V nové kampani je sdruženo všech šest značek – Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex a Pajarito. Ty jsou zastřešeny značkou Uzin Utz s novým korporátním designem a jednotným vzhledem.

111 let vášně: Uzin a umění kvalitních podlah

Na burze kotovaná středně velká společnost působící v oboru stavební chemie, rodinná firma s celosvětovou působností, dodavatel kompletního sortimentu jedinečných podlah, hybný motor moderních inovací v tomto oboru – tak lze ve zkratce představit společnost Uzin Utz, která již sto jedenáct let formuje trh.

Krásné sto jedenácté jubileum se stalo příležitostí k oslavě rozmanitosti podlah budoucnosti a rodiny značek Uzin Utz v novém stylu. Současně se zahájením nové kampaně s názvem „The Art of Floor Systems” dochází ke sdružení všech divizí společnosti – Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex a Pajarito – pod jednu zastřešující značku Uzin Utz. To vše v novém firemním designu a v jednotném vzhledu. Jednotlivé segmenty značky tvoří základ podlah a mimořádně kvalitní systémová řešení podlah.

V průběhu sto jedenácti let se Uzin Utz se sídlem v německém Ulmu vypracovala z regionálního výrobce lepidel v mezinárodní společnost v oboru stavební chemie a průkopníka v tomto odvětví. I dnes se firma pod vedením potomků zakladatelů dále rozrůstá.

Stojedenácté výročí své existence oslavila společnost Uzin Utz zahájením nové kampaně The Art of Floor Systems. Na obrázku členové představenstva: Heinz Leibundgut, Julian Utz a Philipp Utz (zleva).

Umění ve světě podlah

Jako rodinný podnik čtvrté generace jsme zárukou odborných znalostí v oblasti podlah, které chceme i nadále rozšiřovat v úzkém spojení všech našich značek,” vysvětluje Philipp Utz, člen představenstva pro oblast prodeje a marketingu, a dodává: „Společně můžeme nabídnout ta nejlepší řešení všech potřeb zákazníků, a to i na mezinárodní úrovni. Řemeslníkům, projektantům a architektům chceme poskytovat profesionální řešení v oblasti provádění pokládky podlah, která by vedla k výsledku na nejvyšší možné úrovni.

Oba bratři, Julian a Philipp Utzovi, pravnuci zakladatele, řídí firmu společně jako členové představenstva. Know-how jednotlivých značek se promítá do nové kampaně „The Art of Floor Systems” pod zastřešující značkou Uzin Utz. Jednotlivé divize jsou vizualizovány novým designem, který jasně poukazuje na sounáležitost celé firemní rodiny a zároveň umožňuje jednotlivé značky snadno rozpoznat – díky modernizovanému logu a takzvaným abstraktům. Tak jako jsou jednotlivé značky jedinečné svými bohatými zkušenostmi, je unikátní i jejich individuální podoba. Na všech obalech a v médiích se objevují ve výrazné podobě a barvě a všechny formy dohromady tvoří nový vizuální výraz kampaně.

Nové logo společnosti zahrnuje heslo „Vaše podlaha. Naše vášeň“. Jde o nápis, který je ve spodní části přerušen, přičemž vzniklá mezera symbolizuje hlavní kompetenci společnosti – podlahu.

Podlahová řešení z jednoho zdroje: značky v rodině se navzájem podporují

„Zvolili jsme princip endorsed brands',” říká Philipp Utz a upřesňuje: „Jednotlivé značky jsou posíleny zastřešující značkou. Kladečské systémy, nátěry, stroje a nářadí jsou v novém designu pro spotřebitele snáze rozpoznatelné a přiřaditelné k ,rodině' v místech prodeje. Toho je dosaženo pomocí barevné identifikace značek a abstraktů v kombinaci se zvýrazněným názvem produktu a také jasným a redukovaným popisem, který poskytuje pouze základní informace. Technické informace jsou k dispozici ve formě mezinárodně platných piktogramů. QR kódy se specifickými informacemi pro jednotlivé země jsou k dispozici také na všech obalech.

Silná značka – nové logo

V rámci nového korporátního vzhledu bylo navrženo také logo zastřešující značky Uzin Utz, které firmu dokonale vystihuje. Nápis loga (UZIN UTZ) je ve spodní části přerušen, přičemž vzniklá mezera symbolizuje hlavní kompetenci společnosti – podlahu. „V době, kdy se mnoho značek mění s ohledem na líbivost, my se snažíme o vyjádření informace,” říká Julian Utz. To vystihuje i motto „Your Floor. Our Passion”, které viditelně doprovází zastřešující značku při všech mediálních prezentacích společnosti.

Nové balení: abstrakty v nových tvarech a barvách pro každou ze šesti značek.

Do budoucnosti s vášní

Slogan, v překladu „Vaše podlaha. Naše vášeň”, značí nejen vášeň členů skupiny Uzin Utz pro podlahy, ale je také symbolem firemní strategie PASSION 2025, která je založena na čtyřech pilířích: Planet, Profit, People, Products & Services (Planeta, Zisk, Lidé, Produkty & Služby) a kterou zaměstnanci žijí s vášní a realizují ji v rozmanitých projektech. „V roce 2021 jsme také intenzivně pracovali na nové firemní identitě se zaměřením na produkty a služby, abychom ji mohli v roce 2022 v rámci roku 'People' představit hlavním zainteresovaným aktérům – zaměstnancům společnosti a našim zákazníkům,” vysvětluje postup Julian Utz.

Nový firemní design s novými abstrakty pro jednotlivé značky.

,People' znamená pospolitost, kterou nová identita značky vyjadřuje. V roce 2017 již byly dceřiné podniky začleněny do společnosti pod jednotným názvem, a vytvoření zastřešující značky je pro nás proto dalším důležitým krokem k posílení společné prezentace a k tomu, abychom mohli našim zákazníkům po celém světě nabídnout nejlepší možné synergie a řešení pokládky podlah z jednoho zdroje,” dodává Philipp Utz. V této souvislosti došlo také k reorganizaci začlenění výrobků pro ošetřování, čištění a údržbu podlah. Ty, které byly dosud známy pod značkou RZ, budou v budoucnu převedeny pod značky Uzin a Pallmann.

Součástí DNA společnosti je i ekonomická a sociální udržitelnost, stejně jako udržitelné výrobky a využívání ekologických surovin. Více informací najdete na www.the-art-of-floor-systems.com.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv Uzin Utz AG