Realizace započala v létě 2021, na jaře 2022 již byla hotová hrubá stavba. Dokončení projektu se plánuje na závěr letošního roku.

Velkoformátové vápenopískové tvárnice v bytovém projektu Chytré bydlení Skvrňany

Chytré bydlení Skvrňany nebo také zkráceně Bydlení Skvrňany je svěží rezidenční komplex sedmi bytových domů určený všem, kdo touží po velkorysém bydlení s vlastním parkem, skvělou dostupností a variabilním modulovým dispozičním řešením. Do konce roku 2022 zde vznikne více než 200 nových bytů. Obvodové a mezibytové nosné stěny a příčky všech bytových domů jsou z vápenopískových tvárnic Silka a velkoformátových prvků Silka Tempo.

Šestipodlažní domy jsou citlivě zasazeny do lokality s čistým ovzduším, velkým množstvím zeleně i skvělou dostupností centra. Dispozice bytových jednotek jsou navrženy maximálně variabilně, přičemž princip modulů kombinuje výhody malých i velkých prostor. Právě chytré řešení některých dispozic, které lze v čase modulově spojit či rozdělit, je velkou výhodou. Byty tak lze současně využít jak pro vlastní bydlení, tak k investičním záměrům.

Útulná a kompaktní čtvrť Skvrňany nabízí vysokou úroveň občanské vybavenosti, luxus v podobě dostatku parkovacích míst pro své obyvatele a jejich návštěvy i skvělou dostupnost centra Plzně. Investorem a stavebníkem projektu je společnost Trigema.

Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby Xella CZ a Xella Slovensko, k projektu říká: „Trigema je jedním z developerů, který dlouhodobě pracuje s velkoformátovými stavebními prvky Ytong a který velmi dobře zná i přednosti vápenopísku jako stavebního materiálu. Xella spolupracuje se společností Trigema dlouhodobě, přesto je plzeňský projekt Bydlení Skvrňany prvním, kde tento významný tuzemský investor a developer využil naše velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo.”

Systém Silka Tempo tvoří základní tvárnice označované jako 1/1, které doplňují tvárnice 1/2 a 1/4. Velkoformátové vápenopískové tvárnice se dají kombinovat s maloformátovými tvárnicemi Silka.

Vápenopísek v obvodovém i vnitřním zdivu

Realizace započala v létě 2021, na jaře 2022 již byla hotová hrubá stavba. Dokončení projektu se plánuje na závěr letošního roku. Obvodové zdivo je provedeno ze štíhlých velkoformátových tvárnic Silka Tempo šířky pouhých 180 milimetrů, vnitřní mezibytové stěny jsou z důvodu akustických požadavků standardně z tvárnic Silka Tempo šířky 240 milimetrů. Příčky jsou z tvárnic Silka šířky 80 a 120 milimetrů. Plně se ve všech výškových skladbách nosného obvodového i mezibytového zdiva uplatnily také výškové doplňky k tvárnicím Silka Tempo. „Důvodem jejich použití byla potřeba dodržet výškový modul, který původně počítal s jiným stavebním materiálem. V tomto ohledu vždy říkám, že je v projektu nejlepší počítat s co nejjednodušší produktovou skladbou, ideálním stavem jsou stavby, u nichž není v první ani poslední řadě potřeba používat doplňkové tvárnice nižší než dvě stě milimetrů,” dodává Lucie Šnajdrová.

Ve všech výškových skladbách nosného obvodového i mezibytového zdiva se plně uplatnily také výškové doplňky k tvárnicím Silka Tempo.

Radek Sazama, manažer pro klíčové projekty Xella CZ, k výstavbě bytových domů v Plzni říká: „Stavba byla zahájena v červnu loňského roku a náš materiál začal být zpracováván od září 2021. V polovině dubna je už hrubá stavba hotova a může se začít s omítáním. Celé zdění trvalo čtyři měsíce a za tu dobu jsme na stavbu dodali asi 2500 metrů krychlových tvárnic, z čehož 1890 metrů krychlových tvoří vápenopískové zdivo Silka. To je zastoupeno v obvodových konstrukcích, ve vnitřních akustických mezibytových stěnách a v příčkách.”

Velkoformátová výstavba urychluje proces výstavby

Stavebník si podle Lucie Šnajdrové na stavbě cení zejména rychlosti a produktivity práce, jejichž zdrojem jsou velké formáty tvárnic a použití minijeřábů. Na stavbě bylo uplatněno až šest minijeřábů zapůjčených investorovi a stavebníkovi společností Xella. Vzhledem k tomu, že firma Trigema má bohaté zkušenosti s využíváním velkoformátových stavebních prvků, práci s minijeřáby její pracovníci hravě zvládli. Díky štíhlým obvodovým stěnám z tvárnic Silka Tempo tloušťky 180 milimetrů se zvětšila i užitná plocha bytů.

Díky štíhlým obvodovým stěnám z tvárnic Silka Tempo tloušťky 180 milimetrů se zvětšila i užitná plocha bytů.

Systém Silka Tempo tvoří základní tvárnice označované jako 1/1, které doplňují tvárnice 1/2 a 1/4. Velkoformátové vápenopískové tvárnice se dají kombinovat s maloformátovými tvárnicemi Silka s výškou 100, 125, 175 a 200 milimetrů. Tím se dají vyskládat jakékoli výškové moduly. Vše je předem zpracováno do multidisciplinárního modelu BIM přímo kompetenčním centrem Xella. Vedle přesného výkazu výměr je výsledkem zejména soubor výkresové dokumentace se vzorovým rozložením jednotlivých prvků ve stěně. Systém Silka je na stavbě bytových domů v Plzni doplněn o systémové prefabrikované překlady Xella NBP a také o vnitřní nenosné stěny Ytong.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv firmy