Koncept digitálního plánování Xella blue. sprint má přínos pro investory, architekty i realizační firmy

Koncept digitálního plánování Xella blue.sprint umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a řešit projekty komplexně s důrazem na rychlost, kvalitu a efektivitu výstavby. Jednou z jeho tváří ve společnosti Xella je architekt Zdeněk Podlaha, BIM manažer CZ & SK, se kterým jsme o současnosti i budoucnosti digitálního plánování diskutovali.

Koncept Xella blue.sprint není na českém stavebním trhu dlouho, přesto si už na něm našel své pevné místo. Pomocí této služby optimalizuje společnost Xella projekty již od fáze předprojektových příprav a studií. Ke své činnosti využívá data z digitálních dvojčat řešených staveb, které buď vytváří vlastními silami z 2D podkladů investorů, nebo využívá BIM modely svých zákazníků. Součástí služby je především doporučení vhodného konstrukčního systému. Pro zvýšení efektivity staveb, zejména z hlediska úspory času, pracovní síly a materiálu, se nejčastěji využívají technologie mechanického zdění pomocí stavebních jeřábků. Tato technologie umožňuje kombinovat stavební prvky nejen s takzvanými velkoformáty, ale i se stěnovými nebo stropními panely.

Architekt Zdeněk Podlaha.

Můžete uvést některé z projektů, u nichž se koncept digitálního plánování Xella blue.sprint uplatnil?

Z těch posledních zmíním bytové domy Chytré bydlení Skvrňany v Plzni, realizované společností Trigema, spolupracujeme ale také například s ASKO – Nábytek a na Slovensku s výrobcem a prodejcem nábytku Interstyle. V Praze se bude realizovat bytový projekt Lihovar Smíchov, také od Trigemy, v Kralupech nad Vltavou se staví optimalizovaný developerský projekt z našich SWE panelů a na Slovensku je to bytový dům Gaštanová v Bratislavě s využitím Ytong Jumbo a příčkových panelů. Zmínit můžeme také další etapu úspěšného projektu bytů Ponavia rezidence v Brně nebo rezidenční čtvrť Modřanský cukrovar v Praze. Uvedl jsem jen ty velké projekty, ačkoli naše služba je určena i pro menší bytové domy, které se stavějí v řadě měst v České republice i na Slovensku.

Můžete ze své dosavadní praxe zmínit nejčastěji se opakující typy objektů, které se pomocí konceptu digitálního plánování Xella blue.sprint stavějí? Mám na mysli jejich členění podle charakteru stavby, počtu pater, velikosti nebo jiných kritérií.

Naše služba je určena pro všechny typy staveb, dokonce se s ní dají efektivně optimalizovat i projekty a výstavba rodinných domů. Jelikož implementace strojního zdění nemá u rodinných domů až tak velký přínos, v naprosté většině případů využíváme digitální plánování a velkoformátovou výstavbu u velkých staveb typu bytové domy, haly, administrativní budovy, nemocnice, nákupní centra, developerské projekty, ale i rodinné domy a podobně. S konceptem blue.sprint nerealizujeme jen samonosné stěny, ale též vyzdívky skeletů nebo požární stěny. Velkou část našeho portfolia představují bytové domy o třech až pěti patrech se třemi až pěti byty na patře. To jsou nejžádanější bytové projekty dnešní doby, protože se úspěšně stavějí i v menších městech. Pro velké developery samozřejmě realizujeme rovněž výškové bytové domy i s dvanácti až šestnácti nadzemními podlažími.

Dá se z vašich zkušeností popsat typický zákazník či partner, který využívá vaše služby digitálního plánování?

Osobně vidím dva hlavní okruhy zákazníků, partnerů. Tím prvním jsou investoři, kterým naše služba ušetří budoucí vícenáklady v průběhu realizace stavby. Druhou skupinou jsou architekti a projektanti, s nimiž probíhá komunikace v on-line prostředí pomocí reálných BIM modelů. Tato skupina zákazníků oceňuje zejména úsporu času při vytváření projektů od studie po realizační dokumentaci. Nechci a ani nemohu opomenout další významnou skupinu zákazníků, a to stavební firmy. Ty oceňují zejména podporu v oblasti tvorby kladecích výkresů stěn. Benefitem je nejen úspora času a pracovníků při realizaci, ale také přesné výkazy materiálů.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archiv Xella