Keramické fasády AGROB BUCHTAL – trvanlivost šitá na míru

Fasády budov provedené způsobem zavěšení keramických desek na spodní nosnou konstrukci není určitě možné aplikovat na všech stavbách. Jejich použití je třeba důkladně promyslet. Na jedné straně nám nabízejí ideální vlastnosti, především provětranou vzduchovou mezeru mezi keramickou deskou a budovou, dále možnost dokonalého zateplení minerální vlnou v jakékoli tloušťce a v neposlední řadě prakticky neomezenou životnost. Na druhé straně mají svůj jednoznačný vzhled, vytvořený jednotlivými pravidelnými čtyřhrannými deskami, který každé stavbě nemusí sedět a jejich pořizovací cena je řadí do kategorie nadstandardních stavebních výrobků.

Takto obložené budovy ale získávají fasádu, která v budoucnu neklade žádné nároky na svoji údržbu. Toto smělé tvrzení si může dovolit vyřknout v současné době pouze jeden celosvětový výrobce keramických desek. Jedná se o německou společnost AGROB BUCHTAL se sídlem v bavorském Schwarzenfeldu, která náleží do široké rodiny koncernu Deutsche Steinzeug. Od roku 2000 se tady totiž používá pro konečnou úpravu povrchu keramických desek speciální technologie, jež je založena na japonském patentu HYDROTECT1.


1000 m2 HYDROTECT fasádní plochy vyčistí vzduch tak jako 70 středně vzrostlých stromů

S touto trvanlivou úpravou se stává povrch desky dokonale hydrofilním a antibakteriálním. Výborná celosmáčivost povrchu zajistí (při dešti nebo oplachu), že voda je přitahována k povrchu desky a dostává se až pod špínu, která se na desce nashromáždila z prachu a mastnoty venkovního prostředí. Jakmile je jí dostatečné množství, sklouzne se po desce dolů k zemi vlastní vahou i se znečištěním a fasádní deska je opět čistá.

Jednoduché upevnění Kera Twin K15

Antibakteriálnost zabraňuje tvorbě mechů, plísní a řas a díky aktivnímu kyslíku, který se na povrchu desky vytváří, je zajištěno, že 1 000 m2 Hydrotect fasády vykoná stejnou službu pro čistotu ovzduší jako přibližně 70 středně vzrostlých stromů, a to už stojí jistě při dnešním environmentálně šetrnému stavění za úvahu. V letošním roce se Hydrotect nově objevuje i na neglazovaných přírodních deskách Kera Twin, které se těší stále velké oblibě (pozn. autora: ukázky funkce a realizací povrchové úpravy Hydrotect na keramických obkladech naleznete na adrese www.agrob-buchtal.de).

Široká škála rohových tvarovek a lamel

Nejen úprava povrchu odlišuje bavorskou keramičku od ostatních. Jejich 8 mm tenké velkoformátové fasádní desky KerAion, které zazářily v 70. letech minulého století po své premiéře na světové výstavě v Hannoveru, a jejich mladší sourozenec, dutinková deska KeraTwin se zámkově tvarovanou spodní a horní hranou, nám nabízejí nejen standardně vyráběné formáty a barvy, ale snaží se vyhovět každému projektu a přání. Musí se ovšem jednat o objekt většího rozsahu přibližně 500 m2 a více. V praxi to znamená, že pokud zákazníka neuspokojí široká základní škála, je k dispozici cca 15 000 dalších glazur a barev. Rozměr desek také není ničím omezován. V rámci jednoho projektu se běžně dodává i několik desítek atypických formátů.

Rohová tvarovka Kera Twin

Základní formáty desek:

KerAion: 60 x 60, 60 x 90, 90 x 90, 90 x 120 a 120 x 120 cm a pro rok 2007 nově zajímavý formát 120 x 60 cm.
Kera Twin: 40 x 20, 50 x 25, 50 x 30, 60 x 25, 60 x 30, 120 x 30 a 120 x 25 cm.

Realizace fasád v systému Kera Twin - rekonstrukce ubytovny Juliska, Praha

V sortimentu nechybějí ani drážkované desky, zvlněné desky, keramické rohové tvarovky nebo lamely pro vytvoření slunolamu nebo krycích žaluzií. V letošním roce se rozšíří nabídka glazovaných desek Kera Twin a KerAion, ve které se objeví design podobný zkorodovanému kovu nebo moderní betonový a kameninový vzhled povrchu.

Realizace fasád v systému Kera Twin - sídlo společnosti UNIQA v Praze v Dejvicích

Při vlastním návrhu fasády je k dispozici řada odborníků v architektonickém servisu firmy, kteří nabízejí pomocnou ruku. A tu je určitě dobré přijmout z důvodu optimalizace použitých formátu a návrhu technických detailů fasády. Veškerou technickou konzultaci je také možné řešit přímo u výhradního zastoupení v České republice u společnosti CERAM OBJEKT, která má s těmito fasádami praktické zkušenosti od roku 1992 a stojí za ní celá řada zajímavých realizací.

1 Poprvé se v ČR podrobněji Hydrotect popisoval v časopise Stavebnictví a interiér v č. 5/2001 v článku Jak funguje Hydrotect od autora Jiřího Hejhálka: Jak funguje Hydrotect®

Část citujeme: Hydrotect je speciální neviditelná povrchová úprava keramických obkladových prvků, jejímž základem je několik mikronů silná vrstva oxidu titaničitého s převažujícím podílem krystalické formy anatasu nanesená a samostatně vypálená na lícovém povrchu obkladového prvku. Tato vrstva vykazuje pozoruhodné efekty vycházející z fotokatalytických vlastností TiO2. Jsou to především antibakteriální účinky a velmi vysoká smáčivost povrchu vodou a jinými polárními kapalinami. Četnými pokusy bylo také prokázáno, že povrch TiO2 je schopen oxidovat různé chemické sloučeniny včetně organických látek, u nichž oxidace probíhá až na oxid uhličitý a vodu. Tím dochází k částečnému čištění a likvidaci nepříjemného zápachu. Podobně jsou napadány i živé buňky, takže povrch likviduje mikroorganismy, brání růstu řas, plísní a choroboplodných zárodků. Od té doby v časopise Stavebnictví a interiér bylo publikováno dalších 15 článků, kde se o této speciální úpravě píše.

Autor: Pavel Brabec
Foto: Archiv firmy CERAM OBJEKT s.r.o.