Duchovní centrum bude sloužit nejen věřícím, ale i všem lidem dobré vůle. Zdroj: Ateliér Žiška/centrumbarrandov.cz

Kostel 21. století s komunitním centrem: Pražský Barrandov se dočkal vymodlené stavby

Na pražském Barrandově vyrůstá od listopadu roku 2018 Komunitní centrum s římskokatolickým kostelem Krista Spasitele. Součástí areálu má být i kavárna a nové dětské hřiště. Termín slavnostního vysvěcení kostela je naplánovaný na neděli 22. listopadu 2020. Navzdory obtížným podmínkám nouzového stavu generální dodavatel stavby předpokládá, že bude toto datum dodrženo.

Ve farnosti Praha – Hlubočepy se o výstavbě kostela jedná už od roku 2012. Do působnosti této farnosti spadá více než 30 000 lidí, a tamní kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově s kapacitou 80 míst jsou proto nedostačující. Farnost se tak potýká s nedostatkem volného prostoru pro přednášky a výuku náboženství. Nová barrandovská stavba bude navíc komunitním centrem i místem pro rozvoj volnočasových aktivit a vzdělávacích programů pro obyvatele sídliště.

Výstavba započala na podzim roku 2018, kdy arcibiskup Dominik Duka požehnal základnímu kameni. Jako generální dodavatel byla vybrána společnost Metrostav. Pro stavební firmu platí striktní zákaz práce o nedělích a během církevních a státních svátků. Podobu projektu si vzal na starost pražský Atelier Žiška.

Kostel s kavárnou a skvělou akustikou

Kostel Krista Spasitele má nyní před sebou jen závěrečnou fázi výstavby. Všechny nosné a nenosné svislé konstrukce již stojí. Celý objekt je dvoupodlažní a jeho součástí je i věž se zvonem. Kostel se nachází na ploše 350 m2 a pojme až 220 lidí. Stavbu s půdorysem ve tvaru kříže tvoří monolitické konstrukce rozdílného členění. Uvnitř nebude chybět základní vybavení jako oltář, kruhová kaple se svatostánkem a lavice. Autory liturgických prvků jsou Stanislav Kolíbal a Petr Váňa.

Interiéru má dominovat skleněný kříž se sochou Krista Spasitele z běleného lipového dřeva. Součástí objektu bude sál pro setkávání farnosti, přednášky, oslavy, plesy, koncerty, kulturní akce a dále klubovny pro výuku náboženství. Za samozřejmost je považováno sociální zařízení, šatna i kanceláře pro kněze a vedoucího pracovníka. V plánu je dále zřízení čajovny či kavárny, která bude určená jak pro farníky, tak především pro obyvatele Barrandova. Maminky s dětmi určitě ocení nové dětské hřiště s parkem. Velký důraz architekti kladli taktéž na akustiku kostela. Energii má stavbě dodávat ekologické tepelné čerpadlo, pro které už byl proveden zkušební vrt. Do chrámu bude pronikat denní světlo prostřednictvím prstence, který též poskytne průhled na nebe.

Kostel, který vyrůstá doslova mezi panelovými domy, funkčně propojuje umělecké prvky s moderními technologiemi. Zdroj: Jakub Šerých

Dárci vkládají do kostela celoživotní úspory

Projekt v hodnotě 150 milionů korun financuje z jedné třetiny Pražské Arcibiskupství, které od Prahy 5 odkoupilo i pozemek, a dále soukromí dárci. Místní farář Josef Ptáček uvedl, že někteří do projektu vkládají své životní úspory. Jeden z dárců dokonce zafinancoval varhany vyrobené na míru. Zájemci mohou přispět libovolnou částkou na transparentní účet, který naleznou na stránkách Centra Barrandov. Aktuálně je na účtu necelých 7 milionů korun. Termín slavnostního vysvěcení kostela je prozatím naplánovaný na neděli 22. listopadu tohoto roku. Současně bude vložen do oltáře získaný ostatek sv. Ludmily.  Další kostel s komunitním centrem by měl v budoucnu vyrůst také na sídlišti Černý Most.

Foto: Jakub Šerých
Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Viz popisky