Konstrukce podlah v COVID očkovacích centrech

V dočasných očkovacích centrech, v nichž je žádoucí pod novou podlahovou vrstvou zachovat původní krytinu a kde dochází k působení agresivních čisticích a dezinfekčních prostředků, lze zrealizovat přechodnou pokládku následujícím systémem: UZIN RR 185 + SIGAN 1 + PVC a pryž v pásech. Odůvodnění a postup realizace naleznete v článku.

V rámci boje proti pandemii COVID-19 jsou po celém světě postupně otevírána očkovací centra. Nejinak tomu je i u nás a v řadě případů jsou tato centra zřizována ve stávajících prostorech, které doposud sloužily ke zcela jiným účelům. Příkladem jsou tělocvičny či sportovní haly, ale i další. V těchto objektech se pochopitelně nachází podlahy s konstrukcí určenou pro sportovní vyžití. Dočasná změna účelu prostor vyžaduje proto i efektivní ochranu stávajících podlah a provedení takové podlahy, která mimo ochranu původní podlahy vytvoří dokonalou plochu odolávající vysoké frekvenci návštěvníků (je potřeba počítat mimo jiné se zvýšeným nánosem mokrých i suchých nečistot z venkovního prostředí nanesených na podrážkách bot klientů) a agresivnímu působení vysoké míry dezinfekčních a čisticích prostředků. Vzhledem ke snaze docílit co nejrychlejšího proočkování populace je kladen důraz na rychlé provedení pokládky a co možná nejvčasnějšího a plného zprovoznění těchto přechodných očkovacích center.

Pro pokládku podlahy a technického zařízení centra je v mnoha případech k dispozici jen několik málo dní. Z tohoto důvodu je nutno volit takový sytém a postup, který nevyžaduje obšírnou přípravu stávajícího podkladu či dlouhý čas pro dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními kroky. Je zapotřebí zvolit takový konstrukční systém, který bude moci být v ideálním případě – po ukončení fungování centra (dříve nebo později) – snadno sejmut, a to bez poškození původní podlahy. Vzhledem k přítomnosti enormního množství čisticích a dezinfekčních prostředků je vhodné použít PVC nebo pryžovou podlahovou krytinu v pásech. Pro optimální řešení výše uvedeného účelu nabízí UZIN následující systém:

UZIN RR 185 (stabilizační podložka) + SIGAN (oboustranně lepicí folie) 1 + PVC a pryžové podlahové krytiny v pásech.

Výhody systému:

 • velmi nízká stavební výška konstrukce, cca 4-5 mm → ideální pro stávající objekt,
 • velmi rychlá realizace systému, který nevyžaduje žádný čas pro odvětrání a schnutí → možnost provedení pokládky, lepení a svařování podlahové krytiny během jednoho jediného dne,
 • ochrana stávající podlahové krytiny → po ukončení činnosti očkovacího centra není nutná žádná sanace původní podlahy,
 • systém volné pokládky → snadné sejmutí tohoto podlahového systému po ukončení činnosti centra,
 • zcela unikátní podlahový systém na trhu díky perfektně sladěnému provázání jednotlivých složek.

Na co je třeba dbát při pokládce výše uvedeného podlahového systému:

 • V zimním období při chladném počasí je nutno kladečský materiál nechat aklimatizovat v místě pokládky po dobu minimálně 48 hodin.
 • 3 dny před pokládkou, v průběhu pokládky a 3 dny po nalepení podlahové krytiny musí být dodrženy klimatické podmínky v podobě cca 65 % relativní vlhkosti vzduchu a teplotě 18-20 oC.
 • Vzhledem k používání velkého množství čisticích a dezinfekčních prostředků nelze vyloučit jejich vliv na změny mezi stávajícím podkladem a novým podlahovým systémem.
 • UZIN RR 185, Sigan 1 a vrchní podlahová krytina jsou pokládány na sraz ve směru pokládky pásů podlahové krytiny.
 • Před provedením pokládky tohoto systému zdokumentujte fotoaparátem případná poškození stávající podlahové krytiny.
 • Nesmí být překročena hodnota bodového tlaku 3 N/mm2. Je nutné používat polykarbonátové ochranné podložky pod kolečkové židle. Kolečka židlí musí odpovídat normě DIN 15229.
Autor: Valentin Zeiler
Foto: archiv UZIN