Krbová kamna ABX s možností akumulace tepla

Jedním z nejmodernějších trendů zdrojů tepla v obytných místnostech jsou krbová kamna spalující dřevo či dřevní brikety a s akumulací tepla. A právě taková krbová kamna nabízí společnost ABX s r.o.

Zásadní výhodou krbových kamen s možností akumulace je, že kamna vyhřívají prostor dlouhou dobu po skončení topení. Při topení se naakumuluje teplo v akumulační hmotě a následně dochází k pozvolnému, samovolnému vydávání tepla. Teplo z kamen s akumulací je velmi příjemné. Povrchová teplota kamen s akumulací není vysoká, proto je toto teplo příznivější pro lidský organismus, než teplo, které je získané bezprostředním topením. Z hlediska zdravotního je nejpřijatelnější co nejmenší tepelný rozdíl mezi zdrojem a vytápěným prostorem.

Porto plus II plech

Materiál kumulující teplo

Vybrané typy krbových kamen společnosti ABX jsou osazeny materiálem kumulujícím teplo. Použitý materiál se vyznačuje velkým množstvím akumulovaného tepla. Materiál je velmi stálý, zachovává si své vlastnosti po dlouhou dobu. Jeho povrchová úprava zaručuje, že se do proudícího vzduchu neuvolňuje prach. Akumulační materiál je v krbových kamnech umístěn v horní části. Zajišťuje jednak sálavé sdílení tepla z povrchu pláště krbových kamen a umožňuje rovněž konvexní sdílení tepla. Množství konvexního tepla je možné regulovat, neboť kamna jsou vybavena regulační clonou průtoku chladícího vzduchu. Při zatápění a na počátku topení se regulační clona uzavře pro zajištění rychlejšího naakumulování tepla. Naopak clona se otevírá, pokud požadujeme zvýšené množství tepla z akumulace.

Velmi příznivý vliv mají akumulační kamna na ekologické dopady svého provozu. Kamna s akumulací jsou většinou provozována v optimálním režimu, kdy dochází k nejčistšímu spalování dřeva a nejmenšímu vývinu prachu, kysličníku uhličitého a jiné.

Turku kachle

Kamna nejsou standardní

Krbová kamna společnosti ABX s akumulací obsahují cca 90 až 150 kg akumulační hmoty. Z výše uvedeného údaje vyplývá, že kamna nejsou „kamny standardními akumulačními”, kdy by bylo množství akumulační hmoty nutné alespoň 500 kg. Menší množství akumulační hmoty v kamnech ABX zajišťuje kamnům rychlejší ohřev a natopení akumulační hmoty, při zachování všech výhod nastřádaného tepla, a jeho následné vyzařování.

Z přiložených obrázků krbových kamen s akumulací je patrné velmi čisté designérské provedení, které ještě umocňuje užitné vlastnosti.

Závěr

Kompletní sortiment kuchyňských sporáků, krbových a kachlových kamen a dalších výrobků naleznete na internetových stránkách společnosti, kde jsou k dispozici k daným výrobkům i technické listy.

Pokud se na vlastní oči chcete přesvědčit o výrobcích, můžete navštívit prodejnu společnosti ABX ve Varnsdorfu v Kostelní ulici č.p. 3406 nebo se zajet podívat na některý z veletrhů, kde společnost ABX, s.r.o. vystavuje. V průběhu srpna a září to budou veletrhy:

  • Země živitelka v Českých Budějovicích (28.8. až 2.9.),
  • Zahrada Čech v Litoměřicích (12. až 20.9.),
  • FOR ARCH v Praze (16. až 20. 9.).

Autor: Roman Kraušner
Foto: Archiv ABX