Foto: WH_Pics

Klíčové problémy tuzemského stavebnictví očima cihlářů

Cihláři jsou spojeni pupeční šňůrou s celým tuzemským stavebnictvím, s nímž do značné míry sdílí i problémy. Daří-li se bytové výstavbě, profitují i výrobci cihel. A ačkoli současná turbulentní doba staví podnikatele v tomto oboru před velké výzvy, jejich návyk rychle se adaptovat na nové situace jim pomáhá celkem dobře zvládnout i tento mimořádný rok. Zeptali jsme se současných i bývalých členů Cihlářského svazu Čech a Moravy, s jakými nesnázemi se musí aktuálně potýkat.

Momentálně nás nejvíce limituje naše výrobní kapacita, která nepřímo vychází také z nedostatku pracovních sil právě ve výrobě. Nedostatečná výrobní kapacita je navíc umocněna převisem poptávky nad nabídkou a omezenými možnostmi dopravy na našem území. Dalším významným elementem je současný nárůst cen za energie a emisní povolenky. Situaci také neulehčují nejasnosti ohledně vládních opatření spojené s nemocí Covid 19. V neposlední řadě nás v podnikání limituje chybějící koncepce dostupného bydlení a jeho podpora ze strany vlády a samosprávy,“ říká Robert Krestyn ze společnosti Wienerberger (WB), který zároveň navrhuje i řešení: „Některé kroky již podnikáme. Snažíme se minimalizovat odstávky výrobních závodů, optimalizujeme šíři našeho sortimentu a vypomáháme si zahraničními dodávkami v rámci koncernu WB pro Česko. Dále pro naše závody zajišťujeme nové pracovníky, které čerpáme především ze zahraniční Wienerberger Akademie a využíváme také naší tradiční podpory učňovských a středních škol. Zároveň maximálně chráníme zdraví našich zaměstnanců proti nemoci Covid 19, a to opatřeními, které koordinovaně řídí náš krizový štáb. V otázce dostupného bydlení jsme společně s našimi partnery z Cihlářského svazu Čech a Moravy otevřeli diskuzi, ve které se snažíme vytvořit jasnou a konkrétní podporu bydlení nejen pro mladé rodiny.

Zneklidňující oblasti

Vidím dvě oblasti, které mě zneklidňují: Jednak diskuse kolem již přijatého nového stavebního zákona a druhou spatřuji v nepředvídatelném vývoji cen energií. Trh je absolutně nečitelný. Predikce vývoje budou obtížné a může to mít nedozírné následky pro výrobce i spotřebitele,“ říká Jan Fiala z Cihelny Šterboholy a tajemník Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM).

Prudké zdražování materiálu, které se však netýká cihel, dál pokračuje strašidelným tempem a nic nenasvědčuje tomu, že by se měly ceny v příštích měsících stabilizovat. Lidé dnes zaplatí za některé položky i několikanásobek ceny před pandemií. Výrazně zdražilo hlavně dřevo, železo nebo polystyren. Jiné položky je zase problém vůbec sehnat. To se pochopitelně odráží i na rostoucích cenách nemovitostí a stavebních prací.

Foto: Dmitry Kalinovsky

Ekologická politika

V současnosti jsou problematické rychle rostoucí a pro rok 2022 jen částečně předvídatelné ceny energií a emisních povolenek. Problematika energií je všeobecně známá, cena povolenek překročila v polovině listopadu dříve nemyslitelnou hranici 70 euro a některé studie EU počítají s cenami i nad 100 eury. To samozřejmě zdražuje vstupy, následně pak i ceny našich výrobků a ty již nyní narážejí na limity kupní síly řady potenciálních zákazníků, protože většina ostatních stavebních materiálů zdržuje ještě více, roste cena dopravy a práce. Řada schválených hypoték tak nebude stačit na uskutečnění stavebního záměru,“ říká Ing. Petr Stejskal ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl.

