multipor vychází výrobce vstříc všem, kteří z různých důvodů preferují dodatečné zateplování.

Požární i mechanická odolnost na jedničku

Při výběru izolantu v prostorech, kde je zvýšené riziko požáru (garáže, kotelny apod.), představuje zásadní hledisko požární odolnost, ke které obklady Ytong Multipor podstatným způsobem přispívají. Materiál nehoří, a pokud dojde k požáru v suterénu nebo v garáži, neuvolňují se z něj jedovaté plyny, jež by mohly ohrozit obyvatele domu nebo hasiče. Tepelněizolační desky Ytong Multipor splňují kritéria třídy A1 podle normy EN 13501–1. Pro přibližné srovnání si můžeme říci, že 1 mm Multiporu nahradí 1,5 mm krytí výztuže betonem.

Pórobetonový obklad se nemusí omítat. Zcela splňuje nejen estetické a další požadavky, ale také si udržuje svou mechanickou odolnost oproti jiným materiálům (polystyren, minerální vata apod.). Pokud se ale stavebník rozhodne pro finální povrchovou úpravu, může tím jen získat. V případě omítnutí vznikne výrazně pevnější a odolnější podhled, který vykazuje podobné znaky jako zděná omítnutá stěna. Takto upravený strop lze pak dále natírat, obecně se v tomto případě doporučují kvalitní silikátové barvy.

Suterénní prostory nebo garáže mohou být vystaveny působení vlhka, v krajním případě může dojít k zatečení vody. Testování různých izolačních materiálů prokázalo, že Ytong Multipor nejlépe odolává případnému zatopení. Desky z polystyrenu nebo minerální vaty se musí po zatečení většinou odstranit – buď brání vysoušení podkladové konstrukce, nebo slehnou a ztratí tepelněizolační schopnosti. Multipor si zachovává stabilitu i všechny požadované vlastnosti.

Snadná práce pro řemeslníky

Ytong Multipor se lepí na rovný podklad za použití prodyšné malty Multipor (s níž se i stěrkuje), pro lepší uchycení se může (ale nemusí) fixovat jednou talířovou hmoždinkou se šroubovacím ocelovým trnem. Šikovní pracovníci se s Multiporem nenadřou. Rozměr i hmotnost desek jsou optimalizovány pro ruční manipulaci. Do požadovaného tvaru se dají upravovat obyčejnou pilkou na dřevo, což vyhovuje například tam, kde musíme obklad pečlivě tvarovat kvůli vedením inženýrských sítí, vzduchotechniky nebo tam, kde je povrch velmi členitý. Pro zpracování 1 m2 je potřeba 10–15 minut.

Ušetřit se dá i na dražším materiálu

Jediný aspekt, který může ztěžovat investorům rozhodnutí pro Ytong Multipor, spočívá v ceně. Každá stavba má individuální řešení a ekonomický propočet je třeba zajistit vždy na míru konkrétní realizace. S tím mohou poradit i techničtí a energetičtí poradci Ytongu, kteří běžně počítají spotřebu materiálu. Na tomto místě ale připomeňme obecné souvislosti ekonomického propočtu.

Jednu z nejvyšších položek ve stavebnictví tvoří bezpochyby náklady na pracovní sílu. To je ukazatel sledovaný nejen velkými developery, kteří zejména v této době usilují o minimalizaci pořizovacích nákladů. Jak bylo řečeno, desky Ytong Multipor lze při správné aplikaci považovat za „pohledový” materiál. I když můžeme použít dodatečné armovací stěrky, na rozdíl od aplikace polystyrenu nebo minerální vlny to není nutné. Díky přesnosti a jednoduché montáži vytvářejí desky i bez omítnutí esteticky kvalitní finální vzhled. Tím dochází k značné finanční i časové úspoře celé realizace. Sekundární úspora pak může vznikat v prostorách, které vykazují vlhkost nebo kde může dojít k zatopení. Zatímco ostatní izolanty je třeba z konstrukce odstranit, Multipor nikoliv.

Zkráceně řečeno, kdo při výběru materiálu uvažuje v kontextu celé výstavby a budoucího provozu objektu, může s Ytongem Multipor získat nejen řadu unikátních vlastností, ale také ušetřit.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy