Vybíráme nejlepší způsob tepelné izolace

O tepelných izolacích toho bylo napsáno již mnoho. Je jich více druhů, používají se v odlišných částech staveb, vyrábějí se z různých materiálů a dnes patří prakticky neodmyslitelně ke každému typu stavby s udržovanou vnitřní teplotou. Hodnotit je bývá složité i pro projektanta nebo architekta. Vždy velmi záleží na konkrétním použití.Tento článek by měl odhalit pohled širší veřejnosti. Nastíníme typy izolací, vy vyberete ty nejsympatičtější. A dáte jim tak možnost představit se i na veletrhu Infotherma.

V minulosti vyšel na našem portálu článek Tepelné izolace – přehled, materiály, druhy, způsoby použití (článek jsme v roce 2019 aktualizovali; poznámka redakce). Tento článek naznačoval, že od doby, kdy se zateplovalo prakticky jen skelnou vatou, uplynulo mnoho let, a popisoval základní rozdělení tepelných izolací, které bylo možné sehnat. Nyní se podíváme, jaké možnosti jsou koncem roku 2014. A budeme konkrétnější.

Způsoby zateplení obvodové stěny:

Tepelněizolační fasádní obklad LITE-PANEL

Jedná se o výrobek z polyuretanové pěny, který přináší nejen vysokou tepelnou izolaci, ale i širokou škálu pohledových řešení. Pohledová vrstva je z kompozitního betonu a vypadá jako štípaný kámen (λ = 0,020 – 0,023 W/(m·K)).

Více informací o tepelněizolačním fasádním obkladu najdete v článku Tepelněizolační fasádní obklad LITE-PANEL.

LITE-PANEL

Ytong Multipor

Ytong Multipor jsou minerální tepelněizolační desky z pórobetonu s přednostmi masivního zdiva. Jsou tvarově stálé, mají vynikající paropropustnost, nehořlavost a jednoduchou aplikaci. Použití je možné nejen v exteriéru, ale rovněž v interiéru (λ = 0.045 W/(m·K)).

Více informací o tepelněizolačním fasádním obkladu najdete na v článku Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva.

YTONG Multipor

Tepelné izolace uvnitř stavebního materiálu

Od roku 2012 se začaly vyrábět tepelné izolace integrované do stavebního materiálu. Nejznámějšími výrobci jsou společnosti Wienerberger, Xella a Heluz.

POROTHERM T Profi

Cihly broušené POROTHERM T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Cihly jsou určeny pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, pro obvodové zdivo s vysokou tepelnou izolací bez další izolace na fasádě. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). (λ = 0,075 W/(m·K))

Více informací naleznete v článku Cihla plněná vatou POROTHERM 42,5 T Profi s unikátní samolepicí fólií

HELUZ Family 50 2in1

HELUZ Family 50 2in1 je název výrobku, který v sobě spojuje vlastnosti kvalitního zdicího materiálu a tepelné izolace. Do dutin cihel, které jsou běžně vyplněny pouze vzduchem byl vložen expandovaný polystyren, jež brání přenosu tepla sáláním dvou navzájem protilehlých stěn. Jedná se o ideální materiál pro výstavbu domů s téměř nulovou potřebou energie(λ = od 0,058 W/(m·K)).

Více informací naleznete v článku HELUZ Family 50 2in1 - nová cihla s integrovanou izolací.

HELUZ Family 50 2in1

YTONG Energy+

Tvárnice, která dosud nebyla uvedena na český trh je složena z jádra z pórobetonu YTONG Multipor a interiérové a exteriérové strany z pórobetonu YTONG. Jednotlivé vrstvy zde plynule přecházejí jedna v druhou bez lepených styčných ploch. Při tloušťce stěny 50 centimetrů dosahuje tvárnice hodnoty λ v suchém stavu 0,058 W/(m·K), ale vyrábějí se rovněž v tloušťce 40 centimetrů při které je λ v suchém stavu 0,062 W/(m·K).

Více informací naleznete v článku YTONG Energy+ – Xella vyvinula novou pórobetonovou tvárnici.

Tvárnice YTONG Energy+
1 – Interiérová strana (pórobeton YTONG o hustotě 340 kg/m3 a tloušťce 15,5 cm)
2 – Izolace (pórobeton YTONG Multipor o hustotě 115 kg/m3 a tloušťce 18 cm pro 40 cm tvárnici resp. 28 cm pro 50 cm tvárnici)
3 – Fasádní strana (pórobeton YTONG o hustotě 340 kg/m3 a tloušťce 6,5 cm)

Zateplovací systémy

Cemix THERM P SILVER

ETICS Cemix THERM P SILVER vychází z certifikovaného Cemix THERM P (podle NV ČR č. 190/2002 Sb. a ETAG č. 004). Místo bílého pěnového polystyrénu (EPS) je zde použit šedý EPS, jehož deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,032 W/(mK) je o cca 20 % lepší. Je určen pro profesionální zateplení obvodových stěn rodinných, bytových, průmyslových či administrativních budov, zejména v nízkoenergetickém či pasivním standardu. Pro řešení povrchu jsou vhodné strukturální pastovité omítky Cemix na akrylátové, silikátové, silikonové či v silikonsilikátové bázi ve velmi široké nabídce barev.

Více informací naleznete v článku Zateplovací systém Cemix THERM P SILVER.

Schéma zateplovacího systému Cemix THERM P SILVER

ES - Ekocell Siding

Zateplovací systém ES – Ekocell Siding je určen pro dodatečné zateplování fasád prakticky všech typů staveb. Jedná se o systém z patentovaného kotevního roštu, který se přes tepelně-izolační a aretační podložky kotví přes hmoždinky k stávající stěně. Tepelný izolant z celulózy se nachází uvnitř systému a je překryt vodotěsnou a difuzně propustnou folií. Povrch fasády tvoří lamely a doplňky Vinyl Siding od fy CertainTeed (USA), upevňované na latě, které vymezují odvětrávací vrstvu fasády. V alternativě svépomocné montáže lze nahradit foukanou celulózu Watisol deskami minerální vlny.

Zateplovací systém ES - Ekocell Siding

Ecorock FF – komplexní fasádní zateplovací systém ROCKWOOL

Základem tohoto fasádního zateplovacího systému je nehořlavá izolace z kamenné vlny, unikátní deska Frontrock MAX E s patentovanou dvouvrstvou technologií. Spolu s ní toto řešení dotváří stavební chemie a omítkové směsi nezbytné pro celkovou realizaci fasády. Deska Frontrock MAX E poskytuje díky dvouvrstvé struktuře nejen tepelnou izolaci, ale i dostatečnou pevnost a pružnost. Horní tuhá vrstva je odolná proti riziku mechanického namáhání, nabízí lepší přídržnost stěrkové hmoty a umožňuje plynulou a rychlou montáž. Měkčí flexibilní spodní vrstva desky se dokáže přizpůsobit fasádě.

Více informací naleznete v článku Ecorock FF – nový komplexní fasádní zateplovací systém ROCKWOOL.

Kontaktní fasádní zateplovací systém (ETICS) ECOROCK FF s Frontrock Max E


Minerální vata

Minerální vata patří již několik let mezi nejpoužívanější tepelné izolace a vzhledem k poměru ceny, vlastností a výsledného efektu tak bude nejspíš i v budoucnu. Výhodou může být její odolnost proti ohni, dobrá zvuková izolace či vysoká paropropustnost, díky které umožní minerální vata domu dýchat. Pozor si musíme dát na dlouhodobou vlhkost.

Mezi nejznámnější výrobce patří společnosti jako KNAUF INSULATION, Isover, Rockwool či Ursa (λ = od 0,035 W/(m·K)).

Pěnový polystyren, EPS

Pěnový polystyren rovněž patří mezi velmi často užívané izolanty. Často ho naleznete nejen jako izolaci obvodového pláště, ale rovněž základů či podlah. Důvod je zřejmý. Oproti minerální vlně má velmi dobrou pevnost v tlaku. Další výhodou může být nízká nasákavost a objemová stálost. Pozor si musíme dát na teplotu. Vystavíme-li polystyren teplotě nad 75 °C, což se v teplých letních měsících může stát, dochází k jeho zrychlené degradaci (λ = od 0,032 W/(m·K)).

Izolace z pórobetonu

Pórobeton byl dříve známý spíše jako materiál vhodný pro zdivo. Dnes si ho však můžeme spojit i s tepelným izolantem. Jedná se o tvárnice, které mají podobné tepelněizolační schopnosti jako polystyren nebo minerální vlna. Zachovávají si však všechny důležité vlastnosti pórobetonu, jako jsou minimální difuzní odpor, vysokou mechanickou odolnost a jedinečné požárně izolační schopnosti. Složení výhradně z přírodních surovin, jakými jsou vápno, písek, cement a voda, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu.

Polyuretanové pěny

Jedná se o typ izolantu, který není v České republice až tak rozšířený, ale rozhodně má na trhu své místo. Historie výroby sahá až do roku 1969, kdy s touto technologií přišli bratři Gusmerové v USA. Jedná se o makromolekulární plast na převážně organické bázi a vzniká vzájemnou reakcí dvou složek. Po jejich smísení v přesně stanoveném poměru se vytváří kysličník uhličitý, který vznikající polyuretanovou hmotu napění do formy tvrdé pěny s uzavřenou mikroskopickou buněčnou strukturou, díky které má pěna výborné tepelněizolační vlastnosti a je zcela nenasákavá. Tvrdá polyuretanová pěna je po vakuu nejlepším tepelným izolantem s hodnotou měřeného součinitele tepelné vodivosti λ = 0,020 – 0,023 W/(m·K). Mezi další výhody patří o obrovská tepelná odolnost a vysoká pevnost v tlaku.

Foukaná izolace

Foukaná izolace je stavební materiál, který se aplikuje foukáním hadicí do konstrukce stavby. Nejčastěji se jedná o celulózovou nebo minerální izolační hmotu , která se vyrábí recyklací novinového papíru či vytahováním jemných vláken z horniny. Přísady, které se do těchto materiálů dávají následně zaručují potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům. Foukaná izolace má široké využití a kromě zajímavých tepelně izolačních vlastností je výhodou také nulový odpad, schopnost vyplnit všechen izolovaný prostor i jinak nedostupná místa, rychlá a čistá realizace a další. (λ = od 0,039 W/(m·K)

Autor:
Foto: Archiv firem