V dlouhodobějším horizontu je opravdovým limitem dosud nejasná energetická politika EU, energetická koncepce ČR vzhledem k FIT F55 a připravovaná taxonomie EU, která určí, které energie a technologie budou dostatečně zelené, aby mohly být podporovány z Modernizačního fondu či jiných veřejných zdrojů financování. Bez vyjasnění této otázky a bez přenesení nově vznikajících technologií z laboratoří do forem vhodných pro průmyslové využití (např. využití vodíku jako zdroje zelené energie) se žádnému výrobci – nejen ve stavebnictví – nebude chtít do investic na rozšíření výrobních kapacit. A pokud se má opravdu ročně stavět 40 000 bytů, jak stojí v programovém prohlášení nastupující vlády, a máme zvládnout ambiciózní cíle renovační vlny, budou tyto kapacity nutné,“ dodává Stejskal.

Nedostatek a vysoká cena stavebních materiálů velmi komplikuje výstavbu či rekonstrukce nemovitostí. Realitní trh již několik let prochází krizí kvůli malé výstavbě bytů a domů. V následujících letech tomu ale nebude jinak. Ceny proto začínají ještě rychleji růst, a to právě z důvodu cen stavebnin. Z průzkumu CEEC Research navíc vyplývá, že přes 60 procent stavebních firem své stavby přeceňuje. Pokles cen se tak v dohledu nedá očekávat. Přecenění se však týká v menšině právě probíhajících staveb. To trápí jak zájemce o bydlení, tak samotná města, která na zdražování materiálů také doplácí.

Foto: OlegRi

Zdražování přináší nejistotu

Zdražování o stovky procent přináší do stavebnictví v ČR obrovskou nejistotu. Pro některé podnikatele může nedostatek stavebního materiálu znamenat konec podnikání. Skutečnost, že materiál není možné včas nakoupit, ohrožuje i dodržení smluvních termínů. Problémy se nemusejí týkat jen stavebních firem, dopady mohou být na celý dodavatelský a subdodavatelský řetězec.

Problém s dostupností materiálu na trhu, včetně lhůty jeho dodání, jde kompletně za zhotovitelem stavebního díla – a to včetně sankcí za případné nesplnění termínu. Obdobné potíže však řeší i subdodavatelé, kterých se problémy s dodržením závazků týkají úplně stejně. Výsledkem pak je zdržení na celé stavbě.

Důsledky současné situace by mohly při tomto déletrvajícím stavu být dramatické. Zastavování staveb, snížení objemu stavební výroby a z toho vyplývající dopady na celou ekonomiku. Stavebnictví je svým podílem na HDP zhruba srovnatelné s automobilovým průmyslem, a všichni bychom si tedy měli uvědomit, že jakmile krize zasáhne stavebnictví, daný stav bude velmi těžko napravitelný. Je potřeba udržet investiční ‚apetit‘ na současné úrovni a na stavebních investicích nešetřit.

Najdou se i tací, kterým nejvíce vadí současná anticovidová opatření. „Nejvíce mě limituje covid, je problém cestovat po Evropě, nikdo nechce jezdit do zahraničí atd. Jsem již v důchodu a zabývám se nákupem a prodejem použitých strojů pro cihlářský a keramický průmysl a cestovat potřebuji,“ říká Ing. Bohuslav Kubeš ze společnosti Kubeš, keramik.

Foto: Leo Pakhomov

Nemá kdo stavět a vyrábět

Nedostatek kvalifikované pracovní síly v důsledku přijatých karanténních opatření, opakované vyhlašování nouzového stavu, uzavírání hranic, nedostatek stavebního materiálu, odsouvání termínů pro dokončení projektů, tragické povolování staveb a postupné zpožďování celého dodavatelského řetězce. V letošním roce se však k tomu přidal i rekordní růst cen stavebních materiálů (a jejich občasný nedostatek), který si vynucuje rekalkulace cen již nasmlouvaných zakázek. Dokončení projektů znatelně negativně ovlivňuje i inflace. Pro některé firmy jsou zakázky natolik ztrátové, že od nich raději odstoupí.

Stavební firmy tak preferují práce na větších projektech, které jsou často zadávány veřejným sektorem. Naopak menší soukromé zakázky jsou vytěsňovány, protože na ně chybějí schválené rozpočty. Stavebním firmám se nedaří dodržovat schválené rozpočty, protože materiály rychle zdražují. To může vést k nedokončení mnoha projektů, u kterých dojdou finanční zdroje. To je pouze výčet těch nejzávažnějších problémů, s nimiž se musí současné tuzemské stavebnictví vypořádávat.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně upraveno, Zdroj: www.cscm.cz